Wednesday, September 28, 2011

Siku nyingi sana

Hakika sijaandika, nanyi hamjanisikia,
Ghafula nikakatika, bila hata kuwambia,
Wengi mkahamanika, nini kimenitukia,
Maswali yakawashika, vipi nimewakimbia,
Siku nyingi sana!

Wapi nilikofichika, hakuna wa kuwa'ambia,
Wapo walokasirika, bakora kunishikia,
Shimoni leo natoka, sitaki kosa rudia,
Mpate kuburudika, yote lowakusanyia,
Siku nyingi sana!

Nyote hapa kusanyika, nianze wahadithia,
Kunako zangu pilika, yote nilojionea,
Hakika tafurahika, khasira kuwaishia,
Hatungoji pambazuka, hivi ndo twajianzia,
Paukwa......!!!

Thursday, September 1, 2011

Moyo wangu

Usiuache mpweke, maumivu kuufika,
Siufanye uteseke, machozi yakanitoka,
Ufanye ufarijike, upe moyo uhakika,
Moyo wangu.

Upatie unafuu, upunguzie mawazo,
Uweke daima juu, sikalie matatizo,
Siupige kwa miguu, na kuupa mizevezo,
Moyo wangu.

Uondolee karaha, siuweke taabuni,
Ufanye kuwa na raha, sizamishe majonzini,
Utawalwe na furaha, cheko tupu maishani,
Moyo wangu.

Usiutendee hivyo, moyo wangu taumia,
Ukitenda ndivyo sivyo, kitanzi utautia,
Vyovyote vile iwavyo, elewa wakuzimia,
Moyo wangu.