Wednesday, March 13, 2013

Hodi hodi!

Hodi,
Hodi hodi jamani nimerejea,
Mwana mpotevu niliyepotea,
Kwenye upweke nilielea,
Sasa ninarejea.

Hodi,
Hodi jamani nipokeeni,
Niruhusuni niingie ndani,
Msinipige faini japo hamsini,
Sasa nimerejea.