Monday, May 16, 2011

Uwa moyoni mwangu

Unachanua moyoni, wachanua wavutia,
Zaidi ya jasimini, wachanua kuzidia,
Ni fahari yazo mboni, zenye kukuangalia,
U uwa moyoni mwangu.

Wachanua kama waridi, ila wewe wazidia,
Watu hawaishi hodi, uwa walitamania,
Wa radhi walipe kodi, jinsi unavyovutia,
U uwa moyoni mwangu.

Wang'ara wewe wang'ara, wang'ara na kuzidia,
Wang'ara watia fora, wang'ara na kuvutia,
Wang'ara wewe wang'ara, siachi kukuwazia,
U uwa moyoni mwangu.

Hakika una mvuto, yeyote kumzuzua,
Kwa mapenzi motomoto, kukukosa naugua,
Naugua homa nzito, mganga hatoagua,
U uwa moyoni mwangu.

Moyoni wewe ni pambo, pambo linalovutia,
Lililozidi urembo, hata moyo kutulia,
U uwa lenye ulimbo, hata nami kunasia,
U uwa moyoni mwangu.

Moyoni mwangu u uwa, kupata najivunia,
Uwa linonizuzuwa, uwa naloliwazia,
Uwa nililochaguwa, uwa la kufurahia,
U uwa moyoni mwangu.