Wednesday, December 30, 2009

Wakati mwaka waisha

Mwaka huo wayoyoma, tuwache uende zake,
Wacha uende salama, ulijaa mambo yake,
Tuombacho ni uzima, tupewe baraka zake,
Wakati mwaka waisha, penzi lako haliishi.

Penzi lako haliishi, kama mwaka uishavyo,
Niseme halinichoshi, kama mwaka uchoshavyo,
Wala halikinaishi, vyovyote vile iwavyo,
Wakati mwaka waisha, penzi lako haliishi.

Kwako nimesharidhika, kwingine nif'ate nini?
Nanena kwa uhakika, yanikaayo moyoni,
Sifikiri nitachoka, siku zote maishani,
Wakati mwaka waisha, penzi lako haliishi.

U nuru waniangaza, maisha kunipa raha,
U ua wanipendeza, moyo kujawa furaha,
Sauti yaniliwaza, daima kutoa karaha,
Wakati mwaka waisha, penzi lako haliishi.

U chakula nishibacho, kwingine siwezi kwenda,
U mboni ya langu jicho, daima nitakulinda,
Amini nikisemacho, sidiriki kukutenda,
Wakati mwaka waisha, penzi lako haliishi.

Shida zote za maisha, wewe kwangu ni faraja,
Hofu yangu waishusha, kila tuwapo pamoja,
Daima huniwezesha, kuyavuka madaraja,
Wakati mwaka waisha, penzi lako haliishi.

Sunday, December 20, 2009

Niwapo kimya

Mambo huweza nitinga, niisakapo riziki,
Ukahisi nakutenga, ukahisi sikutaki,
Juwa nasaka mpunga, ili tuishinde dhiki,
Niwapo kimya mpenzi, usidhani sikupendi.

Najua unaumia, kwani huishi lalama,
Nami ninakusikia, huku moyo ‘kiniuma,
Najaribu kuzuia, kwa maneno ninasema,
Niwapo kimya mpenzi, usidhani sikupendi.

Pendo nimekupa wewe, moyo umekuridhia,
Naomba unielewe, baya sitokufanyia,
Hata dawa niwekewe, sikubali kuk’wachia,
Niwapo kimya mpenzi, usidhani sikupendi.

Salamu kweli muhimu, daima kukumbukana,
Huleta mashamshamu, nayo mapenzi kufana,
Ukimya unayo sumu, kama utazidi sana,
Niwapo kimya mpenzi, usidhani sikupendi.

Wewe ni chaguo langu, unipaye mie raha,
Kwenye huu ulimwengu, hunipa mie furaha,
Kukukosa ni uchungu, kukukosa ni karaha,
Niwapo kimya mpenzi, usidhani sikupendi.

Cha moyo changu kidani, daima nikuwazaye,
Nizame mwako dimbwini, ni mimi nikufaaye,
Wewe kwangu kama mboni, mwenye thamani uwaye,
Niwapo kimya mpenzi, usidhani sikup;endi.

Friday, December 18, 2009

Rafiki nenda salama

Huzuni imetushika, hakika twakulilia,
Rafiki umetutoka, umeiacha dunia,
Majonzi yalotufika, vigumu kuelezea,
Rafiki nenda salama, upumzike kwa amani.

Tulikupenda hakika, Mungu akawa zaidi,
Leo wewe kututoka, hatulii makusudi,
Mioyo imepondeka, tungetamani urudi,
Rafiki nenda salama, upumzike kwa amani.

Ingekuwapo rufani, kututoka tungepinga,
Ila haiwezekani, Mola ndiye anapanga,
Dunia tu safarini, siku mwamba tunagonga,
Rafiki nenda salama, upumzike kwa amani.

Kweli tulikuzowea, na tukakupenda pia,
Mema ukituombea, katika hii dunia,
Leo umetukimbia, hat’wachi kukulilia,
Rafiki nenda salama, upumzike kwa amani.

Haupo nasi kimwili, lakini kiroho upo,
Ituwie kila hali, tukumbuke tusalipo,
Kwa matendo na akili, na kinywa kitamkapo,
Rafiki nenda salama, upumzike kwa amani.

Wewe umetangulia, kwani dunia si yetu,
Nasi tunafuatia, tutakukuta mwenzetu,
Parapanda italia, nawe katikati yetu,
Rafiki nenda salama, upumzike kwa amani.

Buriani Patricia, upumzike kwa amani,
Mola atakujalia, palipo pema peponi,
Twazidi kukuombea, siku zote duniani,
RAFIKI NENDA SALAMA, UPUMZIKE KWA AMANI.

Leo Ijumaa, Disemba 18, 2009 ni siku ambayo rafiki yetu Patricia Semiti anasindikizwa kupumzika kwenye nyumba yake ya milele. Mola ndiwe muweza wa yote. Mola ndiwe mfariji mkubwa. Tunakuomba uipokee roho yake na kuipa pumziko la amani.
Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake libarikiwe. Amina.

Thursday, December 17, 2009

Ua limetoweka bustanini

Ua jema la thamani,
Lilopendeza machoni,
Mbona halionekani?
Kwani li wapi jamani?
Mimi nataka kujuwa.

Ninataka kuliona,
Ni ua lililofana,
Ua kifani hakuna,
Ua la pekee sana,
Ua lenye kuvutia.

Nafika bustanini,
Ua hilo silioni,
Kwani li wapi jamani,
Wahka tele moyoni,
Silioni hilo ua.

Nani huyo kalichuma,
Mbona kungali mapema?
Twalitaka ua jema,
Ndivyo twaweza kusema,
Na watu wakasikia.

Ningali mi’ mashakani,
Ua li upande gani?
Kusini, Kaskazini?
Bado tunalitamani,
Tupate lifurahia.

Kigumu kitendawili,
Ulipojiri ukweli,
Iwapo ardhilhali,
Sote hatupo kamili,
Katika hii dunia.

Ua mbali limekwenda,
Huku laacha kidonda,
Simanzi tele kupanda,
Maana hatukupenda,
Ua likatukimbia.

Saa kumbe zasogea,
Simanzi kutuletea,
Na ndivyo inatokea,
Ua letu kupotea,
Huku nasi twaumia.

Mola ua lipokee,
Pale pema likakae,
Adhabu liepushie,
Rehema ulijalie,
Nasi tunaliombea.

Amina.

Mshituko wa kifo cha ghafla cha rafiki yetu na mwanafunzi mwenzetu wa Mkwawa High School, Marehemu Patricia Semiti ni mkubwa. Simanzi imetushika isivyoweza kupimika. Tumempoteza rafiki mwema na mwenye kujali. Trish, japo kimwili hupo nasi tena, kiroho u pamoja nasi daima. Trish, tutakupenda daima. Tutakuwa nawe daima katika sala zetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aipokee roho yako na kukuangazia mwanga wa milele. Upumzike kwa amani. Amina.

Saturday, December 5, 2009

Nimetamani

Nimetamani kusema, leo nitasema yote,
Nataka wenye hekima, wayapime hayo yote,
Wanipe zao tuhuma, penye ujinga nifute,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Nataka towa maoni, sijui atayejali,
Nina machungu moyoni, bora niseme ukweli,
Yanotendeka nchini, yanipa hisia kali,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Tumewaona wakuu, ukweli wakiogopa,
Watwona tuna makuu, maswali wanayakwepa,
Watuweka roho juu, machungu wanayotupa,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Pengine hakuna dira, chombo chaenda mrama,
Wasotumia busara, wanaturudisha nyuma,
Kisa walipewa kura, vyao ndivyo vyote vyema,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Nchi ina utajiri, watu bado masikini,
Lipi sasa lina kheri, lenye faraja moyoni,
Tusome kwenye Zaburi, tusome kwenye Quran?
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Walizotowa ahadi, hawawezi tekeleza,
Ilikuwa makusudi, nasi hatwezi uliza?
Wamejaa ukaidi, tena wenye kuchukiza,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Huduma za kijamii, zaonekana anasa,
Na wao hawasikii, weshachuma zao pesa,
Wamefanya nchi hii, ni shamba lao kabisa,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Nenda hospitalini, huduma zimedorora,
Wagonjwa hulala chini, huduma zisizo bora,
Wa kumlaumu ni nani, ni wao ama wizara?
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Hebu nenda vijijini, uone ilivyo hali,
Wagonjwa wafa njiani, huduma zilivyo mbali,
Uwe na kitu fulani, isiwe mali kauli,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Shule sasa si masomo, kumepatwa dudu gani?
Kila siku ni migomo, twajenga taifa gani?
Kwenye viti waliomo, vichwani wawaza nini?
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Inavuja mitihani, bado hatufanyi kitu,
Elimu kipimo gani, naona si malikitu,
Wal'opo madarakani, waj'ona miungu watu,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Madai yao walimu, mwataka kwanza agua,
Mwaona siyo muhimu, ni lipi mnalojua?
Twahitaji kufahamu, hili linatusumbua,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Hii kitu ufisadi, yawapeni raha gani?
Rushwa ndo zenu juhudi, taifa li hali gani?
Zi wapi zenu stadi, usia upo kapuni?
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Mnayo raha moyoni, japo taifa lalia,
Mu vipofu hamuoni, mambo yamewanogea,
Hata mwenu akilini, hamwezi kufikiria,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Natamani ningeweza, kutoa kwenu hukumu,
Tena ningetekeleza, hata mkinishutumu,
Maana mwatumaliza, kwa kufanya hali ngumu,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Hukumu kwenu ninayo, wala si mbali mwakani,
Kura yangu nipigayo, iwe mkuki moyoni,
Si maneno nisemayo, bali kura mkononi,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Tokeni usingizini, nawaambia wenzangu,
Tuamue kwa makini, kwa uweza wake Mungu,
Isiwe kama zamani, tumeshachoka machungu,
Nimetamani kusema, wacha niyaseme haya.

Nimesema ya kusema, waungwana kusikia,
Nilosema nimepima, ni kwenu kukadiria,
T'wamue yetu hatima, tumechoka kuumia,
Nimetamani kusema, wacheni nimeshasema.

Tuesday, December 1, 2009

Muda wetu

Fikara bado kuisha, suluhisho kufikia,
Azma kuifanikisha, kwa hatua kuchukua,
Hali hii inachosha, tuiambie dunia,
Tutumie muda wetu.

Sauti iwafikie, wote huko nako kule,
Mbiu wakaisikie, ili wasikose shule,
Balaa waj'epushie, kwa makini wasilale,
Tutumie muda wetu.

Toka thema'ni na tatu, tuligundua nchini,
Kwamba miongoni mwetu, hakuna kinga mwilini,
Iliwashitua watu, hatutaki rudi chini,
Tutumie muda wetu.

Sote tuelimishane, pasipo kuona haya,
Kisha tusaidiane, tusianguke pabaya,
Na mikono tushikane, tukaishinde miwaya,
Tutumie muda wetu.

Tutulie kwenye ndoa, kuyaepuka majanga,
Tusijitie madoa, kuendekeza ujinga,
Jamii kuiokoa, hivyo gonjwa kulipinga,
Tutumie muda wetu.

Hatua kuzichukua, ni jambo la kupendeza,
Hatua kwayo hatua, gonjwa kuliteketeza,
Jamii kuiokoa, siha njema kueneza,
Tutumie muda wetu.

Sunday, November 22, 2009

Hongera bwana Given

Salamu nakuletea, rafiki yangu Given,
Neema nakuombea, kheri nyingi duniani,
Mola amekunyo’shea, kukupa matumaini,
Hongera bwana Given, kwa kumpata mtoto.

Mola amekubarikia, tangu ungali tumboni,
Njia kakufungulia, mapitoyo duniani,
Heshi kukusimamia, daima uwe mwangani,
Hongera bwana Given, kwa kumpata mtoto.

Mke mwema umepewa, chaguo lako moyoni,
Naye heshima katowa, kaleta nuru nyumbani,
Na Mola mkajaliwa, kwa upendo na amani,
Hongera bwana Given, kwa kumpata mtoto.

Kweli Mungu kajalia, tangia mimba tumboni,
Afya kaisimamia, maradhi yawe pembeni,
Siku itapofikia, sote tuzame rahani,
Hongera bwana Given, kwa kumpata mtoto.

Na siku ikafikia, toto kaja duniani,
Mkeo kakuzalia, kwayo kheri na amani,
Kama alivyojalia, muumba wetu Manani,
Hongera bwana Given, kwa kumpata mtoto.

Nasi tunafurahia, twamkaribisha mgeni,
Daima tutamwombea, maishaye duniani,
Vema apate kukua, kwingine awe kifani,
Hongera bwana Given, kwa kumpata mtoto.

Somo ninakupatia, kwa bintiyo wa thamani,
Kwa wema ukamlea, akuwe kwenye imani,
Aishike njema njia, kwenu awe tumaini,
Hongera bwana Given, kwa kumpata mtoto.

Nasi tunapaswa pia, kutokuketi pembeni,
Bali ni kusaidia, kuilea yake shani,
Apate kufurahia, siku zote maishani,
Hongera bwana Given, kwa kumpata mtoto.

Beti kenda naishia, rafiki toka zamani,
Siachi kukuombea, baraka kwake Manani,
Kheri kwa shemeji pia, ninasema hongereni,
Hongera bwana Given, kwa kumpata mtoto.


Nakupa pongezi nyingi rafiki yangu wa miaka nenda miaka rudi bwana Given Awadh Msigwa na mkeo kwa kubarikiwa kupata mtoto wa kike hapo jana tarehe 21 Novemba 2009. Maneno yoyote hayawezi kuelezea furaha na hisia zangu. Ninamwomba Mwenyezi Mungu awajalie furaha tele na kheri ili muweze kumlea binti yenu kwa uzuri na hali ipendezayo ili maisha yake yajae mafanikio, furaha na amani.
Pamoja sana mkuu, furaha yako furaha yangu pia.
Amina.

Saturday, November 14, 2009

Nasema ahsante sana

Nakushuru sana Mungu, mema umenijalia,
Ewe muumbaji wangu, sifa nakurudishia,
Bariki maisha yangu, uniangazie njia,
Nasema ahsante sana.

Nakushukuru sana mama, kwanza ni kwa kunizaa,
Umenilea kwa wema, kwa nyota inayong'aa,
Nitashukuru daima, umeniwashia taa,
Nasema ahsante sana.

Nakushukuru mwandani, mpenzi wa moyo wangu,
Kwangu unayo thamani, kwani u sehemu yangu,
Daima uwe pembeni, sitoweza peke yangu,
Nasema ahsante sana.

Ndugu nawashukuruni, mnanithamini sana,
Tangu mwangu utotoni, tungali tukipendana,
Ninawapenda moyoni, na mbarikiwe sana,
Nasema ahsante sana.

Nashukuru marafiki, Mungu amenijalia,
Tungali tupo lukuki, pamoja twafurahia,
Kwa raha ama kwa dhiki, ndani ya hii dunia,
Nasema ahsante sana.

Siku niliyozaliwa, ambayo naadhimisha,
Furaha niliyojawa, ninyi mmesababisha,
Kwa umoja tumekuwa, imara kwenye maisha,
Nasema ahsante sana.

Upendo ndiyo silaha, hakika tunapendana,
Upendo una furaha, kweli twafurahiana,
Na hivyo huleta raha, raha kifani hakuna,
Nasema ahsante sana.

Ahsante pasi kipimo, nawashukuruni sana,
Upendo pasi kikomo, ninawapendeni sana,
Furaha tele iwemo, maisha marefu sana,
NASEMA AHSANTE SANA.

Nawashukuruni sana, mara zisizo na idadi kwa upendo wenu muuoneshao kwangu, siku zote. Ninatamani kusema maneno mengi kuonesha wingi wa furaha na shukrani zangu kwenu, lakini maneno hayajitoshelezi. Ninasema, nawashukuruni sana, ninawapenda sana, na ninawaombea furaha na mafanikio daima.
Pamoja sana.

Wednesday, November 11, 2009

Nakupa wewe zawadi

Nimekaa nikawaza, nini unastahili,
Jambo lenye kupendeza, jambo lenye kuhawili,
Vema lenye kueleza, kwazo hisia kamili,
Nakupa wewe zawadi, nayo ni pendo la dhati.

Kila nachofikiria, bado siwezi ridhika,
Kiwezacho kufikia, mapenzi yalotukuka,
Mola alokujalia, yale yasomithilika,
Nakupa wewe zawadi, nayo ni pendo la dhati.

Wanifaa kila hali, niwache niseme mie,
Wanipa pendo la kweli, niache nijisikie,
Kwako natulia tuli, wewe nikufurahie,
Nakupa wewe zawadi, nayo ni pendo la kweli.

Zawadi hii pokea, nakupa kwa moyo wote,
Mi ndo nilokuchagua, sikulala nikupate,
Pendo halitopungua, nifae maisha yote,
Nakupa wewe zawadi, nayo ni pendo la kweli.

Nitakwonyesha upendo, tena kutoka moyoni,
Unipime kwa matendo, si maneno mdomoni,
Ufae wangu mwenendo, nisikujaze huzuni,
Nakupa wewe zawadi, nayo ni pendo la kweli.

Nitakwombea daima, Mola azidi jalia,
Ili panapo uzima, pendo lizidi kukua,
Imara tweze simama, ndani ya hii dunia,
Nakupa wewe zawadi, nayo ni pendo la kweli.

Nakupenda sana mie, maneno hayatatosha,
Mpenzi unisikie, wewe ndiye wanitosha,
Njoo ukanitibie, homa yangu kuishusha,
Nakupa wewe zawadi, nayo ni pendo la dhati.

Watasema sana watu, ni maneno tuu hayo,
Kwako siogopi kitu, kwa maneno wasemayo,
Sikuachi wewe katu, kwa mapenzi unipayo,
Nakupa wewe zawadi, nayo ni pendo la dhati.

Zinatosha beti kenda, wewe ninajivunia,
Sitochoka kukupenda, kwa penzi linalokua,
Kokote nitakokwenda, zawadi ‘takutunzia,
Nakupa wewe zawadi, nayo ni pendo la kweli.

Saturday, November 7, 2009

Pamoja daima

Wakati wote wa raha, raha tele mioyoni,
Wakati wa furaha, mimi nawe furahani,
Wakati nyota ya jaha, yaangaza maishani,
Mimi nawe tutakuwa, pamwe daima dawamu.

Furahi pamoja nami, tudumishe urafiki,
Langu kamwe sikunyimi, kwa raha ama kwa dhiki,
U sehemu yangu mimi, kukupoteza sitaki,
Mimi nawe tutakuwa, pamwe daima dawamu.

Maisha yana milima, ni kupanda na kushuka,
Dunia siyo salama, hutokea kuteseka,
Kwangu upate egama, dhoruba ikikufika,
Mimi nawe tutakuwa, pamwe daima dawamu.

Mawimbi yakikupiga, sikwachi uzame chini,
Ukishikwa nao woga, ningali mwako pembeni,
Sikwachi kwenye mafiga, sikwachi kikaangoni,
Mimi nawe tutakuwa, pamwe daima dawamu.

Sikubali uanguke, nitakuwa yako nguzo,
Sitaki utaabike, kama ninao uwezo,
Na wala usidhurike, upatwapo matatizo,
Mimi nawe tutakuwa, pamwe daima dawamu.

Unishike nikushike, tuzidi kuwa imara,
Daima nikukumbuke, nikwepushie madhara,
Nisikuache mpweke, nikuombee nusura,
Mimi nawe tutakuwa, pamwe daima dawamu.

Nikuonyeshe upendo, wa thamani na kujali,
Si maneno ni matendo, yenye dhamira ya kweli,
Twenende wetu mwendo, pamoja kwa kila hali,
Mimi nawe tutakuwa, pamwe daima dawamu.

Maisha yanayo siri, hujui lijalo kesho,
Hutokea ujasiri, kukumbwa navyo vitisho,
Kama ilivyo safari, mambo yote yana mwisho,
Mimi nawe tutakuwa, pamwe daima dawamu.

Rafiki una thamani, siwezi kukupoteza,
Sithubutu abadani, peke kukutelekeza,
Namwomba wetu Manani, an’epushe kuteleza,
Mimi nawe tutakuwa, pamwe daima dawamu.

Kaditama namaliza, rafiki ninakupenda,
Sichoki kukueleza, daima nitakulinda,
Nasi tumwombe Muweza, kokote tunakokwenda
Mimi nawe tutakuwa, pamwe daima dawamu.

Monday, November 2, 2009

Uvivu niondokee

Nimekuwa na uvivu, sijui waja na nini,
Mawazo yawa makavu, sinalo jipya kichwani,
Tabia hii ni mbovu, siipendi asilani,
Uvivu niondokee.

Uvivu wa kuandika, mbona unaniandama?
Na sikutaki ondoka, mbona unanisakama,
Na siwezi kukutaka, wewe si rafiki mwema,
Uvivu niondokee.

Wewe ni mtu mbaya, wala usinizowee,
Tena huna hata haya, hebu uniondokee,
Usidhani nakugwaya, na usinitembelee,
Uvivu niondokee.

Wanifanya mi mjinga, tena niso na maana,
Kwako mi umenifunga, na kunitesa kwa sana,
Hadharani nakupinga, sitaki nikwone tena,
Uvivu niondokee.

Mimi si mtumwa wako, unikome ukomae,
Sizitaki nira zako, kwa haraka utambae,
Rudi huko utokako, kuja kwangu ukatae,
Uvivu niondokee.

Leo ninasema wazi, siku hizi 'meniteka,
Kuendelea siwezi, nasema wazi ondoka,
Nataka kufanya kazi, siachi mi kuandika,
Uvivu niondokee.

Nenda kwangu usirudi, asilani abadani,
Niache mi nifaidi, mawazo pevu kichwani,
Na ninatoa ahadi, sikutaki maishani,
Uvivu usirudi tena.

Monday, October 26, 2009

Rafiki yupo shidani, Mola wangu mnusuru

Ninapiga goti chini, niitoe sala yangu,
Ya dhati toka moyoni, mbele zako ewe Mungu,
Unionaye sirini, na kujua shida zangu,
Rafiki yupo shidani, Mola wangu mnusuru.

Nafikiri naumia, nashindwa la kulifanya,
Mambo yaliyotukia, hakika yanachanganya,
Hivyo ninakulilia, kwake ukawe mponya,
Rafiki yupo shidani, Mola wangu mnusuru.

Maisha si utabiri, ya kesho tukayajua,
Ni vigumu kubashiri, kitakachotusumbua,
Mambo huenda sifuri, na maradhi kuugua,
Rafiki yupo shidani, Mola wangu mnusuru.

Mola wewe mfariji, ufariji moyo wake,
Rafiki yu mhitaji, iangaze njia yake,
Wewe ndiwe mwema jaji, tazama matendo yake,
Rafiki yupo shidani, Mola wangu mnusuru.

Mola wewe kiongozi, umuongoze daima,
Chuki dhidiye zi wazi, umjalie uzima,
Aweze ruka viunzi, abaki kuwa salama,
Rafiki yupo shidani, Mola wangu mnusuru.

Ewe wetu Maulana, umnusuru rafiki,
Angali shidani sana, umuondolee dhiki,
Rafiki tunapendana, huzuni haipimiki,
Rafiki yupo shidani, Mola wangu mnusuru.

Popote alipokosa, Rabana mhurumie,
Wadhalimu wamtesa, ya Karimu umwokoe,
Wanamjengea visa, kilio ukisikie,
Rafiki yupo shidani, Mola wangu mnusuru.

Muumba wangu Manani, uzidi kutujalia,
Nina imani moyoni, kwani wewe husikia,
Hutuachi twende chini, ahsante nakupatia,
Rafiki yupo shidani, Mola wangu mnusuru.

Monday, October 19, 2009

Muungwana ni kitendo

Sikuaga ninakiri, nami nikatokomea,
Msione ni kiburi, kuwa kimenizidia,
Aibu hii dhahiri, kweli nimewakosea.

Msamaha naombeni, maana nimekosea,
Nikaingia mitini, kwa heri sikuw'ambia,
Msinitenge kundini, maana nitafulia.

Majambo yamenikumba, nashindwa kusimulia,
Ila mimi nawaomba, ihsani kunifanyia,
Ili nisiweze yumba, nikateswa na dunia.

Dunia kweli ni shule, kwa yanayotutokea,
Uwe huku ama kule, huwezi kuyakimbia,
Yakupasa usilale, maisha kupigania.

Hivyo mie naja kwenu, najua nimekosea,
Sikuwapeni fununu, yapi yamenitokea,
Siyo maji kwenye kinu, ninachohangaikia.

Monday, October 5, 2009

Upweke

Upweke jama adhabu, upweke unasumbua,
Upweke ni maghilibu, kukufanya kuugua,
Watamani wa karibu, nenolo taelijua,
Upweke.

Upweke hutesa sana, umpendaye awe mbali,
Utamuwazia sana, hata mara alfu mbili,
Kwa usiku na mchana, maumivu ni makali,
Upweke.

Upweke unakondesha, chakula hukitamani,
Upweke unahenyesha, simanzi tele moyoni,
Homa pia hupandisha, na mwokozi humuoni,
Upweke.

Upweke tele mateso, hata machozi kulia,
Moyoni ni manyanyaso, nao moyo kuumia,
Wala si kimasomaso, kwani huleta udhia,
Upweke.

Upweke ni kama jela, huleta nyingi simanzi,
Huwezi hata kulala, maisha tele majonzi,
Utapiga hata sala, uruke vyote viunzi,
Upweke.

Upweke sawa na shimo, mtu ukatumbukia,
Nako shimoni uwamo, wateswa nayo dunia,
Kwani hauna makamo, kuweza kuvumilia,
Upweke.

Wednesday, September 30, 2009

Mwisho wa mwezi

Mwisho wa mwezi ni mambo, tena kubwa burudani,
Mfukoni hakujambo, na raha hadi moyoni,
Pesa sabuni ya roho.

Pesa sabuni ya roho, nazo siku zimefika,
Pesa inao uroho, tamaaye kuzishika,
Tamu za mwisho wa mwezi.

Tamu za mwisho wa mwezi, kwani ushazisotea,
Umefanya sana kazi, hakiyo wakikugea,
Ifurahi familia.

Ifurahi familia, rudi nyumbani mapema,
Pesa ikikuzingua, kwenye shimo utazama,
Eti pesa ni shetani.

Eti pesa ni shetani, hasa ukishazipata,
Hulali hata nyumbani, matako kulia mbwata,
Mfalme ndiyo wewe.

Mfalme ndiyo wewe, na kizungu waongea,
Na hadhira usikiwe, na sifa kukutolea,
Huo ndo mwisho wa mwezi.

Huo ndo mwisho wa mwezi, wa mwingi umaridadi,
U chakari hujiwezi, kichwa maji kuzidi,
Akibayo kukauka.

Akibayo kukauka, hujali kuhusu kesho,
Wewe ni wa uhakika,
Mwezi ufikapo mwisho,
Mwisho wa mwezi ni raha.

Saturday, September 26, 2009

Mpenzi rudi hima

Kusubiri nimechoka, na muda wazidi kwenda,
Mwenzio nataabika, mwili wazidi kukonda,
Raha iliniponyoka, wewe mbali umekwenda,
Urudi basi mpenzi, nakungojea kwa hamu.

Nakungojea kwa hamu, siku utakayorudi,
Unipe mashamshamu, kwani u wangu waridi,
Mapenzi yako matamu, nipate kuyafaidi,
Kwani nimekuchagua, mwingine simtamani.

Mwingine simtamani, nd'o maana nakungoja,
U ndani mwangu moyoni, wewe pekee mmoja,
Wewe huna kifani, urudi tuwe pamoja,
Ona nachanganyikiwa, natamani kukuona.

Natamani kukuona, wewe unipaye raha,
Vinginevyo raha sina, nitakosa hata siha,
Juwa nakupenda sana, wewe u yangu furaha,
Mpenzi usikawie, bure nitamwaga chozi.

Bure nitamwaga chozi, kukuona nikikosa,
Peke yangu sijiwezi, penzi lako lanitesa,
Rudi wangu laazizi, unipaye mi' hamasa,
Nangoja leo na kesho, fanya urudi mapema.

Fanya urudi mapema, upweke wanielemea,
Jitahidi fanya hima, urudi kuniokoa,
Nisije kupata homa, na kuzidi kuumia,
Tabibu wangu ni wewe, rudi ili unitibu.

Rudi ili unitibu, maradhi ya moyo wangu,
Maradhi yan'onisibu, ni wewe mpenzi wangu,
Wewe u wangu muhibu, shahidi yangu ni Mungu,
Mpenzi usichelewe, homa itanizidia.

Homa itanizidia, endapo utachelewa,
Hivyo nakusubiria, raha nataka kupewa,
Useme nikasikia, kwamba hima utakuwa,
Umekuja kunitibu, kabla sijatibuka.

Sunday, September 20, 2009

Utu wema

Ndiyo haswa sifa yako,
Iliyo moyoni mwako,
Wema kwa rafiki zako,
Mola amekujalia.

Wema wako wa moyoni,
Ni kitu chenye thamani,
Mwinginewe hafanani,
Hakika najivunia.

Wema wako wenye dhati,
Usiojali wakati,
Wema mwingi kibati,
Yeyote kufurahia.

Roho yenye utajiri,
Nzuri kushinda johari,
Kuwa nawe ni fahari,
Kwa maisha ya dunia.

Umepewa utu wema,
Wenye thamani daima,
Moyo wangu wanituma,
Sifazo kukupatia.

Kwa Mola nakuombea,
Azidi kukupatia,
Heri na fanaka pia,
Katika hii dunia.

Thursday, September 17, 2009

Mola wangu nisamehe

Mola unayenipenda, unipaye afya njema,
Mlinzi ninapokwenda, wanijalia uzima,
Kwa dhambi ninazotenda, unionee huruma,
Mola wangu unisamehe.

Matendo yangu mabaya, tena yenye kuchukiza,
Nitendayo bila haya, wengine kuwaumiza,
Kwa kila lililo baya, na bado nikajikweza,
Mola wangu nisamehe.

Niyatendayo sirini, najidanganya mwenyewe,
Japo watu hawaoni, lakini waona wewe,
Nisipoteze imani, naomba nikombolewe,
Mola wangu nisamehe.

Machafu mawazo yangu, na mengine ya moyoni,
Husuda kwao wenzangu, ugomvi na majirani,
Usin'ache peke yangu, nitaishia njiani,
Mola wangu nisamehe.

Maneno yangu machafu, maneno yenye kuudhi,
Mimi si mkamilifu, sipendi nikose radhi,
Siitaki tena hofu, dhambi isiwe maradhi,
Mola wangu nisamehe.

Mola wangu naja kwako, baraka unijalie,
Niokoe mja wako, dunia 'sinizuzue,
Na utukufu ni wako, Mola wangu nisikie,
Mola wangu nisamehe.

Thursday, September 10, 2009

Usichoke

Maisha ni kama vita, usichoke kupigana,
Hata kama ukigota, endelea kupambana,
Bado muda wa kutweta, bado ni mapema sana,
Usichoke mwanakwetu.

Nenda shule ukasome, uongeze maarifa,
Ukiwa huko jitume, uliinue taifa,
Nenda kakazane shime, utajipatia sifa,
Usichoke mwanakwetu.

Amka wahi kazini, ili uongeze tija,
Ujuzi wako kichwani, taifa linaungoja,
Ujitume ofisini, na wenzako kwa pamoja,
Usichoke mwanakwetu.

Pigana pasi kuchoka, yapiganie maisha,
Jitihada zako weka, ustawi kufanikisha,
Kwa dhamira ya hakika, malengo kufanikisha,
Usichoke mwanakwetu.

Mwiko kukata tamaa, bado ni ndefu safari,
Kurudi nyuma kataa, pambana nazo hatari,
Tumia kila wasaa, maisha kutafakari,
Usichoke mwanakwetu.

Usifanye masikhara, maisha hayendi hivyo,
Kwa hiyo kuwa imara, vile iwezekanavyo,
Nawe utazidi ng'ara, namna itakiwavyo,
Usichoke mwanakwetu.

Friday, September 4, 2009

Huba

Nijaze mie mahaba,
Ili nile nikashiba,
Nipe mapenzi ya huba,
Nitosheke na dunia.

Nipe chakula kitamu,
Kinijaze mi’ wazimu,
Kinipandishe stimu,
Nibaki sikilizia.

Nigee mapenzi yote,
Yaniingie nidate,
Raha kamili nipate,
Raha isiyopungua.

Niambie wanipenda,
Siposema nitakonda,
Hata homa kunipanda,
Moyoni nikaumia.

Nifanye nifurahie,
Katu mi’ nisiumie,
Mapenzi nijivunie,
Na raha kujisikia.

Nipe mimi peke yangu,
Usimpe na mwenzangu,
Umeumbwa uwe wangu,
Mungu amenipatia.

Kunipenda usichoke,
Wanifanya niridhike,
Na moyo uburudike,
U wangu najivunia.

Tuesday, September 1, 2009

Mlevi na Falsafa yake

Kwamba asiyejua,
Na hajui kwamba hajui
Ndiye mwerevu zaidi,
Hapa duniani,
Wataka kushangaa?

Bora asiyejua,
Na anajua kwamba hajui,
Kwani tungesemaje?
Ilhali wengine,
Wametuvisha vidoto!

Wasomi na wanasayansi,
Nd'o walogeuka,
Wamekuwa wanasiasa
Sasa wameshatonoka
Wakukumbuke wewe,
Kwa lipi hasa
Ulilonalo?

Maana ya maneno:
Vidoto - vipande vya nguo maalumu wafungwavyo ngamia machoni wasafiripo jangwani.
Tonoka - kuwa na hali nzuri kwa sababu ya mafanikio fulani.

Wednesday, August 26, 2009

Falsafa ya Mlevi I

Na Dkt. Masangu Matondo Nzuzullima


Walimwengu wanasema:
Kuna kujua
Na kujua kwamba unajua
Pia kuna kujua
Na kutojua kwamba unajua
Lakini pia kuna kutojua
Na kujua kwamba hujui
Pia kuna kutojua
Na kutojua kwamba hujui

Walimwengu pia wanasema:
Mtu anayejua
Na kujua kwamba anajua
Yeye ni mwerevu na msomi
Na mtu anayejua
Lakini hajui kwamba anajua
Yeye ni mdadisi na mgunduzi
Mtu asiyejua
Na anajua kwamba hajui
Yeye ni mwanafunzi
Lakini mtu asiyejua
Na hajui kwamba hajui
Yeye ni mpumbavu!

Mimi mlevi ninasema:
Yote haya ni uwongo na uzushi
Mtu anayejua
Na kujua kwamba anajua
Yeye ni mpumbavu!
Kwani wasomi, wanasayansi na wanasiasa
Hawakugeuka Mashing’weng’we,
Na kutufikisha Pagak?

Mimi mlevi nasisitiza
Mtu pekee mwerevu hapa duniani
Ni mtu asiyejua
Na hajui kwamba hajui!

Maneno Magumu:

Mashing’weng’we - mazimwi yalayo watu katika hadithi za Kisukuma
Pagak - kutoka katika kitabu cha Wimbo wa Lawino kilichoandikwa na Okot p'Bitek. Ni mahali ambako mtu akienda harudi yaani kuzimuni.

(c) Dr. Masangu Matondo Nzuzullima

Ahsante sana Prof. Matondo Nzuzullima kwa shairi hili.

Tuesday, August 25, 2009

Hongera Mubelwa Bandio

Nimeisikia mbiu, alfajiri imelia,
Ili tusijisahau, maisha kupigania,
Ili nasi angalau, mahali tukafikia,
Nakupa zangu pongezi, kaka Mubelwa Bandio.

Mwaka sasa umekwisha, unaandika huchoki,
Wajua haya maisha, hujaa mingi mikiki,
Wengine kuelimisha, ni jambo la kirafiki,
Nakupa zangu pongezi, kaka Mubelwa Bandio.

Upo kwenye mapambano, ujenzi walo taifa,
Hujalala kama pono, wastahili nyingi sifa,
Washika yetu mikono, ili tuzizibe nyufa,
Nakupa zangu pongezi, kaka Mubelwa Bandio.

Mubelwa bado kuchoka, upo kwenye msafara,
Ungali kwenye pilika, kwa zako huru fikra,
Nakuombea baraka, uzidi kuwa imara,
Nakupa zangu pongezi, kaka Mubelwa Bandio.

Ingawa ni mwaka 'moja, umefanya kazi nzuri,
Umejenga vema hoja, umetupa kufikiri,
Umedumisha umoja, umetupa umahiri,
Nakupa zangu pongezi, kaka Mubelwa Bandio.

Niliwahi kuandika, MZEE WA CHANGAMOTO,
Kutwambia hajachoka, mambo yalo motomoto,
Miziki ya uhakika, yenye midundo mizito,
Nakupa zangu pongezi, kaka Mubelwa Bandio.

Nakuombea kwa Mungu, uwe na afya imara,
Kwenye haya malimwengu, akwepushie papara,
Uepushiwe kiwingu, nyota izidi kung'ara,
Nakupa zangu pongezi, kaka Mubelwa Bandio.

Mubelwa mwendo ukaze, usiache harakati,
Mawazo uyaeleze, tena kwa kila wakati,
Ili nasi tujifunze, nawe uwe katikati,
Nakupa zangu pongezi, kaka Mubelwa Bandio.

Na wanablog wote, siachi kuwapongeza,
Heri nyingi mzipate, Mola atawaongoza,
Mlipo pale popote, mengi sana mwatufunza,
Nakupa zangu pongezi, kaka Mubelwa Bandio.

Namaliza kaditama, Mubelwa hongera sana,
Ujaliwe yalo mema, usiku nao mchana,
U rafiki yetu mwema, nasi twakupenda sana,
Nakupa zangu pongezi, kaka Mubelwa Bandio.

Saturday, August 22, 2009

Mola tuongoze

Dunia tambara bovu, wahenga walishanena,
Yataka uvumilivu, na kukuomba Rabana,
Dunia mti mkavu, majaribu mengi sana,
Mola utuongoze.

Dunia hii hadaa, huhadaa ulimwengu,
Hata kwa walo shujaa, huonja yake machungu,
Ulaghai umejaa, kwenye hayo malimwengu,
Mola utuongoze.

Tukiwa sisi pekee, hatutoweza kushinda,
Hivyo utusimamie, mambo yasije kupinda,
Ili mbele twendelee, tuponye vyetu vidonda,
Mola utuongoze.

Tupe mioyo misafi, tusiwe na majivuno,
Tuondolee ulafi, hata panapo vinono,
Imani iwapo safi, twalitimiza agano,
Mola utuongoze.

Twepushie ufitini, majungu tusiabudu,
Tushibe njema imani, tusiwe wala vibudu,
Chuki isiwe myoyoni, wala kupenda ghadhabu,
Mola utuongoze.

Mali zisitulaghai, tukajawa na kiburi,
Tukakwona haufai, tukajawa ufahari,
Tupe yalo anuai, tujifunze kufikiri,
Mola utuongoze.

Mola utuongoze, wewe utusimamie,
Twataka tusiteleze, wewe utupiganie,
Mola utuelekeze, na tukutumainie,
Mola utuongoze.

Tuesday, August 18, 2009

Haya sasa

Mpira uliochezwa, umefika ukingoni,
Mpira umemalizwa, dakika zake tisini,
Kwa wale waliolizwa, warudi tu majumbani,
Maana imeshaelezwa, upinge wewe ni nani?
Kazi sasa imekwisha, twendelee na mengine.

Na refa ndiye mwamuzi, akisema imetoka,
Kama kamaliza kazi, kwamba ana uhakika,
Hajui yako majonzi, hajui wahuzunika,
La kufanya huliwezi, ni lazima kuridhika?
Kwani dua lake kuku, halitompata mwewe!

Sunday, August 16, 2009

Ahsante sana rafiki

Ahsante sana rafiki, nakuombea kwa Mungu,
Kwenye raha kwenye dhiki, ungali rafiki yangu,
Ubarikiwe.

Rafiki yangu u mwema, tena u mwenye kujali,
Watowa bila kupima, wema bila ubahili,
Uzidishiwe.

Rafiki wanithamini, shida zangu wazijua,
Unanipenda moyoni, kwa pendo linalokua,
Uongezewe.

Rafiki u mfariji, wa muhimu maishani,
Wayajua mahitaji, wajua ufanye nini,
Ubarikiwe.

Rafiki najivunia, zawadi yangu spesho,
Wewe nakufurahia, leo hii hata kesho,
Uzidishiwe.

Rafiki yangu ahsante, sinalo neno zaidi,
Baraka tele upate, mafanikio yazidi,
Uongezewe.

Ahsante sana rafiki.

Tuesday, August 11, 2009

Heri umoja

Naliandika shairi, kwa vyama vya upinzani,
Viongozi wafikiri, wafikiri kwa makini,
Maana mambo si shwari, mageuzi hatuoni,
Wakati umeshafika, twataka mabadiliko.

Wenyewe mkilumbana, mshindwe kuwa wamoja,
Watawala hukazana, kuziuwa zenu hoja,
Mnapaswa kupambana, tumeshachoka kungoja,
Twataka mbadilike, yawe mageuzi kweli.

Zilizopita chaguzi, kushinda hamkuweza,
Twalaumu viongozi, kote walikoteleza,
Tatizo lingali wazi, umoja mwatelekeza,
Ni ngumu ninyi kushinda, msipotaka umoja.

Umoja huleta nguvu, hivyo nanyi unganeni,
Msioneane wivu, haya mambo jifunzeni,
Maana ni upumbavu, mnazidi shuka chini,
Umoja wawezekana, mkiwa na nia moja.

Kwa kila mtu na lwake, mtazidi kuchemsha,
Vema jambo lifanyike, vinginevyo mtakesha,
Na mwakani muanguke, kwa anguko la kutisha,
Hima amkeni sasa, wakati hausubiri.

Wala kura siyo chache, ila mwagawana mno,
Ubinafsi muache, na mshikane mikono,
Na hilo tusiwafiche, ushindi huwa mnono,
Si ndoto za alinacha, amkeni usingizini.

Wananchi wawapenda, ila hawana imani,
Vyamani mnavurunda, niaje madarakani?
Kama mwataka kushinda, basi hebu unganeni,
Nasi tutawapa kura, mtashinda kwa kishindo.

Nyote mwataka gombea, dunia hay'endi hivyo,
Umoja mkiwekea, kama sisi tutakavyo,
Kura tutawapatia, vyovyote vile iwavyo,
Hima ninatowa wito, wapinzani unganeni.

Mjuwe chama tawala, hakilali usingizi,
Vipi ninyi mnalala, mmeshamaliza kazi?
Mtazishindaje hila, umoja hamuuwezi?
Mtazidi kuchemsha, kama msipoungana.

Kaditama nimefika, ni beti kumi kwa leo,
Ujumbe niloandika, ubadili mwelekeo,
Ili hatamu kushika, yahitajika upeo,
Umoja ndiyo silaha, kwani umoja ni nguvu.

Saturday, August 8, 2009

Tujisahihishe

Leo nimeyakumbuka, kabla jua kuzama,
Maana yametufika, tulishindwa kuyapima,
Jambo ninalolitaka, tuseme tangu mapema.

Pale tulipokosea, wakati uliopita,
Ni dhambi tukirudia, hatutoacha kujuta,
Lazima tuweke nia, vinginevyo tutasota.

Tumechoka bla bla, twataka kuona kazi,
Tuwakatae kabla, wale kazi hawawezi,
Twahitaji mbadala, tufute yetu machozi.

Tumewapa madaraka, wamefanya ufisadi,
Tamaa imewashika, imewapa ukaidi,
Wanajua twateseka, wanafanya makusudi.

Hizo kofia na kanga, wala visiturubuni,
Vinatujaza ujinga, kutufanya masikini,
Tunapaswa kuvipinga, akili iwe vichwani.

Tusidanganyike tena, kosa siyo mara mbili,
Rushwa tuseme hapana, tuchague kwa akili,
Ya uchaguzi wa jana, leo yametukatili.

Sauti ninaipaza, uliko ikufikie,
Napenda kukukataza, makosa usirudie,
Ukirudia teleza, lazima uijutie.

Kalamu naweka chini, yangu nimeshayasema,
Uyaweke akilini, fikiri na kuyapima,
Piga hatua fulani, uchague kwa hekima.

Monday, August 3, 2009

Mbali nawe

Jua linapochomoza, kila siku asubuhi,
Hunifanya kukuwaza, unipae kufurahi,
Maneno nayokweleza, ni ukweli si kebehi,
Kuishi mbali na wewe, ni kitu nisokipenda.

Wewe u sehemu yangu, nuru yangu maishani,
Nilopewa na Mungu, niwe nayo duniani,
Nitayaonja machungu, kama 'tanipiga chini,
Kuishi mbali na wewe, ni kitu nisokipenda.

Daima uwapo mbali, hata ni kwa siku moja,
Nitakesha mi' silali, nikeshe nikikungoja,
Tukae sote wawili, tufurahi kwa pamoja,
Kuwa mbali na wewe, ni kitu nisokipenda.

Huhisi nina adhabu, napokuwa mbali nawe,
Maisha kuniadhibu, hadi nichanganyikiwe,
Wewe nd'o wangu muhibu, sina tena mwinginewe,
Kuishi mbali na wewe, ni kitu nisokipenda.

Nakuwa mi' na upweke, nazo karaha moyoni,
Nayo maji yasishuke, niyanywapo mdomoni,
Yanifanya nita'bike, nijawe nayo huzuni,
Kuwa mbali na wewe, ni kitu nisokipenda.

Nakosa mie furaha, nakumbwa nao unyonge,
Maisha yawa karaha, kunifanya nisiringe,
Wala sifanyi mzaha, nisemayo 'siyapinge,
Kuishi mbali na wewe, ni kitu nisokipenda.

Sogea kwangu karibu, e pambo la wangu moyo,
Pendo 'silolihesabu, amini niyasemayo,
Ya moyo wangu dhahabu, unipaye pasi choyo,
Kuishi mbali na wewe, ni kitu nisokipenda.

Wednesday, July 29, 2009

Salamu wanablog I

Nashika kalamu yangu, salamu nazituma,
Kwenu marafiki zangu, natumai mu wazima,
Nawaombea kwa Mungu, mjaliwe yalo mema,
Salamu wanablog.

Simon Kitururu, huzamia MAWAZONI,
Fikra zake ni huru, pia zina burudani,
Nasi tunamshukuru, hachoki tangu zamani,
Salamu wanablog.

Yupo dadetu Yasinta, yeye hupenda MAISHA,
Kamwe hawezi kusita, mazuri kutuonesha,
Sifa tele azipata, maana huelimisha,
Salamu wanablog.

Christian Bwaya yupo, hutaka tuJIELEWE,
Daima aandikapo, vichwa vyetu tusuguwe,
Ukweli daima upo, muhimu ujadiliwe,
Salamu wanablog.

Mubelwa Bandio pia, MZEE WA CHANGAMOTO,
Haishi kutuambia, mambo yalo motomoto,
Muziki hutupatia, yenye midundo mizito,
Salamu wanablog.

Subi dada yetu sote, wa NUKTA SABA SABA,
Ili mengi tuyapate, blog yake yashiba,
Asichoke asisite, ajaze hata kibaba,
Salamu wanablog.

Chib naye ni rafiki, hutumia HADUBINI,
Kazi yake haichoki, popote ulimwenguni,
Magharibi mashariki, hutujuza kulikoni,
Salamu wanablog.

MWANAMALENGA Kissima, hutuonesha MWANGAZA,
Makala zenye hekima, na mambo kuyachunguza,
Kwa ushairi ni vema, tungo zake zapendeza,
Salamu wanablog.

Serina Serina huyo, ana UPANDE MWINGINE,
Yale ayaandikayo, hupendwa nao wengine,
Kwa mawazo si mchoyo, hufanya tushikamane,
Salamu wanablog.

Koero Mkundi pia, hutuambia VUKANI,
Hachoki kutuletea, yatokeayo nchini,
Daima hukumbushia, tutoke usingizini,
Salamu wanablog.

Ndugu yetu Mumyhery, kabobea kwa MAVAZI,
Vitu vyake ni vizuri, hilo mbona lipo wazi,
Yupo kwenye mstari, hachoki kufanya kazi,
Salamu wanablog.

Kamala tunamjua, wa nyegerage KIJIWENI,
Fikra apambanua, ili tutoke kizani,
Sote tukajitambua, tujijue kina nani,
Salamu wanablog.

Masangu wa Nzunzullima, CHAKULA chake KITAMU,
Hatosahau daima, kutupa yote muhimu,
Ujuzi wake kisima, haisaliti elimu,
Salamu wanablog.

Markus Mpangala, KARIBUNI sana NYASA,
Yeye wala hajalala, mengi ameshayaasa,
Kabobea mijadala, ya jamii na siasa,
Salamu wanablog.

Lumadede mshairi, USHAIRI MAMBOLEO,
Mashairiye mazuri, tena yale ya kileo,
Huukuza ushairi, na kuupa mwelekeo,
Salamu wanablog.

Na MWANASOSHOLOJIA, siachi kumsifia,
Elimu kutugawia, na picha kutuwekea,
Mazuri hutuambia, ndani ya hii dunia,
Salamu wanablog.

Nami MWANANCHI MIMI, wa DIWANI YA FADHILI,
Tungo zangu siwanyimi, nawapenda kiukweli,
Tena mara kumi kumi, tena na kwa kila hali,
Salamu wanablog.

Ambao sijawataja, lipo shairi jingine,
Sote tungali pamoja, kwa mema tuombeane,
Tusichoke zetu hoja, hivyo na tushikamane,
Salamu wanablog.

Sunday, July 26, 2009

Wana kosa gani?

Mola nipe ujasiri, jambo nataka kusema,
Kwa waso na roho nzuri, waliokosa huruma,
Ambao hujidhihiri, kwa huo wao unyama,
Mbona mwatupa watoto, kwani wana kosa gani?

Zenu wenyewe anasa, mwafanya mwafurahia,
Mimba mnapozinasa, kwanini mwazichukia?
Kama mngeumbwa tasa, lawama mngezitoa,
Mbona mwatupa watoto, kwani wana kosa gani?

Wao wana kosa gani, kwanini mnawatupa?
Mnawatupa vyooni, wengine kwenye mapipa,
Kama hamwezi thamini, basi mimba mngekwepa,
Mbona mwatupa watoto, kwani wana kosa gani?

Kwani hamwoni uchungu, ama huruma myoyoni?
Mnamkosea Mungu, mwajiweka nuksani,
Yaacheni malimwengu, zishikeni zenu dini,
Mbona mwatupa watoto, kwani wana kosa gani?

Watoto ni malaika, shukuruni kuwazaa,
Msiwape kuteseka, wala mkawakataa,
Watoto ndiyo baraka, kwanini mwajihadaa?
Mbona mwatupa watoto, kwani wana kosa gani?

Nawanyoshea vidole, tabia hiyo muache,
Nawapigia kelele, watoto msiwakache,
Wewe pamoja na yule, watoto msiwafiche,
Mbona mwatupa watoto, kwani wana kosa gani?

Thursday, July 23, 2009

Nakupa salamu

nakupa salamu,
japo wadhani si muhimu,
salamu yangu siyo sumu,
kwamba kesho ujilaumu,
kwanini ukaipokea.

ninakukumbuka daima,
ni kweli ninavyosema,
siwezi hata kupima,
japo moyo unauma,
sana nilikuzowea.

nilikuudhi sana pengine,
na kufanya tusithaminiane,
niseme kipi kingine,
ili tusameheane?
labda utaniambia.

kesho na leo ilianzia jana,
ndo nimefikiri kwa kina,
sote tungali vijana,
tu vitani tunapambana,
maisha kuyapigania.

mi nawe tusijenge chuki,
wala kutishiana mikuki,
uwe wa kweli wetu urafiki,
leo na kesho kwenye hii dunia.

tuyaache yale mengine,
ni rahisi tuelewane,
ilikuwa ni riziki ya mwingine,
kamwe wewe sitokuchukia.

hata kama umenitema,
haifai kujenga uhasama,
ni haki yako kupima vema,
na kumchagua anayekufaa.

mbona mimi sina kinyongo,
kusema ninacho ni uongo,
ama tuseme longolongo,
hayo mie nimeyaridhia.

nakupenda sana sikatai,
lakini kwa mwingine sikuzuii,
kwa sababu kwangu hujisikii,
kukulazimisha ni kukwonea.

pendo,pendo moyo yangu,
ningefarijika wewe kwangu,
uuhifadhi moyo wangu,
mahali salama palipotulia.

nilikuahidi na tena nakuahidi,
sitofanya makusudi,
kukufanyia eti ugaidi,
ama kwako kuwa mkaidi,
ntaonesha nzuri tabia.

sina kinyongo nimeridhika,
japo mbali tumetoka,
si rahisi vikwazo kuvivuka,
mie njiani nimeishia.

moyo wangu una amani,
amani,amani,amani niamini,
kushindwa kwangu mtihani,
makosa sitorudia.

pole nimekuchosha,
kwa e-mail isiyoisha,
maneno mengine nabakisha,
siku nyingine ntayatumia.

siku njema.
wasalaam,
fadhili.


Hiyo ni e-mail niliiandika kwa mtu mmoja mwezi Oktoba 2006, inajieleza vema. Nimependa kuiweka tena kwani kila niisomapo hukumbuka mbali, miaka kadhaa na mwandikiwa e-mail huyo.

Wednesday, July 22, 2009

Kila dakika

Kila ninapoamka, na nilalapo usiku,
Moyoni sinayo shaka, moyo nimekutunuku,
Furaha nayoitaka, nisoilipia luku,
Nakupenda sitochoka, tena kwa kila dakika.

Siepuki kukuwaza, na moyo wafurahia,
Ya moyoni nakweleza, furaha wanipatia,
Nitafanya naloweza, usipate kuumia,
Nakupenda sitochoka, tena kwa kila dakika.

Chakula changu rohoni, kinishibishacho sana,
Kwangu u mwenye thamani, kifani chako hakuna,
Furaha ya duniani, mimi nawe kupendana,
Nakupenda sitochoka, tena kwa kila dakika.

Wache wengine waseme, nizidishie mahaba,
Tupendane tuwachome, kwa penzi lenye kushiba,
Hata mate wayateme, donge tu litawakaba,
Nakupenda sitochoka, tena kwa kila dakika.

Nasema sibabaishi, we' nd'o nilokuchagua,
Fitina hazinitishi, hazinipi kuugua,
Yao hatujihusishi, bure wanajisumbua,
Nakupenda sitochoka, tena kwa kila dakika.

Ninakupa moyo wote, furaha ukiridhika,
Raha tele uipate, mapenzi ya uhakika,
Niwapo nawe popote, raha isomithilika,
Nakupenda sitochoka, tena kwa kila dakika.

Wacha niyaseme wazi, yote ya mwangu moyoni,
Bila wewe sijiwezi, kwani u wangu rubani,
Mwinginewe simuwazi, u peke yako moyoni,
Nakupenda sitochoka, tena kwa kila dakika.

Friday, July 17, 2009

Niandike

Kalamu nimeishika, kasheshe ipo kichwani,
Natamani kuandika, sijui kitu lakini,
Kukaa nimeshachoka, n'andike kitu fulani,
Niandike nini?

Mapenzi nimeandika, tangu siku za zamani,
Yale yaliyonifika, na yale ya majirani,
Na kwake nilozimika, nimesema ya moyoni,
Niandike nini?

Watoto wan'oteseka, kutwa nzima mitaani,
Wote wan'ohangaika, sijawaweka pembeni,
Ingawa sijaridhika, bado utata kichwani,
Niandike nini?

Kote ninakozunguka, naona mambo fulani,
Akili inanichoka, nije na mtindo gani,
Ama mada ya hakika, mfurahi mioyoni,
Niandike nini?

Kwenye siasa kwafuka, mbio za majukwaani,
Wakati nd'o unafika, ziwe zao kampeni,
Nalo nikiliandika, nitakosa kosa gani?
Niandike nini?

Sarah atanifunika, Chib alishabaini,
Ni vema kuchakarika, isije fika jioni,
Tungo zisije kauka, hata ziwe milioni,
Niandike nini?

Enyi msomithilika, marafiki wa moyoni,
Tungo msiozichoka, kila siku bulogini,
Semeni kwa'yo hakika, ushauri wa thamani,
Niandike nini?

Monday, July 13, 2009

Uwongo

Nafunga vema anjali, niombe ardhilhali,
Sitaki kuwa anzali, kwa kutokuwa mkweli,
Sikia kote mahali, niyasemayo Fadhili,
Uwongo una karaha, hukupa wewe utumwa.

Uulizwapo maswali, mada usiihawili,
Kujitia ujahili, uwongo kuwa injili,
Jifunze toka awali, siwadanganye ayali,
Uwongo una karaha, hukupa wewe utumwa.

Usiende fulifuli, kuilazimisha hali,
Ili watu wakubali, maneno yaso adili,
Uwongo una fidhuli, hali hauibadili,
Uwongo una karaha, hukupa wewe utumwa.

Mwiko japo desimali, uwongo kuufaili,
Usiuvike mtali, ama kuwasha kandili,
Utashindwa uhimili, utakuangusha chali,
Uwongo una karaha, hukupa wewe utumwa.

Uwongo ni sumu kali, uwongo una muhali,
Tena uuweke mbali, wala si rasilimali,
Siuvalie msuli, ukaupa minajili,
Uwongo una karaha, hukupa wewe utumwa.

Friday, July 10, 2009

Ilani

Kitanda usikiache, nje ukakimbilia,
Ukatema zako cheche, kwingine kuzitumia,
Usipandikize miche, holela kujiotea.

Pia usingoje kuche, ili uruke na njia,
Nyumbani usikukache, mbali kukakunogea,
Nje usiwapekeche, wako nani wamwachia?

Hiyo ya nje mikweche, shida itakuletea,
Itasababisha wiche, ukabaki jijutia,
Usijifanye mkoche, huko ukachokonoa.

Maisha ni siku chache, ndani ya hii dunia,
Chakula cha nje kiache, wadudu wameingia,
Ni kheri nisikufiche, kwa maneno kukwambia.

Thursday, July 9, 2009

Kisarawanda

Kilimani niliranda, kungoja pijo kupanda,
Wala sikufanya inda, kukupa sasamlanda,
Kinani kisarawanda, mbona kingali kisafi?

Presha haikupanda, niliamini kushinda,
Sikuchoka kukuwinda, kwako sera kuziunda,
Kinani kisarawanda, mbona kingali kisafi?

Uliniambia u kinda, limbuko umelilinda,
Pasi kuvua kirinda, yakini ukajizinda,
Kinani kisarawanda, mbona kingali kisafi?

Makini wa yako winda, kukataa japo wanda,
Na kwamba wala si chanda, kilogusa lako ganda,
Kinani kisarawanda, mbona kingali kisafi?

Nimekusubiri nyonda, ningali ninakupenda,
Sithubutu kukutenda, kwangu bado hujabunda,
Usijali kisarawanda, kwamba kingali kisafi.

Wala usijipe chonda, bure ukapata donda,
Hili nalo nakufunda, yalopita yamekwenda,
Usijali kisarawanda, kwamba kingali kisafi.

Thursday, July 2, 2009

Kipaji kipya

Vita

Vita inapotokea, wananchi hukimbia,
Wananchi huumia, bila hata ya hatia,
Watoto wanaumia, hata wanawake pia,
Watu wote Afrika, tupinge vita jamani.

Sarah Victor Ngwale.

Leo majira ya jioni nilikwenda Tabata Segerea kuitembelea familia ya mjomba wangu. Nimepigwa na mshangao kumkuta binamu yangu Sarah mwenye umri wa miaka 12 akiandika mashairi. Binamu yangu huyo anasoma darasa la VII shule ya msingi Tabata Segerea. Nikamwomba aniandikie beti moja kuhusu jambo lolote. Wakati huo huo TBC1 wakawa wanaonesha wakimbizi wa Kongo. Akaniambia anaandika kuhusu vita. Nimefurahi sana kupita ninavyoweza kueleza kugundua kuwa nina mrithi. Namwombea kila la kheri katika masomo yake, na katika mitihani yao ijayo ya taifa. Afanikiwe daima.

Ewe wangu muhibu

Siri yangu waijua, wewe usiniadhibu,
Ya moyoni nakwambia, yenye nguvu ya ajabu,
Ndiwe nayekuwazia, mara nyingi kwa hesabu.

Tangu nilipokujua, moyo ulipata ta'bu,
Nikashindwa kukwambia, nakuhitaji muhibu,
Pengine 'ngenishushua, kuwa nakosa adabu.

Wajua yalotokea, mengi hayana hesabu,
Nakubali nd'o dunia, ilojaa uharabu,
Mwenye moja ama mia, makatavu hayahibu.

Kwa mdomo 'mekwambia, nalihitaji tabibu,
Tabibu 'naenijua, 'ngenitibu kwa karibu,
Si tabibu wa bandia, 'taetaka kujaribu.

Nami nimekutakia, kwa pendo na usahibu,
Kwa mengi wanivutia, ukarimuwo dhahabu,
Nami nakufurahia, u nukato mahabubu.

Tunu ninakuletea, siyafanyi majaribu,
Nalotaka nakwambia, ili upate ratibu,
Moyo umeuingia, tuzo yako ni thawabu.

Kwako kweli nina nia, kwa herufi na irabu,
Mema utaniambia, n'uelewe ughaibu,
Baya sitokufanyia, usilolitaka taibu.

Nadhani 'menisikia, kwa rai na taratibu,
Rai 'meniishia, kwa mapenzi nimeghibu,
Kama nimekukosea, naahidi nitatubu.

Ni hayo tu!

Monday, June 29, 2009

Kidole kimoja

Kidole hicho kimoja, hakiwezi vunja chawa,
Hata ukikikongoja, bado hutofanikiwa,
Hata hiyo ngoja ngoja, matumbo huyasumbuwa,
Hicho kidole kimoja.

Chakula cha peke yako, radha haijatimia,
Ukiwa naye mwenzako, hakika 'tafurahia,
Hata kote uendako, nawe utajivunia,
Hicho kidole kimoja.

Huna haja ya kuwaza, na usingizi kukosa,
Yupo wa kukuliwaza, hata kukupa hamasa,
Yeye utamueleza, yale yanayokutesa,
Hicho kidole kimoja.

Upweke unayo sumu, siyo vema kuipata,
Mpe yeye umuhimu, jasho lako atafuta,
Mwache akupe wazimu, ila jiepushe juta,
Hicho kidole kimoja.

Kimoja hicho kidole, mbona kitakusumbua,
Na usiku usilale, na homa ukaugua,
Ukatamani ya wale, kama wewe ungekua,
Hicho kidole kimoja.

Kidole hicho rafiki, peke yake hakiwezi,
Usijipe bure dhiki, mpe yule akuenzi,
Kiona haambiliki, usimpe yako kazi,
Hicho kidole kimoja.

Kimoja ni bora kiwe, kuliko kujiumiza,
Ujitoe bure wewe, yeye akakuchagiza,
Nasema ni bora iwe, kuliko ukateleza,
Hicho kidole kimoja.

Friday, June 26, 2009

Pumzika kwa amani

Mshumaa umezima,
Moyowo ulipogoma,
Mautini ukazama,
Basi uende salama.

Hatutokuona tena,
Tuliokupenda sana,
Tunamwomba Maulana,
Akuweke pale pema.

Tutakumbuka thriller,
Hakukuwa na kulala,
Yapendwa kote mahala,
Basi uende salama.

Nenda Mike salama,
Ni ghafla umezima,
Kwa'o moyo wako mwema,
Ulale mahala pema.

Amina.

Wednesday, June 24, 2009

Nihesabu mimi

Rafiki nimesikia, umeanguka shidani,
Mabaya yametokea, yamekurudisha chini,
Wote wamekukimbia, mfariji humuoni,
Wewe nihesabu mimi.

Wote ulosaidia, walipokuwa shidani,
Kwako walokimbilia, nawe ukawathamini,
Leo wamekuachia, mzigo wako begani,
Wewe nihesabu mimi.

Huna haja ya kulia, usiumie moyoni,
Sana ukafikiria, ukakesha kitandani,
Shida ukiziwazia, na kukosa tumaini,
Wewe nihesabu mimi.

Neno hili nakwambia, latoka mwangu moyoni,
Kamwe sitokukimbia, ningali wako shidani,
Naloweza saidia, kamwe sitoweza hini,
Wewe nihesabu mimi.

Kamwe sitokuachia, hadi udondoke chini,
Mi' nitakushikilia, kama siku za rahani,
Nami nitakuombea, baraka kwake Manani,
Wewe nihesabu mimi.

Leo hapa naishia, wewe uwe na amani,
Siwezi kukukimbia, asilani abadani,
Ahadi nairudia, bado ninakuthamini,
Wewe nihesabu mimi.

Saturday, June 20, 2009

Dar es Salaam

Nimewasili jana na kushangaa,
Kumbe ni jiji lenye mingi mitaa,
Kila kona yake watu wamejaa,
Bidhaa mbalimbali zimezagaa,
Lakini wengine hulala na njaa,
Bado wapo Dar es Salaam.

Elibariki kaja kutoka Moshi,
Anashona viatu na kubrashi,
Anajitahidi azipate keshi,
Huku akipambana na kashkashi,
Wakati mwingine kwa ukaramshi,
Naye yupo Dar es Salaam.

Fatuma toto hilo la kimwambao,
Naye yumo akiuza zake nguo,
Nguo kalikali hadi mitandio,
Watanashati kwake ni kimbilio,
Kwani huziweka nguo za kileo,
Naye yupo Dar es Salaam.

Mahenge naye yule bwana Mkinga,
Kaja zake jijini toka Iringa,
Kwa biashara ghorofa kalijenga,
Kariakoo na watu wanapanga,
Kwenye maisha kawa hodari winga,
Naye yupo Dar es Salaam.

Matembo kaja toka kwao Songea,
Hadi chuo kikuu kajisomea,
Sasa taifa analitumikia,
Wanafunzi wetu kutufundishia,
Ila ubunge anataka gombea,
Naye yupo Dar es Salaam.

Isihaka kopo lake mkononi,
Katoka Dodoma na kuja mjini,
Kila siku huomba watu njiani,
Huzungukazunguka barabarani,
Aweze lea familia nyumbani,
Naye yupo Dar es Salaam.

Nyabigeso toka mkoa wa Mara,
Kamwoa Havintishi wa Mtwara,
Wanafanya kazi bila masikhara,
Abuu mwanasiasa wa Tabora,
Leo hii anaongoza wizara,
Naye yupo Dar es Salaam.

Kutoka kila kona ya Tanzania,
Mjini Dar wamepakimbilia,
Kijijini hawataki kusikia,
Kwani huduma hazijawafikia,
Ya nini kijijini wakabakia?
Wote wapo Dar es Salaam.

Thursday, June 18, 2009

Wasiwasi wa nini?

Wasiwasi wako ni wa nini?
Au ni kwamba hujiamini?
Wewe kuwa na raha moyoni,
Kwani mwingine simtamani....

Nakupenda hunacho kifani,
Nadhiri naiweka moyoni,
Hadi siku nafukiwa chini,
Nitakupa pendo la thamani....

Mwingine wala simbaini,
Watosha vema mwangu rohoni,
Huwa nahisi nipo peponi,
Kila uwapo mwangu pembeni....

Ondoa wasi huo moyoni,
Kuwa na furaha maishani,
Nifae rahani na shidani,
Nijaze ndani mwako moyoni.

Wednesday, June 17, 2009

Ulimi!

Huwaponza watu sana...
Huleta kuchukiana...
Watu wakishagombana...
Huleta kubaguana...
Na watu kusengenyana...
Kiungo kidogo sana...
Familia kulumbana...
Na ndugu kuchukiana...
Na kudharauliana...
Mataifa kupigana...
Hata watu kuuana...
Na wapenzi kuachana...
Marafiki kukosana...
Kushindwa salimiana...
Ulimi.

Thursday, June 4, 2009

Kote duniani

Ningezunguka kote nchini,
Humu humu bara ama pwani,
Nirande rande barabarani,
Asubuhi hata na jioni,
Nisingemwona mpinzani,
U pekee kote duniani.

Sikukujua tangu zamani,
Labda enzi za utotoni,
Wala sikuwa nawe shuleni,
Lakini u wangu maishani,
Nasema kweli toka moyoni,
U pekee kote duniani.

Raha ya kweli mwangu moyoni,
Inipayo faraja shidani,
Kila siku huwa na thamani,
Langu la muhimu tumaini,
Nilee nidumu furahani,
U pekee kote duniani.

Niseme nini tena jamani,
Kwani moyo si televisheni,
Ningefungua waone ndani,
Kwa namna nilivyo rahani,
Waone ukweli wa moyoni,
U pekee kote duniani.

Monday, May 25, 2009

Usiniache peke yangu

Rafiki yangu toka zamani,
Tokea enzi za utotoni,
Rafiki yangu toka shuleni,
Ambaye kwangu una thamani,
Rafiki yangu hata kazini,
Usiniache peke yangu.

Rafiki yangu wa maishani,
Nikupaye siri za moyoni,
Usiniache niende chini,
Rafiki wewe mwenye thamani,
Niinue tena ulingoni,
Usiniache peke yangu.

Niombee niwapo shidani,
Wewe ndiye langu tumaini,
Nifanye niwe mwenye amani,
Kwa pamoja tuwe furahani,
Ili niondoke majonzini,
Usiniache peke yangu.

Sin'ombee baya asilani,
Sin'wekee fitina kazini,
Sinitumbukize mi' shimoni,
Bali nipende toka moyoni,
Kwa pendo la kweli maishani,
Usiniache peke yangu.

Sisi sote tumo safarini,
Hatujui mwisho wetu lini,
Kwa hivyo tuwapo duniani,
Sichoke kamwe kunithamini,
Wala 'sithubutu kujihini,
Usiniache peke yangu.

Tuesday, May 12, 2009

Utarudia tena?

Mshale wa saa watembea,
Kumbe wakati wasogea,
Siku nazo zapotea,
Wak'ti muafaka wakaribia,
Kuna jambo utanijibia,
Maana nataka kujua,
Kama makosa utayarudia,
Kama ilivyotokea,
Kura ukawapatia,
Hawa wasio kusaidia,
Wakakuacha ukiumia,
Huku wao wakiyafurahia.

Mwenzio nataka kujua,
Nini weye wakifikiria,
Ujingao sije kukusumbua,
Hadi lini 'tajijutia,
Ilhali weye 'lijitakia,
Mafisadi kuwafagilia,
Kurayo ukawapigia.

Nini kilichokuzuzua,
Kama si kanga walizokupatia,
Ama kofia ukazivaa,
Huku wao zikiwafagilia,
Ukashinda tena na njaa,
Kampeni ukiwapigia.

Hivi ni nani wamngojea,
Usingizini kukuzindua,
Amka upate kujionea.

Tena utarudia?

Nataka kukushangaa,
Ingawa hujaniambia,
Unachokifikiria,
Kama uamuzi hujachukua,
Lipo unalolingojea,
Nalo ni kusota na dunia,
Maana akili Mungu kakujalia,
Ila hujataka kuitumia.

Kazi kwako nakwambia!

Monday, May 4, 2009

Kila Siku

Napambana bila kuchoka,
Tena mapema nadamka,
Riziki yangu naisaka,
Hadi jasho kunitoka,
Kila siku.

Wakati mwingine nawaza,
Vipi nitakavyoweza,
Kwenda bila kuteleza,
Ama kula na kusaza,
Kila siku.

Mambo mapya hutokea,
Huyu vile kakufanyia,
Mwingine kukuharibia,
Ikafikia hata ukachukia,
Kila siku.

Mambo mengine yanachosha,
Mengine tamaa kukatisha,
Hata hasira kukupandisha,
Utayawaza kwa kukesha,
Kila siku.

Wale ambao uliwaamini,
Ukashinda pale kituoni,
Kwa kura yao wapo madarakani,
Wanakuingiza we’ mjini,
Kila siku.

Watamani nawe useme kitu,
Tena mbele zao hao watu,
Jeuri yao yakujaza ufyatu,
Wakufanyapo we’ si malikitu,
Kila siku.

Monday, April 13, 2009

Duniani kuna watu

Kuna watu duniani, watu hao wacha Mungu,
Wamejawa na imani, siyo watu wa majungu,
Hao ni watu makini, kizazi tangu na tangu,
Duniani kuna watu.

Kuna watu duniani, wanazo tabia njema,
Ovu hawalitamani, huiepuka dhulma,
Mwenyewe tawabaini, ni wenye matendo mema,
Duniani kuna watu.

Kuna watu duniani, hupenda kutenda haki,
Huwaoni asilani, ubaya wakishiriki,
Wao yao ni imani, kuutunza urafiki,
Duniani kuna watu.

Kuna watu duniani, wao hawana tamaa,
Wawapo madarakani, matendo yao hufaa,
Husifika mitaani, na nyota zao hung’aa,
Duniani kuna watu.

Kuna watu duniani, maendeleo hupenda,
Hujitahidi kazini, mafanikio kulinda,
Fitina huwa pembeni, kwa yale wanayotenda,
Duniani kuna watu.

Kuna watu duniani, tabia zao ni mbaya,
Sijui huwaza nini, kwa ushenzi uso haya,
Wao huwa wafitini, hutenda mambo mabaya,
Duniani kuna watu.

Kuna watu duniani, wala siyo wacha Mungu,
Wana chuki mioyoni, hupenda sana majungu,
Hukuweka mtegoni, uone dunia chungu,
Duniani kuna watu.

Kuna watu duniani, huendekeza uwongo,
Huvuruga majirani, na kupenda masimango,
Hawaipendi amani, bali chongo kwayo chongo,
Duniani kuna watu.

Kuna watu duniani, hawafai asilani,
Sijui kwa kitu gani, huridhika mioyoni,
Sijui wapewe nini, sijui wafanywe nini,
Duniani kuna watu.

Kuna watu duniani, matendo hawayapimi,
Watu hawa duniani, nimewapa beti kumi,
Kalamu naweka chini, mengine tena sisemi,
Duniani kuna watu.

Monday, March 30, 2009

ndugu hawa ndugu jama

ndugu hawa, lipi kwao huwa jema,
kuwa sawa, ahsante wakasema,
liso dowa, lililo kwao salama,
ndugu hawa, ndugu jama.

ukitowa, na tena bila kupima,
huzodowa, ingawa umejinyima,
huchafuwa, uonekane si mwema,
ndugu hawa, ndugu jama.

vile huwa, mioyo inawachoma,
wewe kuwa, kujaaliwa karama,
fanikiwa, wao tu watakusema,
ndugu hawa, ndugu jama.

wakipewa, bado huukosa wema,
sipopewa, bado watakusakama,
chuki huwa, japo mwenyewe walima,
ndugu hawa, ndugu jama.

husumbuwa, ya kwao yakishagoma,
mwema huwa, na sifa dunia nzima,
hukutowa, ili wapate kusema,
ndugu hawa, ndugu jama.

ndugu hawa, lipi kwao huwa jema,
imekuwa, kwangu leo ninasema,
nilitowa, nadhani natenda wema,
ndugu hawa, ndugu jama.

na ikawa, nikawa najituma,
najitowa, nikidhani ni hekima,
haikuwa, vibaya akanisema,
ndugu hawa, ndugu jama.

lipi huwa, jema na wakalipima,
ukitowa, wakiri hivyo daima,
haijawa, maana siyo lazima,
ndugu hawa, ndugu jama.

ndugu hawa, nimejifunza nasema,
sitokuwa, ni bora iwe lawama,
bora kuwa, ni bora tangu mapema,
NDUGU HAWA, NDUGU JAMA.

Sunday, March 29, 2009

Kwani Vipi?

Maneno yake mtu yule,
Alipokutana nao watu wale
Mahala palepale ambako hutokea,
Wangekutana hata na zaidi
Kwa sababu hutokea kuwa hivyo,
Ndipo mtu yule,
Alipoanza gumzo lake.

“Kwani vipi?”
Vipi kitu gani, cha nini?
Ndiyo maswali yaake hayo
Na majibu yake je?
Utanijibia weye.

Mwingine kajibu, “sijui!”
Mie nikamshangaa sana
Kwani ni nini asichokijua?
Hata akatae kutowa jibu
Linaloeleweka.

Wote wakajiuliza
Wengine mara mbili mbili
“Kwani ni vipi?”
“Heeh!” Wote wanashangaa.

Mmoja akanigeukia mimi
“Wafahamu weye?” kauliza
Nafahamu nini?
Pengine jina lake!
Kwangu ni la nini sasa?
Si’ ndiyo hapo!

Visa? Mikasa? Hadithi je?
Yalitukia hayo mambo
Lini hasa? Labda jana
Hapana, ni miaka mingi
Alaa kumbe!

Sikuwapa jibu mie
Walilolitaka wao
Ningewajibu nini?
Kwani wameuliza nini?
“Heeh! Kumbe hujui!”

Wala!
Nikawaambia wao
Wao wale wale
Niliokuwa nao.

Yafungueni macho yenu
Yaitazame dunia
“Kuna nini kwani?”
Yakiona yatasema
Kweli yatasema.

Mie ninaogopa sana
Hata nani mwingine?
Anayeogopa?
Kwanini basi aogope?
Kwani anaogopa nini?
Wote wakakosa jibu.

“Hatukuelewi, tufafanulie”
Wote wakaniambia
Nikacheka chini chini
Hawa nao!

Nikawaambia,
Kama nyie hamuwezi sema
Mimi ndiyo kabisa
Nigeieni basi ujasiri
Kuyahimili hayo machungu.

“Ya nini kwani?”
Eti wakaniuliza
“Kwani nawe umetazama nje?”
Wakaniuliza swali
Wajue nimeona nini.

Mara wakamwona nyoka
Yu mwenye akili nyingi
Atambaa kwa tumbole
Ajipinda hapa na pale.

Anazungusha machoye
Ajipinda kugonga kokote
Akijilinda kiakili
Aulinda na mwiliwe
Kumbe yupo makini!

Japo anaweza
Hapeleki kichwa mkiani
Ati, akajing’ata mwenyewe
Kwa sababu yu ajua
Tena anajua vema.

Maumivu yake yale
Yatampata mwenyewe
Mwenyewe kabisa
Mbona angejiju!

Basi, kumbe yu mwerevu
Ndiye alompa tunda Eva
Na mumewe wakategeka
Wakajinoma na tunda
Tunda, tunda, tunda.
Acha kabisa!

Walipomaizi hilaye
Kajibu, “mi simo kabisa
Tamaa yenu imewaponza”
Wakajiju wao wenyewe
Mbona sana.

“Tumechoka hatukuelewi”
Wenzangu wakasema
Kwani nyie nyoka hamjamwona?
Ikanibidi kuwauliza.

“Tumemwona bwana
Tuambie sasa, ahusika vipi?”
Nami nikawageukia
Kwani vipi?
Wakasema hawanielewi
Wana vichwa vigumu hao!
Kweli kabisa.

Mchuma janga?
Wote kwa pamoja wakajibu
“Hula na wa kwao!”
Kumbe mnajua.

Wakanitazama, wakasema
“Mbona waongea sana?
Umemzungumzia nyoka
Mara mchuma janga
Mbona havihusiani?”
Wakaniuliza bwana.

Mara eropleni ikapita
Ileee juu angani
Mwaiona hiyo?
Wote wakaangalia juu
“Tumeiona!”

“Wewe bwana wewe
Hebu wacha mambo yako
Eropleni nayo pia?
Wataka tu unda visa”
Wakanishutumu.

Nataka mtu anieleze
Nikawaambia wao
Kama mtu kawahi kuiona
Eti yarudi rivasi
Iwapo angani?

Wakahadaika kwa sana
Kumbe hawakuwahi fikiri hilo
Hata siku moja ile!
Soni ikawajaa
Wakaangalia chini.

Mmoja wao akajibu
“La hasha swahiba!
Hata siku moja
Mie sijawahi kuiona”

Wenzake wakatahayari
Kaupata wapi huo ujasiri
Na akili yenye kufikiri
Kama mwanazuoni
Aliyekomaa.
Waungwana wangu nyie
Nyoka yupo wapi tena?
“Amekwisha potelea mbali”
Eti wakanijibu
Nikaishia kukenua meno.

Eropleni nayo?
“Imepotelea mawinguni”
Lini tutaitafuta basi?
“Heeh! Kuitafuta kivipi?”
Wanazuga hawajanielewa.

Iiteni basi
Irudi hadi pale ilipokuwa
Nikawaagiza wao
Wakaishia kubabaika.

“Mwenyewe umeshasema
Eropleni hairudi rivasi”
Wakahitimisha wao
Kana kwamba nilisema
Wakanishangaza sana.

Ikanibidi kuwaambia
Sikusema hivyo jama
Ila niliwauliza swali
Kama mtu alikwishaiona
Eropleni ikirudi rivasi.

Wakaangaliana kwa zamu
Kuukiri huo ujinga wao
Wa kushindwa kunielewa
Hebu nisaidie wewe
Ni mimi niliyesema?

Najua utajibu ‘hapana’
Ukiamini sikusema mimi
Lakini ni nani aliyezua hoja?
Usisumbuke tena kunijibu.

Imeshakwenda jama
Ni kama muda, haitorudi nyuma
Hata kama itapita hapa tena
Itakuwa ni tarehe nyingine
Ama sijaeleweka?
Nipo tayari kufafanua.

Kabla hata sijawajibu
Wote tukaugundua
Mto uliopita pembeni
Upelekao maji baharini.

Mbona huo hamuushangai?
Nikawagonga kwa swali
“Hatuushangai kivipi?”
Wakazidogodesha fikra zao
Kuniuliza tena mimi.

Mto wapeleka kila siku
Majiye upande mmoja
Na kamwe haitokei
Kuyarudisha maji yale
Kule yatokako.

Labda niwaulize swali
Nikawaambia wao
“We’ bwana uliza tu!
Maana waona raha sana
Kutupa sie karaha
Kwa maswaliyo tata.”

Nani ashawahi kuyavuka
Maji ya mto
Mara mbili?
Wote wakaitikia kwa nguvu
Kwamba wamewahi.

Msiwe wapumbavu nyie
Na wavivu wa kufikiri
Hakuna awezaye
Hata siku moja
Kuyavuka maji ya mto
Mara mbili.

Wakingali kushangaa
Nikazidi wapasulia
Mbona watakoma
Nimewapania sana leo.

Enyi mambumbumbu
Maji yale ya mto
Huja na kupita
Na kila unapovuka
Unavuka maji mapya.

Wakastaajabia sana
Maneno yanitokayo
Hawakuwa wamefikiria
Jambi hilo kabla
Na kweli!
Mmoja wao akainuka
Akiwa amefura hasira
Tena akanikwida
Ilhali yu na ngumiye mkononi.

“We baradhuli!”
Akaniita mie hivyo
“Waona raha kutughilibu
Tena pia kutunanga
Umechonga sana
Ukitufanya sote mafala.”

Nikapata ujasiri
Nikawagonga wote kwa swali
Ati, kuna mtu amenisikia
Nikiwaita kwa jina hilo?
Asiogope basi aseme.

Nilipoona hawanijibu
Nikaendelea kuwaambia
Siku zote macho hutazama
Wakanijibu, “sawa.”

Na masikio husikia
Wakadakia, “ni kweli’
Jamaa yangu akashusha mkono
Sijui kaogopa kitu gani
Yu mwoga kama kunguru
Haki ya Mungu!

Nikasema tena
Lakini si fikra mgando
Ziwazo daima sahihi
Katika kuamua
Iwe hasi ama chanya.

“Mmhh! Wote wakaguna
Hawakuambulia lolote
Nami nikalitambua hilo
Nikawasikitikia sana
Sana tu!

Najua hamjanielewa
“Nani hajakuelewa?
Siye tumeelewa zaidi yako
Usijione kama mwerevu sana
We’ si lolote, si chochote”
Wakasema wao.

“Kwani vipi?
We’ ndiyo nani hasa
Hata ukatucheza shere
Kwa maneno yako ya shombo?”

“Tatizo lako wewe
Wajifanya wajua sana
Hakuna chochote ukijuacho
Zaidi ni ushamba tu.”

Yamekuwa hayo tena
Ikanibidi kuwashangaa
Mbona mie sijadhamiria
Kumaliza kwa ugomvi
‘Kama nimewakwaza
Basi nisameheni.’

Hapo ndipo wakakenua
Kujitia zaidi ugangwe
Laiti kama wangejua
Hata wasingethubutu.

Naomba pia niseme
Wakatulia kunisikiliza
Jamani kukiri udhaifu
Wala hakumdhoofishi mtu
Bali
Kunamuimarisha.

“Ki vipi?”
Mmoja akabwatuka
Nikaamua kutomjibu
Kadri ya anavyotaka
Sikuona haja
Sentensi yajieleza vema.

Kwa nini hamnielewi?
Ilhali lugha ni nyepesi mno
Swali langu hilo kwao
Likakosa jawabu.

“Bwana mkubwa weye”
Mwanamke akaniambia
“Huna jipya kabisa
Nahisi watupotezea muda
Ni heri utuwache
Tuendelee na mambo yetu.”

Mwingine naye akadakia
Kana kwamba hakuwepo awali
“Ni kweli uyasemayo
Huyu bwana hana sababu
Ya kutuwekesha siye hapa
Kwa ngonjera zake
Zisizo na mantiki kabisa.”

Halafu tena akanisonya
Hasira zikataka kunipanda
Lakini haikuwa hivyo.

Nikawaambia,
Yeyote hufanya jambo
Akiwa na yake sababu
Liwe zuri ama baya
Hujua alifanyalo.

Na kwamba akosaye sababu
Hufananishwa na kuku
Akazanae kudonoa
Hata asipokijua
Kitu akidonoacho.

Si maneno yangu hayo
Wala tusitakiane ubaya
Bali ni wao wenye hekima
Wale wajuvi wa maarifa
Wafanyao bidii kufikiri
Ndiyo wamesema hivi.

Nikawaona wote kimya
Nikaelewa sasa wamechoka
Nimepiga gumzo muda mrefu
Na bado hawajanielewa hata.

Lakini mmojawao akainuka
Akaongea kwa kunong’ona
“Aibu yetu sasa i wazi
Ni kama mfalme aliye uchi.”

“Manenoyo madini
Na wapumbavu hawatakuelewa
Kwa sababu wanaona uvivu
Kufikiri kwa juhudi
Ili waweze kuing’amua
Nguvu ya maneno yako.”

Nikawaambia sasa
Kwa kawaida huwezi kutambua
Kuwa umelala
Hadi pale,
Wakadakia wenyewe
“Utakapoamka!”
Unadhani mimi sasa,
Ningesema neno gani tena?

Saturday, March 28, 2009

Wenyewe!

Wape nafasi waj’amulie,
Na sie tuwasikilizie,
Nini na nini wajipatie,
Ndugu zao wayafaidie,
Vile iwavyo ama isiwe,
Utawafanya nini?

Nadhani sie tuwaachie,
Wanapenda tusiwaambie,
Jirani tusiwasimulie,
Ni bora haya usisikie,
Wala hata yasikuingie,
Utaumiza moyo.

Ngoja huo mwaka ufikie,
Waje hapa ili watwambie,
Ni vipi haya watufanyie,
Walitaka tusiwapigie?
Wanalo lipi tuwasikie?
Mie hata silijui.

Kumekucha mbiu isikie,
Usingizini ikuzindue,
Yale makosa usirudie,
Yanakufanya ugharamie,
Vitu vyao ‘sibabaikie,
Leo vyakutesa!

Kura tena usiwapatie!

Friday, March 27, 2009

Wewe

Wewe kwako nilofika, shairi nakuletea,
Moyo wangu tele shaka, wenda mbio peapea,
Mapenzio nayasaka, toka zama watambua,
Mbona unaninyanyasa, kwa ahadi ziso timu,

Huishi kunishutumu, ya kwamba sijatulia,
Nifanyeje mahamumu, upate kunielewa,
Utaja kujilaumu, vile unanitendea,
Nasubiri pasi jaka, iko siku utajua,

Maisha chombo bahari, siku kasi makasia,
Sina jambo kusubiri, shaka ipo kwa dunia,
Itaja isidhahiri, roho hatima ingia,
Taenda nayo sononi, upweke wa huba yako,

Yako hapa mawazoni, mapenzi yasiyo shaka,
Sitoacha abadani, ahadi nimeiweka,
Uje leo ukongweni, aipendapo rabuka,
Yakishindwa duniani, nitakugea ahera.

Kwa moyo wote!

Monday, March 23, 2009

mwananchi mimi

Umepita muda niloahidi,
Hakuna dalili ya kurudi,
Walau salamu,
Ningefanyaje?

Mwanikumbuka?
Au siasa zimewapa ahadi mpya,
Mkasahau yote,
Poa.

Sipo mbali nanyi wenzangu,
Nimetamani nami nirudi,
Niwe hai au mfu,
Mtaona!

Fikra zenu ndilo tukio,
Ninalo litaraji,
Ninazo hazijanitoroka,
Zangu mie.

Fikra zangu zifike kwenu,
Ziwagutushe,
Walolala ziwaambie,
Vukani!

‘Kwa wenye mioyo safi’

Tuesday, February 24, 2009

Safari njema Yasinta

Kumbe kesho waondoka, rafiki Yasinta,
Waiacha Afrika,
Bara lililotukuka,
Ambalo twajivunia.

Ukasafiri salama, rafiki Yasinta,
U rafiki yetu mwema,
Mola akupe uzima,
Tena kututembelea.

Nyumbani bado nyumbani, rafiki Yasinta,
Uliweke akilini,
Uwapo ughaibuni,
Siache kupaombea.

Mawazoni uwe nasi, rafiki Yasinta,
Tujielewe upesi,
Changamoto zetu sisi,
Kushiriki kwayo nia.

Maisha ni kama vita, rafiki Yasinta,
Tusichoke kutafuta,
Hata jasho tukitota,
Siku tutajishindia.

Yasinta wetu rafiki, rafiki Yasinta,
Muumba akubariki,
Akuondolee dhiki,
Furaha kukujalia.

Na Mungu akujalie, rafiki Yasinta,
Tena ututembelee,
Nasi tukufurahie,
Hakika twakuombea.

Safari njema, rafiki Yasinta.

Thursday, January 22, 2009

Vukani

Nasema wote vukani, sauti zisikieni,
Tokeni usingizini, inukeni vitandani,
Tufanye jambo fulani.

Nasema wote vukani, ujasiri onesheni,
Isiwe kama zamani, za utumwa fikirani,
Kwani hiyo ni zamani.

Nasema wote vukani, mbiu kubwa ipigeni,
Isikike milimani, hata huko mabondeni,
Wote wakusikieni.

Nasema wote vukani, jikwamue akilini,
Sisi si mahayawani, twajua twataka nini,
Tungali mapambanoni.

Nasema wote vukani, mama wote majumbani,
Utumwa ukataeni, utumwa wa kizamani,
Imara msimameni.

Nasema wote vukani, nyie daraja la chini,
Kunyonywa kakataeni, maana ni ushetani,
Unyonyaji upingeni.

Nasema wote vukani, wanafunzi mavyuoni,
Ubaguzi ondoeni, ule kwenye udhamini,
Msikubali jamani.

Nasema wote vukani, nyie wa maofisini,
Hujuma zizuieni, ufanisi ujengeni,
Fitina iepukeni.

Nasema wote vukani, ambao mnazo dini,
Kamwe wasiwarubuni, ikapungua imani,
Mkajenga ufitini.

Nasema wote vukani, bado tungali vitani,
Hakuna raha moyoni, bado tungali shidani,
Hebu tujikwamueni.

Nasema wote vukani, tusilale asilani,
Usingizi uacheni, huleta umasikini,
Nieleweni jamani.

Nasema wote vukani, isiwe kama zamani,
Mtalala hadi lini, mridhike mioyoni?
Vukani basi jamani.

Nasema wote VUKANI!

Wednesday, January 14, 2009

Msione kimya

Hiki kimya kimezidi,
Msidhani makusudi,
Sijaishiwa weledi.

Wajibu naukumbuka,
Na sichoki kuandika,
Hata moyo kuridhika.

Nawakumbuka wenzangu,
Nawaombea kwa Mungu,
Ninyi ni rafiki zangu.

Na bado tupo pamoja,
Bado tunajenga hoja,
Tuna nguvu ya umoja.

Hatutochoka kwa sababu,
Hatujapata majibu.

Tuesday, January 6, 2009

Huba

Nijaze mie mahaba,
Ili nile nikashiba,
Nipe mapenzi ya huba,
Nitosheke na dunia.

Nipe chakula kitamu,
Kinijaze mi' wazimu,
Kinipandishe stimu,
Nibaki sikilizia.

Nigee mapenzi yote,
Yaniingie nidate,
Raha kamili nipate,
Raha isiyopungua.

Niambie wanipenda,
Siposema nitakonda,
Hata homa kunipanda,
Moyoni nikaumia.

Nifanye nifurahie,
Katu mi' nisiumie,
Mapenzi nijivunie,
Na raha kujisikia.

Nipe mimi peke yangu,
Usimpe na mwenzangu,
Umeumbwa uwe wangu,
Mungu amenipatia.

Kunipenda usichoke,
Wanifanya niridhike,
Na moyo uburudike,
U WANGU NAJIVUNIA.

Thursday, January 1, 2009

Mwaka Mwingine

Kabla hujafika wakati,
Nitaoshindwa toa sauti,
Nikashindwa vaa hata shati,
Nikakosa fikra madhubuti,
Macho yakapoteza saiti,
Ni vizuri ukanisikia.

Uianzapo siku nyingine,
Njema katika mwezi mwingine,
We' na wenzako mpongezane,
Kuufikia mwaka mwingine,
Tena na afya njema pengine,
Yakupasa kuifurahia.

Iwe furaha yenye kipimo,
Kuyatafakari yaliyomo,
Mwaka ulopita uwe somo,
Zidi tafuta bila kikomo,
Katika dunia uliyomo,
Naye Mungu atakujalia.

Lakini Mungu umshukuru,
Usifurahi kwa kukufuru,
Kesho akakunyima uhuru,
Wa kuiona nyingine nuru,
Ya bure hailipiwi ushuru,
Zingatia ninayokwambia.

Ni wengi sana waliopenda,
Kuzibadili zao kalenda,
Kwa bahati mbaya wamedunda,
Wakafunikwa ndani ya sanda,
Mungu apanga vile apenda,
Yeyote yule amchagua.


Heri ya Mwaka Mpya wa 2009 bloggers wote. Na wasomaji wetu wote.
One love.!