Tuesday, March 16, 2010

Maji ya mto

Huja,
Na kwenda zake,
Wala hayarudi tena.
Ati nini?
Iwavyo ndivyo,
Ilivyo!

Wala huwezi,
Asilani,
Abadani!
Kuyavuka,
Mara mbili.

Mh!
Wapi wewe?
Waweza dhani waweza.
Lakini kumbe,
Huwezi kamwe.

Yajapo,
Huenda zake.
Nawe ujapo,
Huyavuka maji yale.
Ukaenda zako!

Ukija tena,
Kuyavuka,
Wala si yale.
Bali,
Wavuka,
Maji mengine.

Maisha,
Ndiyo mkondo,
Yaendapo,
Yache yende zake.
Maana yapo.
Mengine,
Pengine huyajui.
Yalo,
Bora zaidi.

Jua lileeee!
Literemke.
Maji yaleeee,
Yenda zake!

Yapo,
Kumbe,
Mengine,
Yajayo.

Yenye kheri zaidi.

2 comments: