Wednesday, February 2, 2011

I wapi?

Ile ahadi yako,
Kuwa tungekuwa pamoja,
Kwa shida ama raha,
Ungenishika mkono,
Kwa mwambo,
Kwa machweo,
Kwa mawio,
Unishike mkono,
Nichechemee.

Ile ahadi yako,
Kuwa tungekuwa pamoja,
Tambarare ama kilimani,
Ungenishika mkono,
Jangwani,
Nyikani,
Ama baharini,
Unishike mkono,
Nisizame.

I wapi?
Nioneshe sasa!