Wednesday, February 13, 2008

Wenye Hekima

Ukiwaambia wao, watakwelewa haraka,
Kwa ukweli dhidi yao, huwafanyi kasirika,
Kwa kuwa matendo yao, huwapa kuheshimika,
Wale wenye hekima.

Kuhusu wajibu wao, hufanywa kiuhakika,
Huwaambia wenzao, na kuleta ushirika,
I wazi mioyo yao, na tabia ziso shaka,
Wale wenye hekima.

Chuki si rafiki yao, huleta kugawanyika,
Dhamira mioyoni mwao, ndoto kuwezekanika,
Ili wananchi wao, wasizidi taabika,
Wale wenye hekima.

Madoa ni mwiko kwao, huwafanya kuchafuka,
Kisha mwonekano wao, ukakosa kubalika,
Na wapiga kura wao, wakapata kasirika,
Wale wenye hekima.

Huipenda nchi yao, kwa moyo ulotukuka,
Ufisadi mwiko kwao, binafsi kuneemeka,
Hutazama kwa upeo, jambo likamakinika,
Wale wenye hekima.

Rushwa ni adui yao, haiwezi kubalika,
Kwa zote akili zao, hujaribu iepuka,
Ili utendaji wao, uwe wenye kutukuka,
Wale wenye hekima.

Watamwomba Mungu wao, wasipate kengeuka,
Ili maslahi yao, yasilete kanganyika,
Isiwe nafasi zao, zikawa kutajirika,
Wale wenye hekima.

Na hizo hekima zao, hekima za uhakika,
Hawabahatishi wao, na hivyo kuheshimika,
Na huwa mfano wao, darasa la uhakika,
Wale wenye hekima,
Na wengine hawawezi.