Monday, May 25, 2009

Usiniache peke yangu

Rafiki yangu toka zamani,
Tokea enzi za utotoni,
Rafiki yangu toka shuleni,
Ambaye kwangu una thamani,
Rafiki yangu hata kazini,
Usiniache peke yangu.

Rafiki yangu wa maishani,
Nikupaye siri za moyoni,
Usiniache niende chini,
Rafiki wewe mwenye thamani,
Niinue tena ulingoni,
Usiniache peke yangu.

Niombee niwapo shidani,
Wewe ndiye langu tumaini,
Nifanye niwe mwenye amani,
Kwa pamoja tuwe furahani,
Ili niondoke majonzini,
Usiniache peke yangu.

Sin'ombee baya asilani,
Sin'wekee fitina kazini,
Sinitumbukize mi' shimoni,
Bali nipende toka moyoni,
Kwa pendo la kweli maishani,
Usiniache peke yangu.

Sisi sote tumo safarini,
Hatujui mwisho wetu lini,
Kwa hivyo tuwapo duniani,
Sichoke kamwe kunithamini,
Wala 'sithubutu kujihini,
Usiniache peke yangu.

Tuesday, May 12, 2009

Utarudia tena?

Mshale wa saa watembea,
Kumbe wakati wasogea,
Siku nazo zapotea,
Wak'ti muafaka wakaribia,
Kuna jambo utanijibia,
Maana nataka kujua,
Kama makosa utayarudia,
Kama ilivyotokea,
Kura ukawapatia,
Hawa wasio kusaidia,
Wakakuacha ukiumia,
Huku wao wakiyafurahia.

Mwenzio nataka kujua,
Nini weye wakifikiria,
Ujingao sije kukusumbua,
Hadi lini 'tajijutia,
Ilhali weye 'lijitakia,
Mafisadi kuwafagilia,
Kurayo ukawapigia.

Nini kilichokuzuzua,
Kama si kanga walizokupatia,
Ama kofia ukazivaa,
Huku wao zikiwafagilia,
Ukashinda tena na njaa,
Kampeni ukiwapigia.

Hivi ni nani wamngojea,
Usingizini kukuzindua,
Amka upate kujionea.

Tena utarudia?

Nataka kukushangaa,
Ingawa hujaniambia,
Unachokifikiria,
Kama uamuzi hujachukua,
Lipo unalolingojea,
Nalo ni kusota na dunia,
Maana akili Mungu kakujalia,
Ila hujataka kuitumia.

Kazi kwako nakwambia!

Monday, May 4, 2009

Kila Siku

Napambana bila kuchoka,
Tena mapema nadamka,
Riziki yangu naisaka,
Hadi jasho kunitoka,
Kila siku.

Wakati mwingine nawaza,
Vipi nitakavyoweza,
Kwenda bila kuteleza,
Ama kula na kusaza,
Kila siku.

Mambo mapya hutokea,
Huyu vile kakufanyia,
Mwingine kukuharibia,
Ikafikia hata ukachukia,
Kila siku.

Mambo mengine yanachosha,
Mengine tamaa kukatisha,
Hata hasira kukupandisha,
Utayawaza kwa kukesha,
Kila siku.

Wale ambao uliwaamini,
Ukashinda pale kituoni,
Kwa kura yao wapo madarakani,
Wanakuingiza we’ mjini,
Kila siku.

Watamani nawe useme kitu,
Tena mbele zao hao watu,
Jeuri yao yakujaza ufyatu,
Wakufanyapo we’ si malikitu,
Kila siku.