Thursday, December 30, 2010

Penzi letu la wawili

Majira hubadilika,
Miaka inasogea,
Nyasi nazo hunyauka,
Mimea kujiozea,
Lakini nina hakika,
Wewe hutonipotea.

Wewe unayo thamani,
Ya upendo ulo kweli,
U pekee duniani,
Ambaye wastahili,
Kukupa yalo moyoni,
Kwa pendo letu wawili.

Mi nawe twapendezana,
Kwa pendo lililoshiba,
Hakika tunatoshana,
Kwa dhati pia kwa huba,
Pendo tunalopeana,
Linayo tele mahaba.

Wanipa mie furaha,
U zawadi maishani,
Kuwa nawe kuna raha,
Ni raha iso kifani,
Nafurahi kwa madaha,
Waridi langu moyoni.

Monday, December 13, 2010

Nakuota nilalapo

Ndotoni unanijia, mapenzi waniletea,
Wanipa kufurahia, furaha kuninogea,
Moyo wangu hutulia, penzini kuogelea,
Nakuota nilalapo.

Ndotoni unanijia, wanipenda wanambia,
Waniambia 'tulia', nami ninakusikia,
Neno unalonambia, moyoni laniingia,
Nakuota nilalapo.

Ndotoni unanijia, mara wanikumbatia,
Moyo kasi wakimbia, raha tele nasikia,
Machoni nakwangalia, kwa furaha unalia,
Nakuota nilalapo.

Ndotoni unanijia, waisogeza hatua,
Busu unanipatia, mwili lausisimua,
Raha tele yanijia, kukukosa 'taugua,
Nakuota nilalapo.

Ndotoni unanijia, na penzi lilokolea,
Mahaba wanipatia, hakika yaninogea,
Raha inanizidia, moyoni nachekelea,
Nakuota nilalapo.

Ndotoni unanijia, mkono wauchukua,
Kisha wewe wanambia, kwangu mimi umetua,
Mbali hutoangalia, kwani umenichagua,
Nakuota nilalapo.

Ndotoni unanijia, siachi kukuwazia,
Hakika nakuzimia, wewe nakufikiria,
Natamani kutukia, kamwe sije nikimbia,
Nakuota nilalapo.

Monday, December 6, 2010

Yupo Wapi?

Bado ninamtafuta, mpenzi aso na doa,
Ni wapi nitamkuta, nami niweze mwopoa,
Ni wapi pa kumpata, sitaki wa kudokoa,
Nani hana hata doa, ni wapi pa kumkuta?

Sitaki mwenye kasoro, ila alokamilika,
Simtaki mwenda doro, kigulu njia kuruka,
Yule awaye mwororo, wa sura isopauka,
Simtaki wa kuzodoa, asiyejua kunata.

Mpenzi alo na sifa, zijae dunia yote,
Aloumbika hajafa, kizani ameremete,
Mjuvi wa maarifa, mwendo mwendole apate,
Watu macho kukodoa, watamani kumpata.

Mpenzi tabia njema, asiwepo mfanowe,
Avume dunia nzima, kote azungumziwe,
Mkamilifu waama, kamwe asitindikiwe,
Tabia yenye kupoa, aso na makuu hata.

Alipo nionesheni, mie ninamhitaji,
Aje nimuweke ndani, kwa penzi anifariji,
Nitambe ulimwenguni, nij’one nina kipaji,
Watu roho kunyongoa, mie jasho anifuta.

Nazunguka duniani, niambieni aliko,
Nipae hata angani, nimfate huko huko,
Nimhonge bilioni, anitoe hamaniko,
Ni lepe lanikong’oa, nawaza pa kumpata.

Wala sitaki zeeka, nizeeke sijamwona,
Nd’o ma’na nahangaika, pengine tutakutana,
Wa sifa za malaika, kifani kiwe hakuna,
Kucha jicho nakodoa, nikilala nitamwota?

Nambieni kama yupo, mpenzi aso kasoro,
Furaha tele iwepo, kusiwe na migogoro,
Uvume vema upepo, kamwe kisiwe kihoro,
Moyo kutoutoboa, bali raha kuipata.

Saturday, November 27, 2010

Tanesco mnakera

Tanesco mnakera, ukweli leo nasema,
Mnatutia hasira, kwani hamna huruma,
Mnatutia hasara, ni mbovu yenu huduma,
Kata kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Hata huruma hakuna, mwaonesha hamjali,
Umeme mwakata sana, hakuna hata kauli,
Nyie hamna maana, daima siyo wakweli,
Kata kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Hakuna maisha bora, Tanesco mwazingua,
Biashara zadorora, vitu vyetu vyaungua,
Nasema kweli mwakera, umeme navyosumbua,
Kata kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Sisi wenye masaluni, mwataka tukale wapi?
Tanesco mna nini, kwani bili hatulipi?
Mwatupa umasikini, ama wote twuze pipi?
Kata kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Sisi tuuzao maji, Tanesco mwatukera,
Umeme ndiyo mtaji, kwenye yetu biashara,
Lakini hamuhitaji, tupate maisha bora,
Kata kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Wale wauza barafu, ama wenye mahoteli,
Wapata uharibifu, nyie wala hamjali,
Huo wenu unyamafu, bora mkafie mbali,
Kaka kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Kiujumla mwakera, tena mnatuchefua,
Mwaongeza ufukara, hakya kweli mwatibua,
Hiyo yenu mishahara, ni bora ingepungua,
Kata kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Tena mwafanya kusudi, taifa mwalikomoa,
Huo wenu ufisadi, siku moja yawajia,
Hakika itatubidi, vitini kuwaondoa,
Kata kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Bora itungwe sheria, wengine waruhusiwe,
Umeme kutuletea, Tanesco mkimbiwe,
Wabunge nyote sikia, twaomba tusaidiwe,
Kata kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Rais fanya hatua, ulisafishe shirika,
Wananchi twaumia, limeoza linanuka,
Vitu watuunguzia, utu ulishawatoka,
Kata kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Ya kusema nimesema, ujumbe umeshafika,
Tanesco siyo wema, hali ishaharibika,
Siku moja mtakoma, kwani tushakasirika.
Kata kata ya umeme, Tanesco mnakera.

Monday, November 15, 2010

Bado nipo

Sikuishika kalamu, siku nyingi zimepita,
Sikuwapeni salamu, hadi moyo wanipwita,
Sasa napata wazimu, kuhisi mshanifuta,
Ndugu yenu bado nipo, msidhani sipo tena.

Sijui ni majukumu, haya yamenikamata,
Uvivu kwangu ni sumu, wala usingenipata,
Nikatingwa mumu humu, jambo fulani kupata,
Ndugu yenu bado nipo, msidhani sipo tena.

Yasinta kapiga simu, kutwa akinitafuta,
Yake ni mang'amung'amu, aliposhindwa nipata,
Akaagiza salamu, yule atayenikuta,
Ndugu yenu bado nipo, msidhani sipo tena.

Kabla kuwa wazimu, Simon kanipata,
Naye ilimlazimu, kunihoji akitweta,
Mtakatifu katimu, hatimaye kunikuta,
Ndugu yenu bado nipo, msidhani sipo tena.

Mzee wa Baragumu, watu wote kawaita,
Changamoto zimo humu, Wavuti zikitokota,
Wengine wote muhimu, njia zote wamepita,
Ndugu yenu bado nipo, msidhani sipo tena.

Leo imenilazimu, kuruka haya matuta,
Kuwaletea salamu, moyoni sijawafuta,
Ninyi kwangu ni muhimu, kwenu furaha napata,
Ndugu yenu bado nipo, msidhani sipo tena.

Wednesday, October 27, 2010

Uchaguzi wa amani

Wakati umeshafika, uchaguzi Tanzania,
Kura zetu kutumika, viongozi kuchagua,
Umakini na hakika, ni wakati kuamua,
Naombea Tanzania, uchaguzi wa amani.

Vurugu hatuzitaki, tunapaswa kutulia,
Chaguzi iwe ya haki, uhuru wa kuamua,
Matokeo yale feki, amani itapotea,
Naombea Tanzania, uchaguzi wa amani.

Tuutimize wajibu, kuijenga Tanzania,
Kura zikawe majibu, nani kututumikia,
Hatuhitaji ghilibu, mabaya kutufanyia,
Naombea Tanzania, uchaguzi wa amani.

Kila aloandikisha, aende kupiga kura,
Tushiriki sababisha, ndoto ya maisha bora,
Ubovu kuuondosha, utufanyao dorora,
Naombea Tanzania, uchaguzi wa amani.

Kumekucha Tanzania, la mgambo lishalia,
Chaguzi imewadia, tuijenge Tanzania,
Makosa kutorudia, Mola atutangulia,
Naombea Tanzania, uchaguzi wa amani.

Thursday, September 30, 2010

Sijiwezi juu yako

Mwenzako sinayo hali, hali yangu taabani,
Kwako sinayo kauli, ila hisia moyoni,
Hata ninywe dawa kali, hazinifai mwilini,
Sijiwezi juu yako, nipo hoi taabani.

Lolote sijitambui, nakuwaza akilini,
Ninaoza sijijui, we tabibu wa thamani,
Homa hainipungui, kuwa nawe natamani,
Sijiwezi juu yako, nipo hoi taabani.

Pendo langu kwako wewe, latoka mwangu moyoni,
Naomba unielewe, niondoe majonzini,
Yanifanya nichachawe, kukukosa sitamani,
Sijiwezi juu yako, nipo hoi taabani.

Yachanuapo maua, chanua mwangu moyoni,
Furaha inapokua, kuwa nami furahani,
Maana ninaugua, nimeshazama dimbwini,
Sijiwezi juu yako, nipo hoi taabani.

Sitamani kukukosa, nitapatwa na huzuni,
Hakika utanitesa, kama samaki vumbini,
Hisia zinanigusa, nipende basi jamani,
Sijiwezi juu yako, nipo hoi taabani.

Ninayo mang'amung'amu, u dawa usingizini,
Kuwa nawe nina hamu, uniondoe ndotoni,
Ninapatwa na wazimu, chakula sikitamani,
Sijiwezi juu yako, nipo hoi taabani.

Peke yangu sijiwezi, ila uwepo pembeni,
Maisha yana majonzi, wewe langu tumaini,
Mapenzi nitayaenzi, furahani na shidani,
Sijiwezi juu yako, nipo hoi taabani.

Jibu nalisubiria, usinitupe kapuni,
Daima nakuwazia, kila saa duniani,
Pendo ninakupatia, silitupe jalalani,Sijiwezi juu yako, nipo hoi taabani.

Thursday, September 23, 2010

Nafikiri

Akili si huru tena,
I mzigoni ikitafakari,
Ya leo ama ya kesho,
Ya mustakabali.
Mbiu ishapigwa,
Kitambo sasa.
Si ya mavuvuzela,
Bali ya awamu na dawamu.

Mwalimu darasani,
Alishasema,
Kupanga ni kuchagua.

Mahotma akatuambia,
Tuwe yale,
Mabadiliko,
Ambayo tungependa,
Kuyaona,
Duniani.

Sheikh Ebrahim Hussein,
Akainunua saa yake,
Alipoitazama vema,
Hakusita kusema,
Wakati ni Ukuta.

Namfikiria tena,
Mwanamapinduzi yule,
Bob Marley,
Kwa nini alisema,
Wakati Utaongea.
Kwa nini lakini,
Kazi ipo!

Msakatonge,
Mohamed Seif Khatib,
Akasema,
Hatukubali.
Kuja tena ili kuonewa,
Ndani ya nchi yetu,
Iliyo huru.

Akaja naye Ustaadh,
Khamis Amani,
Nyamaume,
Yeye akasema,
Mjinga mpe kilemba,
Mbele akutangulie.

Jinamizi bado laja,
La Ali Salim Zakwany,
Manenoye kugongana,
Bue silione bue,
La taji na buibui.

Nafikiri!

Monday, September 13, 2010

Sehemu yangu

Ingali pamoja nawe, sitoacha kukuwaza,
Kuwaza kuhusu wewe, ndicho ninachokiweza,
Siniache nichachawe, mapenzi kuniumiza,
Sehemu yangu i kwako, njoo nitulize moyo.

Mie nakufikiria, hadi ninapitiliza,
Mawazo yanizidia, wewe ndo wa kupunguza,
Sinifanye kuumia, mwenzio utaniliza,
Sehemu yangu i kwako, njoo nitulize moyo.

Moyo wangu nimekupa, usije utelekeza,
Mwenzako ukanitupa, nitakufa nitaoza,
Penzi lako lipo hapa, kwingine watakwumiza,
Sehemu yangu i kwako, njoo nitulize moyo.

Usijali wenye chuki, kamwe hawatotuweza,
Moyo wangu wamiliki, usiache kuutunza,
Kukukosa kwangu dhiki, hakika utaniliza,
Sehemu yangu i kwako, njoo nitulize moyo.

Unayo yangu sehemu, moyo wako kuujaza,
Kwangu una umuhimu, wanifanya kukuwaza,
Kukukosa ninywe sumu, dunia kuishangaza,
Sehemu yangu i kwako, njoo nitulize moyo.

Moyoni nina wahka, uje hima kutuliza,
Yaniondoke mashaka, furaha ukanijaza,
Nahitaji burudika, wewe ndo wa kukoleza,
Sehemu yangu i kwako, njoo nitulize moyo.

Tuesday, September 7, 2010

Utenzi wa asubuhi

Nauandika niamkapo,
Nikutumie huko ulipo,
Daima nikufikiriapo,
Nautamani wako uwepo,
Nijuvye sasa u khali gani?

Asubuhi hii niwazapo,
Wahka moyoni ujaapo,
Natamani karibu uwepo,
Kwani pendo kwako lingalipo,
Wewe furaha yangu moyoni.

Maneno yangu niyasemapo,
Yakufikie kama upepo,
Wakati sauti ivumapo,
Moyo wako ustarehepo,
Nami ninayo raha moyoni.

Tenzi hii nikutumiapo,
Ujuwe kichwani mwangu upo,
Fikra juu yako zijapo,
Ninapenda zizidi kuwepo,
Wewe kwangu unayo thamani.

Mpenzi, nawe ulisomapo,
Uutamani wangu uwepo,
Ndivyo penzi letu likuapo,
Hadi siku pumzi isiwepo,
Nitakupenda toka moyoni.

Hapa mwishoni nikuagapo,
Busu langu likufik'e hapo,
Kwa huba ya pendo lililopo,
Linijazalo raha ya pepo,
U mpenzi wangu wa moyoni.

Monday, August 30, 2010

Furaha yangu

Furaha yangu moyoni,
Ni pendo'lo la thamani,
Sitochagua huzuni.

Raha yangu maishani,
Wewe uwepo pembeni,
Chakula changu rohoni.

Moyoni nakutamani,
Mwongozo wangu njiani,
Nahodha mwema chomboni.

Wewe ndiwe duniani,
Mwenye kuvaa nishani,
Tuwashinde wafitini.

Maneno yako laini,
Kinanda masikioni,
Na utamu mdomoni.

Pekee ulimwenguni,
Uiletaye amani,
Kun'suza mtimani.

U ndoto usingizini,
Fikra zangu kichwani,
Furaha yangu moyoni.

Sunday, August 15, 2010

Nishike mkono

Upweke unaponiandama,
Nami kukosa pa kuegama,
Bado nahitaji usalama,
Hata tufani linapovuma,
Ninaponywa nalo neno jema,
Maana sitochoka mapema,
Ni sauti yenye kuchombeza,
Niipendayo kuisikiliza,
Dunia inaponiumiza,
Peke yangu mimi sitoweza,
Nishike mkono.

Sunday, August 8, 2010

Kwa nini?

Ninatazama pembeni, mwingine hata simwoni,
Nauliza kulikoni, swali labaki moyoni,
Atayenijibu nani, jibu ninalitamani,
Kwa nini nina upweke?

Natazama kitandani, kwanza juu kisha chini,
Natazama mlangoni, kisha kule ukutani,
Labda yupo darini, lakini afwate nini,
Kwa nini nina upweke?

Ninakwenda koridoni, lakini bado simwoni,
Haya yataisha lini, upweke siutamani,
Aje, aje, aje nani, anitoe simanzini,
Kwa nini nina upweke?

Natazama sebuleni, yeyote haonekani,
Nafika hata jikoni, sioni kitu jamani,
Machozi sasa machoni, atayeyafuta nani,
Kwa nini nina upweke?

Nakwenda barabarani, nafika hadi mjini,
Ninaranda mitaani, nijifariji moyoni,
Mawazo tele kichwani, upweke tatoka lini,
Kwa nini nina upweke?

Nilipo ni ugenini, upweke mwangu moyoni,
Raha ninayotamani, wewe uwepo pembeni,
Sitaki hii huzuni, ilonitupa dimbwini,
Sitaki tena upweke.

Thursday, July 15, 2010

Lazima tusonge mbele

Magumu hututokea, tena yakatuumiza,
Mizigo kutwelemea, kiasi cha kutuliza,
Tamaa twajikatia, kuhisi twajipoteza,
Lazima tusonge mbele.

Mabaya yanatupata, tena yenye kuzidia,
Nasi tunajikunyata, na pengine tunalia,
Simanzi napojikita, kushindwa kuvumilia,
Lazima tusonge mbele.

Mambo yanapotokea, waweza tamani sumu,
Hujui pa kushikia, wala wa kumlaumu,
Mambo kuharibikia, hata kuleta wazimu,
Lazima tusonge mbele.

Unakosa pa kushika, na nani umlilie,
Unabaki kuteseka, marafiki wakimbie,
Moyo wako wapondeka, nani akusaidie,
Lazima tusonge mbele.

Dunia siyo ya kwetu, wala si mteremko,
Dunia inao watu, wengine wenye vituko,
Wapo na roho za kutu, kuumiza moyo wako,
Lazima tusonge mbele.

Dunia ni majaribu, dunia ni mitihani,
Dunia inaharibu, mawazo ya akilini,
Vema kujua wajibu, Mola kumtumaini,
Lazima tusonge mbele.

Lazima tukaze moyo, maisha yaendelee,
Ili yale tupatayo, hasi yasituletee,
Imani yaivunjayo, papa hapa yakomee,
Lazima tusonge mbele.

Lazima tujifariji, tuna mengi ya kufanya,
Ni kweli tu wahitaji, na shida hutuchanganya,
Na Mola ndiye mpaji, kwingine twajidanganya,
Lazima tusonge mbele.

Lazima tukapambane, mkono kwao mkono,
Ushindi upatikane, tena ulio mnono,
Simanzi tuondokane, maumivu ya sindano,
Lazima tusonge mbele.

Tuwashinde wafitini, kwa moyo nayo dhamira,
Lakini tuwe makini, tutangulize busara,
Ili tusirudi chini, tuwe juu ya mnara,
Lazima tusonge mbele.

Tukawe wavumilivu, tukipatwa na mikasa,
Tuyashinde maumivu, furaha tunapokosa,
Mikono kuwa mikavu, na kushindwa kupapasa,
Lazima tusonge mbele.

Zinatosha beti hizi, zishafikia dazeni,
Bila ya Mola siwezi, kuyavuka salimini,
Maana ndiye mwokozi, dereva wangu chomboni,
Lazima nisonge mbele.Wakati wote hupenda kuandika mashairi juu ya watu wengine. Kueleza furaha, upendo, urafiki, imani na huzuni. Lakini mambo hugeuka. Leo nimeandika shairi maalumu kwa ajili ya Fadhy Mtanga, baada ya kupambana na kipindi kigumu sana kwa takribani mwezi mzima. Alipokumbuka anapaswa kuacha kujishika kichwa, leo nikamwandikia shairi kumkumbusha LAZIMA ASONGE MBELE...kaniahidi anasonga....kwa kuwa Mungu ni Mwema.

Saturday, July 10, 2010

Wataka tena nafasi

Maneno nimesikia, ninayo mwangu moyoni,
Yote unayonambia, natafakari kichwani,
Endelea subiria, jawabu lipo mbioni,
Wataka kwangu nafasi, ya mwanzo ulichezea.

Wataka nifikirie, ili nikupe nafasi,
Jawabu nikupatie, ukuishe wasiwasi,
Yafanya unililie, nitoe jibu upesi,
Wataka kwangu nafasi, ya mwanzo ulichezea.

Ya kwanza ulichezea, nafasi niliyokupa,
Nyodo ukailetea, mwishowe ukaitupa,
Sasa unaitetea, hutaki kutoka kapa,
Wataka kwangu nafasi, ya mwanzo ulichezea.

Lakini nilikwambia, tena kwa wangu mdomo,
Hamna hamna pia, basi ndimo mliwamo,
Wewe hukufikiria, maana yake msemo,
Wataka kwangu nafasi, ya mwanzo ulichezea.

Ukishataka kuruka, basi agana na nyonga,
Siyo unakurupuka, kisha mwamba unagonga,
Halafu walalamika, wasema ninakutenga,
Wataka kwangu nafasi, ya mwanzo ulichezea.

Ganda la muwa la jana, chungu kaona kivuno,
Taamali kwayo kina, kichwani lipime neno,
Moyo si wa kuuchana, vipande viwili hino,
Wataka kwangu nafasi, ya mwanzo ulichezea.

Eti miaka mingine, hii haijakutosha,
Nitalie chako kine, si maneno kujikosha,
Wepishwe walo wengine, chombo kicho kukiosha,
Wataka kwangu nafasi, ya mwanzo ulichezea.

Sunday, July 4, 2010

Mimi huyu

Muda sasa umepita, bila ya kunisikia,
Lipi lililo nipata, maswali yanawajia,
Ni vipi imenikuta, hata nikawapotea.

Ama kombe la dunia, muda wangu lamaliza,
Mbona sikuwaambia, tuseme nimeteleza,
Tungo kutowaletea, hakika ninawakwaza.

Mwenyewe nimefikiri, kwa marefu na mapana,
Nikaona si vizuri, hewani kukosekana,
Kutoandika shairi, hewani kuonekana.

Leo nimedhamiria, haya niwaambieni,
Mpate kunisikia, kwa radhi kuwatakeni,
Hakika sitorudia, bure mnisameheni.

Ushairi Kiswahili, ni kitu nikipendacho,
Titi la mama kamili, chakula kishibishacho,
Nanyi mnastahili, chema kasoro sicho.

Wednesday, June 23, 2010

Tenda wema

Kuna wengi walimwengu, kujaa dunia nzima,
Muumba ni yeye Mungu, kila moja na karama,
Wenye maisha machungu, huhitaji tendwa mema,
Tenda wema nenda zako.

Wale walio shidani, kamwe sije watupa,
Waondoe majonzini, usijaribu wakwepa,
Wafanye was'ende chini, maisha wakaogopa,
Tenda wema nenda zako.

Yale walopungukiwa, ambayo wewe unayo,
Usisite kuyatowa, kadiri uyawezayo,
Upate kuwaokowa, yale yawasumbuayo,
Tenda wema nenda zako.

Wale walio na njaa, usisite kuwalisha,
Waso nguo za kuvaa, ukapate kuwavisha,
Waliokata tamaa, imani kuwahuisha,
Tenda wema nenda zako.

Wale wanaoumia, ukawafute machozi,
Ili waache kulia, wayahimili majonzi,
Hao 'sije wakimbia, peke yao hawawezi'
Tenda wema nenda zako.

Ila utendapo wema, usingoje shukurani,
Tena 'sigeuke nyuma, ungoje kitu fulani,
Tena usije kupima, ujuwe yake thamani,
Tenda wema nenda zako.

Kamwe usihesabu, Mungu ndiye anajuwa,
Kwa hilo ukawe bubu, nawe utabarikiwa,
Timiza wako wajibu, moyo kutopungukiwa,
Tenda wema nenda zako.

Wednesday, June 16, 2010

Mtoto wa Afrika

Upo huko mashambani,
Kwenye mazingira duni,
Nani anakuthamini,
Akupeleke shuleni?
Mtoto wa Afrika!

Wahenyeka migodini,
Umezama taabuni,
Hunayo matumaini,
Hujui ‘takula nini,
Mtoto wa Afrika!

Unateseka vitani,
Na bunduki mabegani,
Wanakufundisha nini,
Maisha yako usoni?
Mtoto wa Afrika!

Watendwa mwako mwilini,
Na jitu zima fulani,
La miaka hamsini,
Ukimbilie kwa nani?
Mtoto wa Afrika!

Waondolewa shuleni,
Ukaolewe mjini,
Nani anakuthamini,
Akubakize shuleni?
Mtoto wa Afrika!

Mahali barabarani,
Una kopo mkononi,
U ombaomba jamani,
Sisi wala hatukwoni,
Mtoto wa Afrika!

Wasikia radioni,
Wenzako matamashani,
Na viongozi fulani,
Umebaki mtaani,
Mtoto wa Afrika!

Uliko ni kijijini,
Shuleni waketi chini,
Wenzako huku mjini,
Leo wapo jukwaani,
Mtoto wa Afrika!

Utangoja hadi lini?
Tateseka hadi lini?
Utakombolewa lini?
Utafurahia lini?
Mtoto wa Afrika!

Majibu anayo nani?
Mtoto yupo shidani,
Anakula jalalani,
Twapaswa kumthamini,
Mtoto wa Afrika!

Kwani tunafanya nini?
Na kwa faida ya nani?
Tunajenga kitu gani,
Pasipo kumthamini?
Mtoto wa Afrika!

Tupo usingizini,
Tuamke sasa!

Friday, June 11, 2010

Njoo kwangu

Raha tele ikihitajika,
Mabonde na milima kuvuka,
Kuufanya moyo kukongeka,
Mtima wako kuburudika,
Nafsi nayo ikasuuzika,
Njoo kwangu!

Wataka kusahau huzuni,
Ujawe furaha maishani,
Uifahamu yako thamani,
Utunzwe moyoni na mwilini,
Ili wengine usitamani,
Njoo kwangu!

Wataka sikia neno jema,
La awezaye ishusha homa,
Awezaye ukuna mtima,
Ukapande juu ya mlima,
Kileleni nawe kusimama,
Njoo kwangu!

Yalo matamu utaambiwa,
Yenye mahaba kufurahiwa,
Yalojaa raha kunogewa,
Yaso na kipimo utapewa,
Wala huhitaji simuliwa,
Njoo kwangu!

Tuesday, June 8, 2010

Ukimya wangu

Siku zazidi kimbia, nawe hujanisikia,
Najua unaumia, vibaya wajisikia,
Wahisi nakukimbia, upendo umepungua.

Simu ukinipigia, nashindwa kuzipokea,
Mambo yananizidia, nawe huko waumia,
Ninahisi unalia, hujui pa kushikia.

Meseji wanitumia, nashindwa kuzijibia,
Nyingi sana zanijia, siwezi kuhesabia,
Najua wanizimia, nami nakupenda pia.

Kweli wanivumilia, mwingine ‘ngeshakimbia,
Hatiya najisikia, haya nayokufanyia,
Sipendi ukiumia, ni mambo yamezidia.

Si punde nitatulia, nawe utafurahia,
Machozi unayolia, kicheko kitakujia,
Mpenzi wangu tulia, kwako ningali na nia.

Bado nakufikiria, moyoni umenijaa,
Bado ninakuzimia, mwingine hajanifaa,
Unimulikie njia, kwangu uwe ndiye taa.

Upunguze kuumia, sipendi kukuchunia,
Basi uwache kulia, si punde nitatulia,
Mazuri twapigania, ndani ya hii dunia.

Thursday, June 3, 2010

Hepi bethidei Erik

Mtoto mzuri Erik,
Twamwoma Mungu akubariki,
Akulinde katika mikiki,
Ndani ya hii dunia.

Mungu akupe afya njema,
Akwepushie mbali homa,
Akubariki katika kusoma,
Akili zaidi kukujalia.

Akufanye mtoto mzuri,
Kwa wazazi uwe johari,
Nao wakwonee fahari,
Kama maua ukachanua.

Daima akujalie busara,
Ili usiwe nazo papara,
Wala mtu mwenye hasira,
Bali mwenye kutulia.

Uwe mtu mpatanishi,
Daima pawapo ubishi,
Jiepushe ulalamishi,
Dunia utaifurahia.

Ujaaliwe upendo tele,
Nyumbani nako shule,
Usiwatenge watu wale,
Wala kuwachukia.

Uwe mtu wa sala,
Hata kabla ya kulala,
Na wakati wako wa kula,
Uwaombee wenye njaa.

U kama jemedari,
Kwa wako umahiri,
Simama kwenye mstari,
Mungu atakusimamia.

Heri ya siku ya kuzaliwa,
Maisha marefu utapewa,
Daima unaombewa,
Na mema tunakutakia.

Wasalaam,
Anko Fadhy.

Monday, May 31, 2010

Mapenzi halisi

Katika hadithi zile za kale,
Watu walipendana nyakati zile,
Kwa mapenzi matamu yenye ukweli,
Mapenzi yao hayakujali mali,
Mapenzi yao yalipendeza sana,
Mapenzi yao ya kuaminiana,
Mapenzi yale mie nayatamani,
Ninayahitaji kutoka moyoni,
Ninajuwa mapenzi hayachagui,
Yanapojenga moyo wenye uhai,
Kuna mioyo inajuwa kupenda,
Mapenzi yake hayawezi kupinda,
Mapenzi yawezayo kukuzuzuwa,
Mapenzi moyoni yaliyotulia,
Mapenzi halisi ninayoyaimba,
Ambayo kutoka kwako nayaomba.

Njoo sogea nipe pendo la dhati,
Mapenzi ya uwongo siyafuati,
Njoo kwangu mpenzi we usisite,
Nami nitakupa moyo wangu wote,
Nikisema hivi utanisikia,
Nikitaka hiki utanipatia,
Kumbuka siku ya kwanza nilisema,
Nakupenda wewe tu hadi kiama,
Nikaandika tungo kwa ajili yako,
Nikaonesha mapenzi yangu kwako,
Ndivyo hivyo kamwe sitobadilika,
Nitakupenda pasipo kukuchoka,
Mapenzi yangu kwako usiyakwepe,
Naomba mapenzi halisi unipe,
Kwangu wewe usiwe na wasiwasi,
Nami nitakupa mapenzi halisi.

Thursday, May 27, 2010

Subi Nukta

hatukuzaliwa naye tumbo moja
lakini tumekua naye pamoja
lakini siyo toka zamani sana
bali tangia tulipofahamiana naye
akawa mwenzetu.

ni mwenzetu kabisa kabisa
kwa kuwa yu mtu mwema sana
ana roho ya peke yake
pengine hakuna wa kumfananisha naye
ni kweli hana mfanowe
watu wote waelewa hivyo.

amekuwa sehemu ya jamii yetu
tena kwa muda mrefu sana
ni mwenzetu kabisa
aki ya Ngai kweli vile
ni mwenzetu kabisa kabisa
nasi twampenda sana mno
huyu mtu wetu.

ni mkweli mno
tena pasipo kuogopa mtu yeyote
yu mwenye kujiamini kabisa
kabisa nyingi sana tu.
daima ni mwenye kujitolea
msaada kwa wengine.

yeye si m jivuni
wala mwenye kujisikia
la hasha!
yeye ni mwenye kuwajali watu
wakubwa kwa watoto
mambumbumbu kwa waloelimika
maana ni mtu wa watu
nao watu wanampenda sana
kwa kuwa naye awapenda sana.

nasi sote twamwombea
heri, heri tupu maishani.Shairi hili ni maalumu kwa dada Subi. Sina maneno mengi ya kukuelezea. Tunathamini sana mchango wako. Wewe unaweza usijue ni namna gani yale uyafanyayo yanavyogusa maisha ya watu wengine. Kipepeo haujui uzuri wa rangi zake, bali viumbe wengine tumtazamao. Uwe na maisha marefu. Pamoja daima.

Wednesday, May 26, 2010

Giza

Usiku uingiapo, kwenye uso wa dunia,
Nuru itokomeapo, mambo mengi hutokea,
Mchana yasingewepo, usiku husubiria,
Giza linaficha mengi, usiku una mamboye.

Mchana watakatifu, ngoja giza liingie,
Hufanya yalo mchafu, ni bora usisikie,
Wale 'ngewapa turufu, wala usiwapimie,
Giza linaficha mengi, usiku una mamboye.

Usiku ni makahaba, wala huwezi amini,
Wenye uzuri si haba, ambao 'ngewatamani,
Warembo wenye kushiba, usiku barabarani,
Giza linaficha mengi, usiku una mamboye.

Braza wa uhakika, hakosi tai shingoni,
Tena wa kuheshimika, nyumbani na kanisani,
Kumbe yeye ni kibaka, akaba watu njiani,
Giza linaficha mengi, usiku una mamboye.

Tunomwamini sana, hishma tele kumpa,
Kumbe ndo mshirikina, kwa tunguli nazo chupa,
Usoni alama hana, ni vigumu kumkwepa,
Giza linaficha mengi, usiku una mamboye.

Wapenda njia za panya, hulipenda sana giza,
Wengine kuwadanganya, kwa hila na kuchagiza,
Kwa njama waweze penya, wengine kuwapoteza,
Giza linaficha mengi, usiku una mamboye.

Sunday, May 23, 2010

Ukishikwa shikamana

Us'ende huko na huko,
Kwa machoyo mpauko,
Usitoboe mfuko,
Kesho ufanye tambiko,
Waitwe wasokuweko,
Wasadifu hoja zako,
Ukishikwa shikamana.

Kiraka ju'ye kiraka,
Kesho sipate wahka,
Mbuyu kuuzunguka,
Si dongo kufinyangika,
Awaye akakushika,
Kwae moyo kutunuka,
Ukishikwa shikamana.

Kutwa nzima barazani,
Keti weye jamvini,
Sera zino mdomoni,
Wajua ya duniani,
Uvivu uli kazini,
Wangoja letewa ndani,
Ukishikwa shikamana.

Maisha si tu safari,
Ni vita iso johari,
Ushindi u haradari,
Kushindwa siko fahari,
Kichwani hebu fikiri,
Kesho isiwe sifuri,
Ukishikwa shikamana.

Kama wangoja we ngoja,
Wataka uwe kiroja,
Uduvi havai koja,
Kwa utepetevu'wo mja,
Simama onesha haja,
Sibakiwe na mrija,
Ukishikwa shikamana.

Mgongoni wateleza,
Kutwa kucha wachagiza,
Wenzako wameyaweza,
Si filimbi kupuliza,
Bali mema kunuiza,
Hata usiku wa kiza,
Ukishikwa shikamana.

Sunday, May 16, 2010

Nina hamu nawe

Usingizi siupati, kama wewe upo mbali,
Mawazo kila wakati, kwani kwako sina hali,
Siku moja haipiti, nimepatwa na muhali,
Kweli nina hamu nawe, fanya hima sichelewe.

Nilipo nakungojea, kwa mahaba na bashasha,
Tabibu ulobobea, homa yangu kuishusha,
Furaha kuniletea, maishani kunitosha,
Kweli nina hamu nawe, fanya hima sichelewe.

Pambo la mwangu moyoni, pekee kwenye dunia,
Chakula mwangu rohoni, hakuna wa kufikia,
Jichoni mwangu u mboni, wewe wanonyesha njia,
Kweli nina hamu nawe, fanya hima sichelewe.

Hata niwapo dhaifu, we wanifanya imara,
Maneno yangu sadikifu, hakika watia fora,
Nami s'achi kukusifu, hata mara hedashara,
Kweli nina hamu nawe, fanya hima sichelewe.

Nakungoja na sichoki, ni raha niwapo nawe,
Unipooze ashiki, juu yako ninogewe,
Kwingine sihangaiki, thamani i kwako wewe,
Kweli nina hamu nawe, fanya hima sichelewe.

Wanilisha nikashiba, bila ya choyo chochote,
Kwa penzi lako la huba, linifanyalo niote,
Umejawa na mahaba, nilikesha nikupate,
Kweli nina hamu nawe, fanya hima sichelewe.

Tuesday, May 11, 2010

Chatu na siafu

Porini
Ndiyo kule msituni
Kwenye miti
Na udongo wenye rutuba.
Haiyumkini,
Mwenye mabavu,
Akataka,
Kuonesha yaliyo wazi,
Na kuficha
Yaliyofichwa,
Pengine.

Mabavu,
Wala si hoja,
Mradi maarifa.

Wewe useme,
Sema tu.
Mdomo unao,
Wastara.
Jitutumue,
Haswaa,
Maguvu unayo,
Waama.

Wao waseme,
Watasema tu,
Sauti wanayo,
Waadhi.
Hawana maguvu.
Umoja wao
Ndiyo silaha yao,
Watashinda.

Maana ilisemwa,
Kale na sasa
Wema,
Hushinda uovu.

Monday, May 3, 2010

Nani kairoga soka

Nimefikiria sana, bado jawabu sipati,
Naja kwenu waungwana, kwa staha yenye dhati,
Kwenu mnaoyaona, mseme huu wakati,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Niiseme ligi kuu, ivumayo Tanzania,
Mbona hili jungu kuu, ukoko lauishia,
Lini uje unafuu, mikoa kufurahia?
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Miaka yenda yarudi, bado ni Simba na Yanga,
Zingine vipi juhudi, timu hizi kuzifunga,
Ama zifukizwe udi, zikakeshe kwa mganga,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Ilikuwapo Milambo, timu ile ya Tabora,
Kweli ilifanya mambo, kama Bandari Mtwara,
Mambo yamekwenda kombo, nazo zimeshadorora,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Wapi Tukuyu Stars, ilishinda Tanzania,
Siku hizi haijiwezi, Kaka aliiachia,
Imeshuka zote ngazi, imebakia historia,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Kuna Reli toka Moro, kiboko yake vigogo,
Haikuwa uchochoro, iliachia vipigo,
Sasa imekwenda doro, mithili ya mfu mbogo,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Tanga Coastal Union, na African Sport,
Soka lake uwanjani, lilikuwa kwenye chati,
Sote tulilitamani, sasa zote zi kaputi,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Nazareth na Lipuli, timu kutoka Iringa,
Zenye soka la ukweli, wananchi wakaringa,
Zimepigwa jini kali, zote sasa zaboronga,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Pilsner na Sigara, Pan na Nyota Nyekundu,
Dar ilikuwa imara, kwa soka lenye utundu,
Timu zikawa vinara, zimekwisha kama bandu,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Timu ya Reli Kigoma, ama Ujenzi ya Rukwa,
CDA ya Dodoma, pia na Mji Mpwapwa,
Na Tiger ya Tunduma, zote zabaki kumbukwa,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Ushirika toka Moshi, na Kariakoo Lindi,
Zilileta kashikashi, sasa soka haiendi,
Sasa ni ubabaishi, zimezama kwenye lindi,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Singida hakuna tena, kama ilivyo Arusha,
Pamba ya Mwanza hakuna, iliwahi tetemesha,
Ni bora tukakazana, timu tukazirejesha,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Ona Prisons Mbeya, daraja imeshashuka,
Yaongozwa sera mbaya, pasipo kujali hoja,
Wananchi wakagwaya, wakaona ya wasoja,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Zipo na zingine nyingi, ambazo zimepotea,
Kisa uhaba shilingi, uongozi kugombea,
Malumbano ndo msingi, timu zinatokomea.
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Wananchi twahusika, soka Ulaya twapenda,
Nyumbani kunabomoka, ladidimia kandanda,
Tunapaswa kushituka, timu zetu kuzilinda,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.


Serikali za mikoa, macho zapaswa fumbua,
Na wadau kujitoa, timu tukazifufua,
Ubovu kuuondoa, ambao soka waua,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Wito kwenu shirikisho, mwache ubabaishaji,
Mambo mengine michosho, mwawakera wachezaji,
Soka la leo na kesho, lataka uwekezaji,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Kaditama namaliza, kalamu naweka chini,
Soka kuitelekeza, hakika umajinuni,
Ni wajibu kuzikuza, timu zetu mikoani,
Nani kairoga soka, timu zaja zapotea.

Tuesday, April 27, 2010

Wewe tu

Mpenzi wangu sikia,
Maneno ninayokwambia,
Kwamba nakupenda,
Wewe.
Nitakuja hadi kwenu,
Niwaone wazazi wako,
Niwaambie nakupenda,
Wewe.

Niahidi utanipenda,
Siku zote maishani,
Kwa kuwa nakupenda,
Wewe.
Kwangu hakuna mwingine,
Nitayempenda zaidi,
Niamini nakupenda,
Wewe.

Najisikia fahari,
Ninapopendana nawe,
Nitazidi kukupenda,
Wewe.
Sogea karibu nami,
Nilipate pendo lako,
Nizidishe kukupenda,
Wewe.


Nililiandika shairi hili nikiwa kidato cha tano pale Mkwawa High School. Nimeona si vibaya nikiliweka jamvini hapa.

Saturday, April 24, 2010

Keti

Nyumbani kwangu karibu,
Nahisi jambo limekusibu,
Chukua kiti nisogee karibu,
Unieleze mambo taratibu,
Nina hamu ya kusikia.

Sema yote pasipo kuogopa,
Uaminifu wa kweli nakupa,
Nje siri siwezi kuzitupa,
Sema pasipo neno kulikwepa,
Usiogope mambo ya dunia.

Wasema umetendewa jambo baya,
Na mtu wa karibia yako kaya,
Wala usimwombe duwa mbaya,
Mwombee yeye aepushwe mabaya,
Nawe Mola atakubarikia.

Nyamaza basi wacha kulia,
Kwangu maumivu wayachochea,
Lolote baya walilokutendea,
Huna haja ya kuwahesabia,
Bali duwa njema kuwaombea.

Huna haja tena ya kuumia,
Madhali hayo yamekwishatokea,
Vema maisha ya mbele kuyaangalia,
Hao wengine hawatokusaidia,
Zaidi ya majungu kukujengea.

Monday, April 19, 2010

Wakati

Wahenga ati walisema
Wakati,
Ni ukuta.
Wahenga hawa
Walijawa busara.

Ati wakaongeza,
Kuwa
Mpiga ngumi ukuta,
Huumiza
Mkonowe.

Aisee!

Nani awezaye
Rusha yake ngumi?
Ukutani,
Akabaki salama.
Atoke wapi?

Monday, April 12, 2010

Mwanangu

Mwanangu uketi chini, mambo haya nikwambie,
Nisikie kwa makini, kichwani yazingatie,
Usiyaweke pembeni, kazi ukayafanyie,
Mwanangu hii dunia, yahitaji umakini.

Mwanangu wajuwe watu, uishi nao vizuri,
Jifunze kuwa na utu, utende kwa kufikiri,
Usiwadhulumu katu, wemawo uwe hiyari,
Mwanangu katende wema, usingoje shukrani.

Mwanangu wacha papara, wende mwendo taratibu,
Itangulize busara, hata panapo majibu,
Jisafishe yako sura, uepuke majaribu,
Nawe wonekane vema, uwe na yako staha.

Mwanangu wewe ukuwe, ili uje kuyaona,
Siyo majumba ya Kawe, ama jiji kubwa sana,
Bali ukayaelewe, maisha kila aina,
Yenye watu ndani yake, wenye vitu ndani yao.

Mwanangu si lelemama, maisha ni kupambana,
Kuna watu waso wema, kwa macho hutowaona,
Ikuze yako hekima, nayo ikuchunge sana,
Maana ndiyo silaha, dunia yajaa hila.

Mwanangu kuza imani, umtegemee Mungu,
Sidhulumu masikini, ukavunja chake chungu,
Uzidishe umakini, kwao hao walimwengu,
Dunia wala si mbaya, wabaya ni walimwengu.

Mwanangu ujihadhari, na vicheko midomoni,
Mioyoni si wazuri, wala usiwaamini,
Wajichimbia kaburi, wewe kufukiwa chini,
Marafiki wasaliti, ndivyo iwavyo daima.

Mwanangu hii dunia, imejaa uhadaa,
Mambo yakikunyokea, marafiki wanajaa,
Siku yakikuchachia, wote wanakukataa,
Kwao urafiki vitu, bilavyo hakuna pendo.

Mwanangu chunga kauli, pindi unapoongea,
Penda kusema ukweli, mema ukayatetea,
Uepuke ubatili, ubaya sije endea,
Mdomo ndio ubao, watu ndipo hukusoma.

Mwanangu nakushukuru, najua umesikia,
Ninakuombea nuru, Mola kukuangazia,
Mola atakunusuru, na mabaya ya dunia,
Mwanangu uishi vema, maisha kufurahia.Kila mzazi anapenda mwanawe awe na wakati mzuri maishani. Bado sina mtoto, lakini nimejaribu kuvaa uzazi na kuandika tungo hii. Naamini kila mzazi huwa anamfundisha mtoto wake namna bora ya kuishi na watu duniani. Shairi hili ni zawadi kwa wale wote ambao ni wazazi.

Tuesday, March 30, 2010

Amani

Amani hawi sokoni, auzwe kwa bei gani?
Afungwe kwa nailoni, nakishi atiwe ndani,
Bei yake bilioni, asimudu masikini,
Amani siyo maneno, amani huwa vitendo.

Siasa majukwaani, kutwa hubiri amani,
Kumbe mwao mioyoni, hata hawaithamini,
Wanayo ya mifukoni, mivundo yenye ubani,
Amani wanayo wao, wenye kuzitunga sera.

Amani kwa masikini, ipo tu mwake ndotoni,
Lakini si maishani, wakati hana thumuni,
Asoma magazetini, na sikio redioni,
Tamu za wanasiasa, maneno yenye kurembwa.

Sera zino vitabuni, mikakatiye pomoni,
Ila zao sizo kwani, parara zi midomoni,
Macho yeni heyoni, lila na fila zaani,
Kuhubiri wahubiri, ila matendo sifuri.

Sera za kijalalani, ama ubovu mtimani,
Hasi haiyumkini, ikatoke kundi gani,
Wote tukaibaini, ivishwe na kirauni,
Machozi yake amani, kwao hadi yakauke.

Chago chake anzuruni, urembo urujuani,
Chanzoche kili chamani, labda tuwe kijani,
Chama kile cha zamani, kichong'oa ukoloni,
Sasa siyo chetu tena, kipi kinacho amani?

Uchungu mwingi wa nini, amani kapewa nani?
Alofungia chumbani, tukose wa sebuleni,
Pengine sisi wageni, tuazime kwa jirani,
Yetu tunaifinyanga, kesho kilio kwa nani?

Kalamu naweka chini, wino upo ukingoni,
Amani usinihini, nikuweke kabatini,
Pambo wajapo wageni, wenyeji wone machoni,
Chako nje wasifia, nyumbani hakitumiki.


Nimeandika shairi hili kama maoni ya shairi Nakutafuta Amani (gonga kulisoma) lililoandikwa na kaka Albert Kissima na kuwekwa kibarazani kwake "Mwanamalenga"

Sunday, March 28, 2010

Upo wapi niambie

Upo wapi niambie, maana mi siuoni,
Nataka nikusikie, nijue wasema nini,
Nenolo liniingie, likae mwangu moyoni,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Rafiki uliahidi, siku zile za zamani,
Utaifanza juhudi, kamwe nisiende chini,
Ukasema wewe gadi, nisihofie moyoni,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Rafiki nayakumbuka, manenoyo mdomoni,
Hakika niliridhika, nami nikakuamini,
Kwako hayakufichika, hata yale ya moyoni,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Langu neno nikakupa, kwani nilikuthamini,
Sikuwahi kukukwepa, pindi uwapo shidani,
Gharama nilizilipa, ukosapo mfukoni,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Nilikushika mkono, sikukuacha njiani,
Hukutengwa kwenye chano, ukapata cha kinywani,
Nikakupenda kwa hino, na kwa sala kwa Manani,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Mambo nayo kegeuka, chubwii hadi shimoni,
Makubwa yakanifika, nikazama taabuni,
Nahitaji kuokoka, mwokozi wala simwoni,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Rafiki nakutafuta, mbona sasa sikuoni?
Kwa machozi nimetota, atayenifuta nani?
Mwenzako mie natweta, wewe upo kona gani?
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Rafiki wanikimbia, hata haya huioni,
Hutaki nisaidia, kumbe umo furahani,
Mabaya waniombea, nizidi zama shidani,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Kupiga simu hutaki, ujuwe ni hali gani,
Kumbe wala hukumbuki, siku zetu za zamani,
Nilikufaa kwa dhiki, leo mie ni shetani,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Rafiki wanitangaza, vibaya barabarani,
Kama we umemaliza, mambo yote duniani,
Wanisengenya wabeza, wapenda niende chini,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Kama nimekukosea, niambie kitu gani,
Si hivi kunitendea, wakati nimo shidani,
Kwani ningetegemea, niwepo pako begani,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Wewe ndiwe waniliza, kuliko nira shingoni,
Tena waniteketeza, kuliko moto porini,
Wajaribu nimaliza, sijui wapata nini,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Msumari wapigia, palepale kidondani,
Wajua ninaumia, wataka wone siponi,
Nawe unafurahia, kwani waishi mbinguni,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?

Nazidi kumwomba Mungu, moyoni nina amani,
Na wewe rafiki yangu, nakukumbuka salani,
Nimejua malimwengu, bado nipo safarini,
Upo wapi niambie, ule urafiki wetu?


Ni simulizi ya kweli, inihusuyo mimi mwenyewe.
Namshukuru Mungu kwa kila jambo.

Friday, March 26, 2010

Safari yangu ina miaka mitatu

Najua nilipoanzia,
Sijui nitapoishia,
Najua napiga hatua,
Kwa sababu ninayo nia,
Hakika nimedhamiria,
Mbele nizidi kusogea.

Hadithi nayosimulia,
Ushairi nilikoanzia,
Zamani iliwahi kutokea,
Kutunga nilitamania,
Sikuacha mie kuwazia,
Lakini mbinu sikuzijua.

Siku mama nikamwendea,
Neno nikamwambia,
Yeye akanishangaa,
Mtoto wangu kweli una nia,
Akasema vina, mizani zingatia,
Ongeza maarifa pia.

Somo likaniingia,
Kalamu nikaichukua,
Mawazo niloyafikiria,
Ndiyo nikajiandikia,
Nami nikajigundua,
Hee! Mshairi nimekua.

Miaka yaenda yakimbia,
Nami nikadhamiria,
Wengine nataka kuwafikia,
Kiushairi kuwaambia,
Nani jama atanisaidia?

Ndesanjo akaja tokea,
Gazetini nikamfuatilia,
Akasema blog husaidia,
Ujumbe wengine kuwafikia,
Nikamsoma na kufurahia,
Neno lake nikalichukua.

Miaka mitatu ilotangulia,
Nami kigulu nayo njia,
Ufunguo nikaununua,
Blog niweze fungulia,
Hakika sikuwa natania,
Hapo nami nikazianzishia.

Nilianza sina naemjua,
Nilihisi upweke kunielemea,
Mungu akasema kijana tulia,
Taratibu marafiki utajipatia,
Nikaamini yale alonambia,
Nami nikazidi weka nia.

Mwaka ukawa wasogea,
Watu wanaanza nami kunijua,
Watu hawa wema nakwambia,
Asowajua kuna kitu ajikosea,
Nami huyo nikawazowea,
Nikawa nami kwenye familia,
Maisha yanazidi kusogea.

Sasa miaka mitatu imekimbia,
Bado mimi naifurahia,
Nataka nisiiache familia,
Maana nimeshaizowea,
Nao wenzangu wanifurahia,
Na ndiyo raha ya hii dunia,
Siyo mali kujijazia.

Hadithi nimesimulia,
Ahsanteni kunivumilia,
Wakati nahadithia,
Neno hili nawaambia,
Hakika nawafurahia,
Nazo shukrani kwenu natoa.

Safari inaendelea,
Njiani sitaki kuachia,
Siku Mola atakayonichukua,
Humu mwisho utafikia.

Pamoja daima.

Monday, March 22, 2010

Leo miaka mitatu

Kwa jina lake Jalali, najawa furaha tele,
Tunapotoka ni mbali, twahitaji songa mbele,
Mungu yu kila mahali, milele yote milele,
Leo miaka mitatu, pale mwananchi mimi.

Nilianza ka utani, na miaka yasogea,
Jambo lile akilini, nilitaka kuongea,
Ningeshindwa asilani, kila mtu kumwendea,
Sasa miaka mitatu, sichoki na harakati.

Kublog siyo mchezo, bado sikati tamaa,
Bado naweka mkazo, blog zizidi kung'aa,
Na kuvishinda vikwazo, kwa mbio si kutambaa,
Ona miaka mitatu, ningali bado hewani,

Kublog kunayo raha, hakika naifaidi,
Kwa ari nayo madaha, nao wingi wa weledi,
Daima ipo furaha, siachi hilo kunadi,
Hii miaka mitatu, kwangu ni sawa na lulu.

Kuyasema bila woga, na wengine wasikie,
Zaweza kuwa ni soga, ujumbe uwaingie,
Baragumu kulipiga, sauti iwafikie,
Kwani miaka mitatu, bado safari ni ndefu.

Mwananchi na sichoki, nazidi kukaza buti,
Nitanena kwayo haki, kwa wote kila wakati,
Jamii itamalaki, kwazo zetu harakati,
Iwe miaka mitatu, chachu ya kusonga mbele.

Shime wajameni shime, jamii kuiamsha,
Tukazane tujitume, ujumbe kuufikisha,
Yafaayo tuyaseme, mabaya kurekebisha,
Mimi miaka mitatu, nitazidi kuwa nanyi.

Mimi mwananchi mimi!, ninasema ahsanteni,
Langu kamwe siwanyimi, kwani ninawapendeni,
Mpewe mengi makumi, baraka zake Manani,
Leo miaka mitatu, pale mwananchi mimi!

Saturday, March 20, 2010

Kwenye mapambano

Vijana tusilale lale, lale,
Vijana tusilale lale, lale,
Kwenye mapambano,
Wote tuwe mshikamano,
Wote tushikane mikono,
Azimio letu liwe agano,
Tuwe na bora sera hino.

Tuwaamshe wale ili wasilale,
Tuyasafishe yote mabaya yale,
Tusingoje mtu alete somo,
Tuchangamke wote tuwemo,
Tusingoje yapite makamo,
Itatutesa sumu iliyomo,
Tusilale ndo uwe wetu msemo.

Kumekucha!

Tuesday, March 16, 2010

Maji ya mto

Huja,
Na kwenda zake,
Wala hayarudi tena.
Ati nini?
Iwavyo ndivyo,
Ilivyo!

Wala huwezi,
Asilani,
Abadani!
Kuyavuka,
Mara mbili.

Mh!
Wapi wewe?
Waweza dhani waweza.
Lakini kumbe,
Huwezi kamwe.

Yajapo,
Huenda zake.
Nawe ujapo,
Huyavuka maji yale.
Ukaenda zako!

Ukija tena,
Kuyavuka,
Wala si yale.
Bali,
Wavuka,
Maji mengine.

Maisha,
Ndiyo mkondo,
Yaendapo,
Yache yende zake.
Maana yapo.
Mengine,
Pengine huyajui.
Yalo,
Bora zaidi.

Jua lileeee!
Literemke.
Maji yaleeee,
Yenda zake!

Yapo,
Kumbe,
Mengine,
Yajayo.

Yenye kheri zaidi.

Thursday, March 11, 2010

Njoo nikwambie

Moyo wangu umenituma....
Hili neno nije kusema......
Moyo wahitaji kutuwama.....
Kwa moyowo ulo mwema.......
Moyo sasa unatamani......
Pendo lako la thamani.......
La pekee humu duniani......
Zawadi kutoka kwa Maanani......
Moyo wala hauna shaka.....
Kwani kwako umefika.....
Moyo wataka burudika.....
Kwa penzi lisomithilika.

Monday, March 8, 2010

Wanawake mnaweza

Nami leo ninasema, juu yenu wanawake,
Ninyi kwetu ndio mama, shukurani ziwafike,
Hakika mu watu wema, sina budi niandike,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Hapo kale mlitengwa, tukidhani hamtoweza,
Pande zote mkapingwa, mfumo kuendekeza,
Ubosi hamkupangwa, watu wakawachagiza,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Dunia yabadilika, nanyi mkadhihirisha,
Mnayo nguvu hakika, mambo kuyasababisha,
Madaraka mkishika, kamwe hamwezi chemsha,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Ninyi ni walezi bora, kuanzia familia,
Mwaitumia busara, nayo maarifa pia,
Kamwe hamna papara, malengo kuyafikia,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Mlio madaktari, pamoja na wauguzi,
Hakika mpo mahiri, kwa huo wenu ujuzi,
Kwenu na iwe fahari, kila mfanyapo kazi,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Mlio wanasheria, fani mmeibobea,
Haki kwa watu mwatoa, kwenu wanokimbilia,
Vipaji mwavitumia, jamii kusaidia,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Waandishi wa habari, mahiri kwenye sanaa,
Mwayaandika mazuri, kwa jamii yanofaa,
Werevu wa kufikiri, na hekima ilojaa,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Enyi mlio walimu, mwasaidia dunia,
Muitoapo elimu, jamii kuifikia,
Kazi ya kitaalamu, twapaswa kuwasifia,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Wanawake migodini, mwapambana na maisha,
Myasakapo madini, ufukara kukomesha,
Ingawa mu hatarini, bado mwajishughulisha,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Mfanyao biashara, ili uchumi kukuza,
Wanawake mnang'ara, hakika mnayaweza,
Daima mwatia fora, nami ninawapongeza,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Wanawake majumbani, nanyi nawapeni sifa,
Walezi wenye imani, wenye mengi maarifa,
Ninyi ni watu makini, wenye kuziziba nyufa,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Wanawake viongozi, msizipoteze dira,
Werevu uelekezi, zidini kuwa minara,
Dunia itawaenzi, furaha kwayo hadhira,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Mlio bado shuleni, zidini kukaza mwendo,
Mjitume darasani, kwa mema yenu matendo,
Msizame mitegoni, njia yenu iwe pindo,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Wanawake wote hoye, shangwe ulimwengu wote,
Mungu wetu atoaye, awapeni mema yote,
Yote awabarikiye, yalo mazuri mpate,
Wanawake mnaweza, zidini kuwa imara.

Sunday, February 28, 2010

Moyo wangu tulia

Dunia ina vikwazo, we' moyo wangu tulia,
Ina mengi machukizo, yanoleta kuumia,
Ina mengi matatizo, mlo kujitafutia,
We' moyo wangu tulia, mtumainie Mola.

Maisha ni mapambano, moyo hilo walijua,
Hivyo ni mtafutano, wapaswa kulitambua,
Huwepo mivurugano, ni vema kuigundua,
We' moyo wangu tulia, mtumainie Mola.

Maisha ni kama vita, yapasa uwe na nia,
Moyo wala 'sije tweta, tamaa kujikatia,
Moyo zidi furukuta, malengo kuyafikia,
We' moyo wangu tulia, mtumainie Mola.

Moyo kuna wanadamu, mabaya hukuombea,
Chuki kwako iwe sumu, baya sije watendea,
Ila sala ni muhimu, kwa yote yanotokea,
We' moyo wangu tulia, mtumainie Mola.

Moyo uwe nayo nguvu, mwiko kukata tamaa,
Uwe na uvumilivu, hata ushinde na njaa,
Pia uwe msikivu, na kumaizi hadaa,
We' moyo wangu tulia, mtumainie Mola.

Mola wetu husikia, zidi mtumainia,
Moyo uzidi tulia, maisha wapigania,
Moyo utafurahia, lengo litapotimia,
We' moyo wangu tulia, mtumainie Mola.

Monday, February 15, 2010

Pendo langu kwako wewe

Uketi chini mpenzi, ya moyoni nikwambie,
Daima nitakuenzi, uhai uniishie,
Hutoipata simanzi, nataka ufurahie,
Pendo langu kwako wewe, halipimwi kwa mizani.

Halipimwi kwa mizani, uzitowe wazidia,
Pendo linayo thamani, hakuna cha kufikia,
Hata kwa mizani gani, huwezi kulipimia,
Pendo langu kwako wewe, hutolikuta dukani.

Hutolikuta dukani, ati labda lauzwa,
Pendo li ndani moyoni, kwalo pendo nimemezwa,
Kwani halina kifani, kwa kitu likaigizwa,
Pendo langu kwako wewe, kwa mwingine hulikuti.

Kwa mwingine hulikuti, pendo akakupatia,
Nina pendo lenye dhati, ya moyo uloridhia,
Pendo liso na wakati, daima kufurahia,
Pendo langu kwako wewe, ling'aalo kama nyota.

Ling'aalo kama nyota, maishani kuwa nuru,
Pendo raha kulipata, kufaidi kwa uhuru,
Pendo chozi kunifuta, kwa nini nisishukuru,
Pendo langu kwako wewe, liishi zote dawamu.

Liishi zote dawamu, linipe raha ya moyo,
Pendo hili na lidumu, kwa furaha linipayo,
Pendo hili mbona tamu, kwa tamu niipatayo,
Pendo langu kwako wewe, kamwe halina mipaka.

Kamwe halina mipaka, pendo mali yako yote,
Kukupenda sitochoka, pendo ulimi na mate,
Juwa kwangu umefika, wala us'ende kokote,
Pendo langu kwako wewe, waache waone wivu.

Waache waone wivu, kwa pendo ninalokupa,
Sisi tule zetu mbivu, pendo lizidi nenepa,
Kwako niwe msikivu, sitowaza kukutupa,
Pendo langu kwako wewe, wacha lizidi shamiri.

Wacha lizidi shamiri, wacha pendo na ling'ae,
Kukupata ni fahari, wengine uwakatae,
Pendo kwako li mahiri, unifae nikufae,
Pendo langu kwako wewe, mbona linanipa raha.

Mbona linanipa raha, ni bahati sana mie,
Pendo lajaa furaha, wacha nilifurahie,
Kwa pendo nipate siha, nishibe na nichanue,
Pendo langu kwako wewe, ni mwisho wa mambo yote.

Thursday, February 11, 2010

Wasiwasi na Neno zuri

Humkosesha mtu raha, wasiwasi unakera,
Huleta nyingi karaha, hata kw'ongeza hasira,
Huwezi fanya madaha, wafungwa nayo nira,
Wasiwasi.

Wasiwasi ni utumwa, wa kuusumbua moyo,
Huleta kama kuumwa, yale yakusumbuayo,
Moyo wahisi kuchomwa, kwa yale yautesayo,
Wasiwasi.

Wasiwasi unaghasi, unakosesha amani,
Kutengwa unakuhisi, kama mwokozi humwoni,
Huharibu mitikasi, na kukurudisha chini,
Wasiwasi.

Neno zuri ndiyo dawa, wasiwasi huondoa,
Furaha moyoni huwa, hofu yako kuitoa,
Faraja wewe kupewa, na raha isiyo poa,
Neno zuri.

Ni hedaya neno zuri, muhimu kwayo dunia,
Upatapo ni fahari, moyo wako hutulia,
Haliyo iwapo shwari, mamboyo wajifanyia,
Neno zuri.

Neno zuri ni muhimu, kila mtu ahitaji,
Kulipata kuna hamu, neno zuri hufariji,
Neno zuri kweli tamu, hulifaidi mlaji,
Neno zuri.

Sunday, February 7, 2010

Langu neno

Niliseme kwa nguvu ulisikie,
Ama tu wengine niwaachie,
Wakwambie,
Asokuwepo nisimjue,
Wataka umsaidie?

Maisha, maisha yaishie?
Kipi hasa ukitumikie?
Wauliza tu ama wan'uliza mie?
Wataka nikujibie.

Langu wacha likuingie,
Ama wataka usiumie?
Lipo lino tuhadithie.

Kwa nini uwaachie,
Wao wao wakutumie,
Ila wao nd'o wayafaidie,
We' na yako njaa uwaangalie,
Ili kesho wakusifie!

Umung'unyungu si kiti ukalie,
Ukikaa 'sikae utumbukie,
Ukitumbukia awepo akuinue,
Akuinue na bakshishi yake mpatie.

Hiki chake kingine cha mwenzangu mie!

Alotoka kapa asiambulie,
Aje alo chano nimsaidie.

Friday, January 29, 2010

Utamu wa Ushairi-I

Mimi nilisema:
Mbuzi wamtishale, Ati mbele aendale,
Ni hakile kukatale, Ubabe uizidile,
Mwachile mbuzi agomale, We ani wamtakale,
Kumbe umnyanyasile, Hebu aibu uionale,
Chambilecho watu wa kale.

Abdallah Mpogole akajibu:
Mbuzi wa kukuna yangu nazile!
Nampitishia pale yalo makali viunga avikatile!
Ubwabwa mkavu sintoweza labda wabara wale!
Maji mengi kwa nazile ni vipi siyachujale!
Mbuzi ataka dezole achagule wapi ale!
Mie basi siwatakile hawakuni uzuri kwa mtogole!
Tui kidogo tu basi mpingile!

Mimi nikasema:
Mpogole weye mtu huishi vituko!
Yakupatani mbuzi wako!
Ukunile nazi chakula chako!
Wapenda wali ka' ndo zindiko!
Wauhangaikia mchele huko na huko!
Nami ntaja niwe mgeni wako!
Unijazie ubwabwa nazizo choroko!
Nijinome mulo kwazo pishi zako!

Abdallah Mpogole akasema:
Mbuzi huyu mbuzi sasa hawezi kazi!
Apenda tu vitamu hataki kula mzizi!
Mbuzi gani mbishi asothamini uzazi!
Sintompa tena nazi na asahau malezi!
Mbuzi huyu tapeli tamfunga kwa wizi!
Apewapo tu mzizi haishi ulizi!
Adai aonewa hali ndo sera ya kazi!

Mimi nikamjibu:
Juu ya nini mbuzi sasa wamtisha!
Una hila weye ugomvi wauanzisha!
Mbuzi, mbuzi gani kazi kachemsha?
Najua ni fitna we waisababisha!
Kama akosa washindwaje mrekebisha!
Wala sikuamini maneno wayazusha!

Abdallah Mpogole akasema:
Sinipande kichwani Mtanga samahani!
Mbuzi anipa tabu majani kuyasaka juani!
Napambana kondeni na miba hayinishi miguuni!
Mbuzi gani kusukumwa na mijeledi mgongoni!
Hakumbuki thamani nliyomtoa maskani!
Taja niua mie kwa mawazo kichwani!
Mtanga ndugu yangu niko sasa ajalini!
Japo nkwachie weye bingwa wa mbuzi mjini!
Baraka zote takupa ila usije haini! ...
Sangwa kanijulisha we mchungaji wa zamani!
Tangu kwa baba tende na mbao wa povu mdomoni!
kideo cha pilau na maandazi kwa nelkoni!
Mtanga ntakubaini siku moja njiani!
Ntafurahi kukuona mfalme masikini!

Mimi nikamjibu:
Mi si masikini bali mfalme tajiri!
Nasifika toka kwa Mbao nna roho nzuri!
Sasa nipo mjini hakika nanawiri!
Na mavazi yangu yashonwa kwa hariri!
Natema maujumbe kama Zaburi!
Mpogole nakujuza uje na lako gari!
Twen'zetu fukwe kwenye upepo wa bahari!
Nikusimulie maisha kwa ushairi!
Najua u mjuzi mwenye kufikiri!
Mpogole we kwangu ni rafiki mzuri!
Mimi kukufahamu naona fahari.

Abdallah Mpogole akaandika:
Nawaza sana siku hiyo!
Taonana na mmahiri wa kwayo!
Si waridi wa mambo hayo!
Bali u makini kwa yapitayo!
Sijakwona kwa surayo!
Japo nafurahi wandikayo!
Wankumbusha malenga wa enzi hiyo!
Waliokosa uchoyo!
Sitaki upoteze yote yaliyo!
Taniumiza sana moyo!
Yanakiri tuandikayo!
Tuweze wapa wasonayo!
Nyama ngumu tuwapayo!
Wenye meno na vibogoyo!
Tuungane kwa mikono tunene kimoyomoyo!
Mtanga ndugu yangu tu matajiri kwa haya tuyatoayo!
Jipange tuifikishe hii ngao ya watu na maishayo!

Nami nikamjuza:
Mpogole wazolo lakubalika!
Haya tusemayo si budi kuhifadhika!
Iwepo kumbukumbu hata wakituzika!
Wote watusomao waweze kuburudika!
Tuyatunze haya pasi na shaka!
Ujuzi mkubwa hapa watumika!
Tusiiache fani hata ipite miaka.

Haya ni majibizano niliyoyafanya na rafiki yangu Abdallah Mpogole katika Facebook. Nimependa kuwashirikisha utamu huu wa ushairi wa Kiswahili. Hakika huko majibizano yamepamba moto. Nitawaletea yote wadau wangu kadiri ya tujibizanavyo.
Tunawashukuru sana Albert Kissima, Da Subi na marafiki wengine wa Facebook kwa kutuunga mkono. Hakika ushairi wa Kiswahili uhai na wenye utamu uso kifani.

Monday, January 25, 2010

Vijinopembe

Mmekosa ya kufanya, kutwa kucha chakuchaku,
Yasowahusu pakanya, umbea ubwakubwaku,
Mnajipa umatonya, mnaishi kwa udaku,
Nini ndugu mwakifanya, hamwishi kujiashua?

Mwayasema ya wenzenu, yenu mwayaficha ndani,
Mwajipa usukununu, roho zenu ufitini,
Mwatwanga maji kwa kinu, mso na haya usoni,
Kama kusema semeni, alopata keshapata.

Roho zenu ni nyeusi, hazifuliki kwa jiki,
Watumwa wa ibilisi, mlojaa unafiki,
Muombeao mikosi, mwasahau zenu dhiki,
Hata ‘singepata mimi, kamwe ‘singekuwa yenu.

Machoni mna masizi, yamewajaza upofu,
Japo kuona ham’wezi, upeo wenu hafifu,
Chakuchaku kama inzi, wenye kupenda uchafu,
Mwajiona mu sahihi, wenye dhambi wengine.

‘Sojali msimikacho, chema mwatuza upupu,
Msojua msemacho, wenye domo lapulapu,
Kile mhangaik’acho, mbona mwalamba patupu,
Ziwaume sana roho, hapa maji marefu.

Maneno maneno yani, yamo hata kwenye khanga,
Mso soni anzuruni, mibwede kama kipanga,
Mejaa uhayawani, mnowacheka wakunga,
Na uzazi ungalipo, msiokuwa na wema.

Wengine watu wazima, ‘lozaliwa mkisema,
Kutwa nzima hemahema, hamjui kuchutama,
Wenye mioyo ya homa, msioujua wema,
Mwadhani mna zaidi, kumbe hamnalo lolote.

Hamwishi uanzuruni, viumbe mso timamu,
Mso mema mawazoni, kujitwika uhakimu,
Hajanisusa Manani, kugeuka mwendazimu,
Sitowapa kifo changu, daima mkingojea.

Msione ukadhani, mawazo’nu mufilisi,
Kunyatia tamaani, neema iso halisi,
Kono liasi begani, alishindwa nduli fisi,
Tabasamu kwangu jadi, lisiwatie ujinga,

Najichekea usoni, tafakuri akilini,
Nyendo’nu zi kitabuni, uropo uhayawani,
Siwapendi mawazoni, ‘mniwezi abadani,
Maneno hayaniui, hakika mmechelewa.

Tuesday, January 19, 2010

Pole sana dada Chemi

Nimepata mshituko, habari kuisikia,
Ni pigo kwa moyo wako, na kwa familia pia,
Mola ni faraja kwako, katika hii dunia,
Pole sana dada Chemi, kwa kufiwa na mumeo.

Dunia siyo salama, hapa sisi tunapita,
Leo kuwa na uzima, kesho Mungu atuita,
Mola ni mwema daima, faraja kwake kupata,
Pole sana dada Chemi, kwa kufiwa na mumeo.

Hilo pigo kubwa sana, ila yupo mfariji,
Mola akulinde sana, aujua uhitaji,
Kusali ukikazana, huzuni kwako haiji,
Pole sana dada Chemi, kwa kufiwa na mumeo.

Mumeo yupo salama, mahali pema peponi,
Kwani Muumba ni mwema, ajuaye ni kwa nini,
Imara utasimama, kamwe hutokwenda chini,
Pole sana dada Chemi, kwa kufiwa na mumeo.

Nasi tu pamoja nawe, katika haya majonzi,
Mola katikati awe, kufuta yako machozi,
Imani yako ikuwe, kukutupa hatuwezi,
Pole sana dada Chemi, kwa kufiwa na mumeo.

Nakupa pole nyingi sana dada Chemi kwa kuondokewa na mumeo. Sote tumeguswa sana na msiba huu. Tunakupenda sana. Mungu akufariji na kukutia nguvu katika kipindi hiki kigumu sana kwako. Pia aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina.

Monday, January 18, 2010

Heri kwa Mama Yetu

Shukrani nazitowa, kwa muumba wa dunia,
Na furaha nimejawa, siku kuifurahia,
Siku mama kuzaliwa, afya tele kumjalia,
Twakushukuru Muumba, na kumpongeza mama.

Mungu umetujalia, mama mwema sana kwetu,
Ambaye twajivunia, katika maisha yetu,
Kwa wema ametulea, na kutufudisha utu,
Hivyo tunayo sababu, ya kufurahia sana.

Mama twakupenda sana, wewe ni mlezi bora,
Kwa hilo tunajivuna, wafanya sisi imara,
Hatuchoki kukazana, kwa juhudi na busara,
Kwani umetufundisha, tumtegemee Mungu.

Mungu akupe furaha, nayo amani daima,
Maisha yawe ya raha, pia yenye afya njema,
Ing'ae nyota ya jaha, uchume yaliyo mema,
Kwani sisi twakujali, naye Mungu akulinda.

Saturday, January 16, 2010

Simon Kitururu

Nipeni mie kalamu, karatasi nayo pia,
Nitume zangu salamu, rafiki kumfikia,
Ni siku yake muhimu, anaisherehekea,
Kheri kwayo siku yako, Simon Kitururu.

Miaka iliyopita, wewe ungali tumboni,
Mamayo akakuleta, ndani humu duniani,
Mama kijana kapata, ni shangwe toka moyoni,
Kheri kwayo siku yako, Simon Kitururu.

Dunia hii dunia, ndaniye na wewe umo,
Umri kuufikia, hadi utu wa makamo,
Maisha wapigania, kwawo wako msimamo,
Kheri kwayo siku yako, Simon Kitururu.

Kwako naziomba duwa, ujaliwe afya njema,
Kokote unakokuwa, uzidi kuwa salama,
Siwepo kukusumbua, maradhi wala unyama,
Kheri kwayo siku yako, Simon Kitururu.

Ujaliwe marafiki, wenye upendo wa dhati,
Ili katika mikiki, uwashike japo shati,
Usipate wanafiki, wapendao kwa nyakati,
Kheri kwayo siku yako, Simon Kitururu.

Ujaliwe familia, yenye wingi wa furaha,
Mola kuisimamia, ithibati njema siha,
Nawe kuipigania, kwayo shida nayo raha,
Kheri kwayo siku yako, Simon Kitururu.

Furahi bila kuchoka, hii ndiyo siku yako,
Nduguzo kuwakumbuka, ikawe hulka yako,
Upendwe ukapendeka, kokote kule wendako,
Kheri kwayo siku yako, Simon Kitururu.

Kalamu naweka chini, hongera rafiki yangu,
Duwa ingali moyoni, nikuombee kwa Mungu,
Daima uwe rahani, wepushwe nayo machungu,
Kheri kwayo siku yako, Simon Kitururu.

Sunday, January 10, 2010

Hamna hamna

Wasema hakuna kitu, mbona siye twakiona,
Wasema hakuna kutu, ilhali yaonekana,
Wadhani si malikitu, kwavo kwa kudanganyana,
Humo hamna hamna, basi ndimo mliwamo.

Wasema lisilowepo, lililopo hulisemi,
Mbona hata usemapo, wang'ata sana ulimi,
Kwanini itokeapo, manenoyo huyapimi,
Humo hamna hamna, basi ndimo mliwamo.

Husemwa ada ya mja, ni kusema sema mno,
Hata pasipo na hoja, pia pasipo maono,
Hatochoka kubwabwaja, hata kutowa agano,
Humo hamna hamna, basi ndimo mliwamo.

Waficha yalo ya kweli, kwani wamwachia nani?
Ufikiri mara mbili, changanua mawazoni,
Dunia kuibadili, si maneno mdomoni,
Humo hamna hamna, basi ndimo mliwamo.

Tuna macho twayaona, yote yanayotendeka,
Hata ungesema sana,vigumu kuaminika,
Hatupendi danganyana, hayo tumeshayachoka,
Humo hamna hamna, basi ndimo mliwamo.

Eti hakuna uchafu, ilhali tuna kinyaa,
Si vema ukajisifu, watu wanakushangaa,
Haina umaarufu, ikiwa itachakaa,
Humo hamna hamna, basi ndimo mliwamo.

Humo ndimo mliwamo, twajua toka kitambo,
Hatukupenda uwemo, tulijua yako mambo,
Uwapo mwenye makamo, lifumbue hili fumbo,
Humo hamna hamna, basi ndimo mliwamo.

Sisemi tena zaidi, nimependa kumaliza,
Sivunji yangu ahadi, nawe utanieleza,
Tumechoka makusudi, hatutokuendekeza,
Humo hamna hamna, basi ndimo mliwamo.

Tuesday, January 5, 2010

Heri Yasinta Ngonyani

Leo unaikumbuka, sikuyo ya kuzaliwa,
Ni siku yenye Baraka, furaha tele kujawa,
Furaha iso pimika, shukurani kuzitowa,
Heri Yasinta Ngonyani, sikuyo ya kuzaliwa.

Mwanaharakati wetu, utujuzaye maisha,
Wewe ni darasa kwetu, maarifa yaso kwisha,
Wafunza juu ya utu, mengi watuelimisha,
Heri Yasinta Ngonyani, sikuyo ya kuzaliwa.

Yasinta usiyechoka, asubuhi na jioni,
Nyumbani kuwajibika, halafu pia kazini,
Kisha huachi andika, kutujuza kulikoni,
Heri Yasinta Ngonyani, sikuyo ya kuzaliwa.

We’ ni mwanaharakati, daima usiyechoka,
Wautumia wakati, pasipo yoyote shaka,
Maisha kuwa na chati, daraja la uhakika,
Heri Yasinta Ngonyani, sikuyo ya kuzaliwa.

Baraka nakuombea, ubarikiwe daima,
Mola kukuongezea, uwe mwenye afya njema,
Shida kukuepushia, daima uwe salama,
Heri Yasinta Ngonyani, sikuyo ya kuzaliwa.

Pia yako familia, ibarikiwe amani,
Mola ‘tawasimamia, furaha ijae ndani,
Na izidi kuchanua, kama maua shambani,
Heri Yasinta Ngonyani, sikuyo ya kuzaliwa.

Leo naishia hapa, dada Yasinta Ngonyani,
Mola wetu atakupa, siku nyingi duniani,
Nasi hatutokutupa, asilani abadani
Heri Yasinta Ngonyani, sikuyo ya kuzaliwa.

Saturday, January 2, 2010

Mwaka Mpya

Mwaka mpya umefika,
Mungu tunamshukuru,
Maana yeye ndiye kapenda,
Mwaka huu kuuona,
Tunasema ahsante.

Wengi walipenda,
Lakini hawakuweza,
Kuiona nuru mpya,
Yake mwaka mchanga,
Hawakuweza kabisa.

Si kwamba tu wema,
Hatuna mema hata kidogo,
Ila ni mapenzi yake,
Muumba wa mbingu na dunia,
Hakika ni mapenzi yake.

Tuzidi mwomba yeye,
Atujaalie zaidi na zaidi,
Ili tuweze kuiona,
Miaka mipya mingi mingine,
Maana yeye ndiye awezaye.

Heri kwenu nyote!