Friday, August 15, 2014

Nayapenda maisha

Nayapenda maisha,
Kwa furaha yanipayo,
Kwa huzuni yanileteayo.

Nayapenda maisha,
Kwa mapenzi niyapatayo,
Kwa chuki zinipitiazo.

Nayapenda maisha,
Kwa mafanikio nipatayo,
Kwa changamoto nizipatazo.

Nayapenda maisha,
Kwa jitihada nilizonazo,
Kwa uvivu niupatao.

Nayapenda maisha,
Kwa ndugu wema nilionao,
Kwa ndugu wanichukiao.

Nayapenda maisha,
Kwa marafiki wema niwapatao,
Kwa wanafiki watokeao,

Nayapenda maisha,
Kwa afya njema niliyonayo,
Kwa maradhi yanipitiayo.

Nayapenda maisha,
Kwa akili nilizonazo,
Kwa umbumbumbu nilionao.

Nayapenda maisha,
Kwa imani na dini niliyonayo,
Kwa kutikiswa nikupitiako.

Nayapenda maisha,
Kwa maono na dhamira niliyonayo,
Kwa kukata tamaa nisikokuwa nako.

Nayapenda maisha.

Nayapenda sana.

Fadhy Mtanga,
Kabwe, Mbeya.
Ijumaa, Agosti 15, 2014.