Saturday, November 22, 2008

Wakati

Sema neno usemale, yangu mie sikiale,
Fanya mambo ufanyale, siige ya mtu yule,
Cha mtu mavi usile, kamwe usikigusile,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Sijisahau kivile, kuwa muda waendale,
Usidhani ni milele, tabaki na cheo kile,
Sishindwe hata simile, cheo siking'ang'anile,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Wautaka utotole, ni kipi ukifanyile,
Wakati huwa kichele, waenda mwendo mwendole,
Wala hauachi chule, kusema waonale,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Wakati siyo jefule, na haugongi kengele,
Kutoa ishara ile, mwendo wa kifukulile,
Siufanye mgolole, kuupenda mvaole,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Siwe kama duduvule, kutamani kasimile,
Kishafikia kilele, waachie watu wale,
Siutibie mkole, wakati siende mbele,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Wakati kama mtale, kizubaa wakatale,
Tumia utumiale, sichekwe na watu wale,
Haunaye mteule, umpendelee yule,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Jiepushie utule, pamoja na hiyo ndwele,
Fanya kama mtungule, jambo lile muda ule,
Sijisahau kwa vile, wakati haurudile,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Ukisema wasemale, wakati huupingile,
Kibisha taumiale, takutupa mkonole,
Sasa sipowezale, silaumu mtu yule,
WAKATI NDIYO MWAMUZI, HUWEZI PINGANA NAO.

No comments:

Post a Comment