Wednesday, December 31, 2008

Ahsante sana Mungu

Siku muhimu 'mefika,
Mwaka unamalizika,
Ni mbali tulikotoka,
Mola katupa baraka,
Ni wengi hawajafika,
Ahsante sana Mungu!

Eeh Mola tupe karama,
Tujalie yale mema,
Uzidi tupa uzima,
Mwaka uishe salama,
Mola mwingi wa Rehema,
Tunakushukuru sana!

Saturday, December 27, 2008

Karibu sana Yasinta

Karibu sana nyumbani, karibia Tanzania,
Sote tupo furahani, kwa hamu twakungojea,
Hakika twaitamani, siku hiyo kuwadia,
Karibu sana Yasinta.

Warudi kutoka mbali, mbali sana na nyumbani,
Twafurahi kila hali, nyumbani kupathamini,
Ukiwa mbali mahali, hujiona ugenini,
Karibu sana Yasinta.

Nyumbani jama pazuri, nyumbani panayo raha,
Mwenyewe hebu fikiri, nyumbani huwa furaha,
Ukifika utakiri, nyumbani siyo karaha,
Karibu sana Yasinta.

Yasinta tunakungoja, uzilete changamoto,
Yasinta mwingi wa hoja, tena hoja moto moto,
Kwetu u kama daraja, ili tuuvuke mto,
Karibu sana Yasinta.

Nyumbani usipachoke, maana panapendeza,
Hata kesho pakumbuke, usije kupatelekeza,
Tena pana raha yake, na tena tutakutuza,
Karibu sana Yasinta.

Karibu sana Yasinta, twakukaribisha sote,
Nyumbani utatukuta, nasi furaha tupate,
Na jasho tutakufuta, tunapaswa tukufute,
Karibu sana Yasinta.

KARIBU SANA NYUMBANI.

Sunday, December 21, 2008

U Rafiki Mwema

Mama ndicho kitu chema, nami leo ninasema,
Mama umejaa wema, nakiri hivyo daima,
'Menilea mimi vema, na leo mtu mzima,
Muhimu zote huduma, ulinipa hukupima,
Hata shule nikasoma, 'linifunza kujituma,
Niwe na tabia njema, kamwe nisirudi nyuma,
Mama u rafiki mwema.

U nguzo nayoegama, mambo yakiniandama,
Daima mwenye huruma, dunia 'kinisakama,
Wanijua mimi vema, sihitaji shika tama,
Wanifanya kusimama, zikinikumba zahama,
Wewe utafanya hima, kuona nipo salama,
Nikipatwa nayo homa, nitatibiwa mapema,
Mama u rafiki mwema.

Makosa nitaungama, nikitenda yaso mema,
Najua utayapima, tena ni kwayo hekima,
Wala hutoi lawama, mambo 'kienda mrama,
Umejaliwa karama, nakuombea uzima,
Mungu akupe neema, pamwe na afya njema,
Mimi nakupenda mama, na sitochoka kusema,
Mama u rafiki mwema.


Nimeandika shairi hili maalumu kwa mama yangu. Nakupenda sana mama. Na pia kwa akina mama wote, popote pale mlipo. Nawapongeza akina mama wote kwani mmetufanya tukawa hivi tulivyo. Mungu awabariki sana na kuwapa maisha marefu yenye furaha, amani na mafanikio.
Amina.

Thursday, December 18, 2008

Nakuomba Mola Wangu

Nimechoka nimechoka, nimechoka peke yangu,
Mwenzenu nataabika, nahisi dunia chungu,
Nimechoka hangaika, namhitaji mwenzangu,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Nahitaji nami oa, kwani muda umefika,
Nimpate aso doa, mke alokubalika,
Niwe nayo njema ndoa, siyo ya kukurupuka,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Binti ntayempata, ajue kumcha Mungu,
Asiwe mwenye kunata, awe'shimu ndugu zangu,
Aitike nikimwita, hata mbele ya wenzangu,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Ajaaliwe nidhamu, nidhamu ya kwelikweli,
Ajawe na ufahamu, kufikiri mara mbili,
Hekima nayo muhimu, mazingira kukabili,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Sitaki mwenye kiburi, huyo ataniumiza,
Sitoitoa mahari, mwenye kukiendekeza,
Napenda ajidhihiri, hivyo asije nitweza,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Awe amefunzwa vema, awe na njema tabia,
Yawe maisha salama, asiruke na dunia,
Mola 'tatupa uzima, tutamtumainia,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Awe na uvumilivu, majira hayafanani,
Siku tukila pakavu, asizue tafrani,
Asitende jambo ovu, kuniweka matatani,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Sitochagua kwa dini, kabila ama kwa rangi,
Nitampenda moyoni, yeyote mi' simpingi,
Anifae maishani, ndilo jambo la msingi,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Na watoto tuwazae, Mungu akitujalia,
Tasa 'simnyanyapae, dunia kuichukia,
Kwa dhiki nikamfae, apate kujivunia,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Kuna kitu namwahidi, kwake nitakuwa mwema,
Sitofanya ukaidi, nitamw'eshimu daima,
Kwani kwake sina budi, kumwongoza kwa hekima,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Nitakuwa mwaminifu, kamwe sitomwumiza,
'Tamjali mara alfu, dhikini kumliwaza,
Na watu watamsifu, maana atapendeza,
Nakuomba Mola wangu, nipatie mke mwema.

Kaditama nimalize, kwa beti zangu dazeni,
Afaaye 'jitokeze, nimweke mwangu moyoni,
Mmoja tu nimtuze, huyo huyo maishani,
NAKUOMBA MOLA WANGU, NIPATIE MKE MWEMA.

Nataka kusema kitu

Nataka kusema kitu, bado nakifikiria,
Nifikiri mara tatu, kisha nitawaambia,
Ninachotaka kusema.

Nimepatwa na ufyatu, mambo yamenizidia,
Msiotwe roho kutu, mwapaswa nisaidia,
Kuna kitu ntasema.

Miaka makumi tatu, mie naikaribia,
Nami kati yao watu, heshima naitakia,
Mwaelewa nachosema?

Na huu siyo upatu, nikaukurupukia,
Nitawashangaza watu, ovyo kujiamulia,
Niendelee kusema?

Moyo wangu siyo butu, pekee kujikalia,
Nao wahitaji kitu, kesho nitawaambia,
Basi kesho ntasema.

Monday, December 15, 2008

Alaa Kumbe!

Asubuhi waamka,
Waanza kukuna kichwa,
Unawaza,
Utawaza sana!
Ukipata jawabu,
Heko nyingi.

Jana,
Hukuyamaliza yalojiri,
Ungeyamaliza vipi?
Uwezo hukuwa nao,
Kwa nini?
Najua huna jibu.

Maisha!
Kwani ni nini?
Ama yana nini?
Utawaza sana,
Nami nawaza sana,
Ala kumbe?
Kumbe nini?

Wajiuliza mara mia,
Uwape tena?
Lipi jipya litakuja?
Ngoja kidogo.
Maisha, maisha,
Yanakwisha,
Usiseme hivyo,
Nisemeni?
Sijui.
Hayo madaraka,
Tumewapa,
Wengine wakachukua bila kupewa,
Nini chanzo?
Pengine tamaa.
Tulikuwa na matarajio,
Eti eh!

Matarajio?
Ya nini tena,
Kwenu hamli?
Hapana.
Sasa nini?
Hali bora.

Alaa kumbe!
Ikawaje sasa?
Hatuhitaji kukujibu,
Maana hali yenyewe,
Mwenyewe si unaiona?

Hapana sioni kitu,
Ni kweli,
Huoni kitu ingawa una macho,
Machoyo mapambo,
Huwezi ona lolote,
Kwa kuwa,
Hupendi kufanya jitihada,
Jitihada? Za nini tena?
Katika kufikiri.

Mmh!
Sote tukaguna.

Wednesday, December 10, 2008

Kila Jambo

Sifa ni zake Karima, yeye kaumba dunia,
Katupatia uzima, nasi twaufurahia,
Katujalia hekima, sasa twaitumia,
Mambo haya hutokea, kila jambo kwa wakati.

Upo wakati wa heri, wakati wa mwambo pia,
Mambo yote kuwa shwari, ama kuharibikia,
Wakati wa kunawiri, ama kutanga na njia,
Mambo haya hutokea, kila jambo kwa wakati.

Kuna wakati wacheka, siku zingine kulia,
Wakati wa kuridhika, ama mambo kuchachia,
Siku za kukubalika, ama za kukuchukia,
Mambo haya hutokea, kila jambo kwa wakati.

Kupata nguvu kusema, ama kusikilizia,
Kunena kwayo hekima, ama bila fikiria,
Kupata yako heshima, kudharaulika pia,
Mambo haya hutokea, kila jambo kwa wakati.

Kila utakachopanda, kumbuka kuvuna pia,
Kufanya unalopenda, ama kukuamulia,
Uhuru utakokwenda, ama wakakufungia,
Mambo haya hutokea, kila jambo kwa wakati.

Leo wala na kushiba, kesho njaa kuingia,
Ukajaziwa kibaba, ama wakakuibia,
Ukapata mara saba, kuibiwa mara mia,
Mambo haya hutokea, kila jambo kwa wakati.

Wakati wa kupokea, ujuwe kutowa pia,
Raha zikikunogea, juwa kuna kujutia,
Leo ukichekelea, kesho shida vumilia,
Mambo haya hutokea, kila jambo kwa wakati.

Kuna siku za furaha, na siku zenye udhia,
Kuishi maisha raha, ama shida kuingia,
Ukashukiwa na jaha, ama kusota dunia,
Mambo haya hutokea, kila jambo kwa wakati.

Utapata marafiki, kesho watakukimbia,
Utahimili mikiki, ama siku kuumia,
Utaikosa limki, ama kesho kukujia,
Mambo haya hutokea, kila jambo kwa wakati.

Tena kuna kuzaliwa, kisha kuna kufa pia,
Kuna karama kupewa, na kushindwa itumia,
Afya njema ikawa, maradhi kukuingia,
Mambo haya hutokea, kila jambo kwa wakati.

Ya kusema nimesema, najua mumesikia,
Nimeipata karama, haya nikawaambia,
Ninagota kaditama, ni lenu kufikiria,
MAMBO HAYA HUTOKEA, KILA JAMBO KWA WAKATI.

Monday, December 8, 2008

Miaka 47: Twaweza kutabasamu?

Awali Bismillah, sifa zake Maulana,
Hii yangu istilahi, nimeifikiri sana,
Siitaki ikirahi, nifikiripo kwa kina,
Twaweza kutabasamu?

Twaweza kutabasamu? pengine ningeuliza,
Kama swali ni gumu, nani atayetujuza?
Nani ni lake jukumu, ukweli kutueleza,
Twaweza kutabasamu?

Hao wenye tamrini, kote wameshatandama,
Wengine waturubuni, maadili yanazama,
Wengine watufitini, twakosa pa kuegama,
Twaweza kutabasamu?

Twasema tupo huru, tena twasherekea,
Ni kweli na haidhuru, lakini tunaumia,
Twapata ufurufuru, ufisadi kuzidia,
Twaweza kutabasamu?

Viongozi wenye nia, tulonao ni wachache,
Wengine watuibia, akili zao macheche,
Nasi tunawaambia, tabia hizo waache,
Twaweza kutabasamu?

Wanaiba tena vyote, wanakuwa wajeuri,
Ili sisi tusipate, ila wao ufahari,
Yaani sisi tusote, ili wao washamiri,
Twaweza kutabasamu?

Uhuru ni kitu gani, labda tungefahamu,
Maisha yetu ni duni, viongozi wadhalimu,
Kufikiri wakunguni, bali wapenda takwimu,
Twaweza kutabasamu?

Kila tukitaradhia, inatubidi kusota,
Lini tunaingojea, maezi yetu kupata?
Wao hujizidishia, ila sisi tunagota,
Twaweza kutabasamu?

Kuhusu hayo madini, twasema kila uchao,
Mikataba wasaini, kujali nafsi zao,
Nchi yawa masikini, huku ukwasi inao,
Twaweza kutabasamu?

Uhuru wa kifikra, twahitaji utumia,
Fikra ziso marara, zenye kutusaidia,
Nchi yetu ikang'ara, ndicho tunategemea,
Twaweza kutabasamu?

Tuudumishe umoja, tuepuke ubaguzi,
Tusingoje siku moja, kwa wabovu viongozi,
Waondoke mara moja, kuwafuga hatuwezi,
Twaweza kutabasamu?

Twataka kutabasamu, twaihitaji sababu,
Sababu tena muhimu, uhuru uwe dhahabu,
Ili sote kwa kaumu, tuuenzi pasi ta'bu,
TWAWEZA KUTABASAMU?

Tuesday, December 2, 2008

Msamaha

Hakuna alokamilika, sote tuna mapungufu,
Hutokea kengeuka, kwani si wakamilifu,
Binadamu hupotoka, huonesha udhaifu,
Pale unapokosea, basi omba msamaha.

Usiogope kukosa, sote tumeumbwa hivyo,
Ni mtego tunanasa, vile tufikiriavyo,
Ama tukajenga visa, mengi t'watendeavyo,
Pale unapokosea, basi omba msamaha.

Wala sione aibu, kuuomba msamaha,
Mwenye kukosa hutubu, wala si kukosa raha,
Neno zuri ndo wajibu, kwa kuitunza staha,
Pale unapokosea, basi omba msamaha.

Samahani neno zuri, kwa wanaotuzunguka,
Tukosapo tukikiri, tunazidi heshimika,
Huo ndiyo ujasiri, tena usio na shaka,
Pale unapokosea, basi omba msamaha.

Haifai ujeuri, haifai endekeza,
Ijenge yako nadhari, watu itawapendeza,
Wala siyo jambo zuri, wenzako ukawakwaza,
Pale unapokosea, basi omba msamaha.

Makosa hurekebisha, zile tofauti zetu,
Msamaha huboresha, tuishivyo na wenzetu,
Upendo huimarisha, udugu kati ya watu,
Pale unapokosea, basi omba msamaha.

Hakuna aliye mwema, kwa asilimia mia,
Wenzetu wakitusema, haipaswi kuwanunia,
Makosa yanatupima, uwezo kuvumilia,
PALE UNAPOKOSEA, BASI OMBA MSAMAHA.

Sunday, November 30, 2008

Hao watu

Walipewa madaraka,
Tena wakakubalika,
Pia wakaheshimika,
Nasi tukawatambua.

Madaraka yakazidi,
Yakazaa makusudi,
Ikazaa ukaidi,
Kiburi kuwaingia.

Wa kuonya wakaonya,
Na wao wakawasonya,
Wakazidi tudanganya,
Tukabaki twaumia.

Wakasema tule nyasi,
Tena bila wasiwasi,
Kwa kiburi cha kibosi,
Wao wakatuambia.

Nasi tungefanya nini?
Waliushika mpini,
Watu wa madarakani,
Jeuri 'liwasumbua.

Muda nao ukaenda,
Hakikupona kidonda,
Tulijua tutashinda,
Na sasa inatokea.

Twawakumbusha wenzetu,
Wasipungukiwe utu,
Vyeo siyo malikitu,
Mwisho wake hufikia.

Muda ndiyo huongea,
Muda hautobagua,
Nani 'tayeuzuia?
HAKUNA NINAKWAMBIA.

Thursday, November 27, 2008

Wakati huhukumu

Na waliweza kutudanganya,
Wakatufanya mabwegenyanya,
Wakatufanya tuso maana,
Wakadhani kwa kudanganyana,
Basi watadumu sana!

Na walishasahau ya kwamba,
Ajuaye ni yeye Muumba,
Nini kitakachokuja kesho,
Wakadhani wao so special,
Kumbe nao ni michosho!

Na wakayakwepa majukumu,
Yaliyokuwa na umuhimu,
Wakayafanya yale ya kwao,
Yalokuwa na faida kwao,
Na kwa familia zao!

Na walishazowea vibaya,
Wakadhani sote tu maboya,
Tudanganywe kirahisi sana,
Tusichambue hayo kwa kina,
Wala 'singewezekana!

Na waliambiwa wakabisha,
Kwamba wivu watubabaisha,
Wakaendekeza ufisadi,
Kuzidi kuwa wakaidi,
Tena ni kwa makusudi!

Wakasema tule hata nyasi,
Wao wasafiri kwa ukwasi,
Kufisadi pasi hata wasi,
Wahojio ikawa utesi,
Sababu ya wao ubinafsi!

Na wakati umewahukumu,
Kwa kuitimiza yetu hamu,
Tumewachinjia baharini,
Na kupora tonge mdomoni,
Na wapo mahakamani!

Na wakati nao umesema,
Matendo yao umeyapima,
Na utajulikana ukweli,
Tutoe hukumu sitahili,
Wapate yao halali!

Na wengine nao wajifunze,
Ili tamaa zisiwaponze,
Wajue kwamba tupo makini,
Wasidhani ni kama zamani,
Asilani abadani!

Tuesday, November 25, 2008

Siku Moja

Kwa hakika ipo inakuja,
Hatuhitaji tena kungoja,
Hatutazisikiliza hoja,
Tutasimama sote pamoja,
Tukiwa na nia yetu moja.

Sauti zetu zitasikika,
Kote zinakoweza kufika,
Ili wafahamu tumechoka,
Kuendelea kunyanyasika,
Ipo inakuja kwa hakika.

Tutadhihirisha yetu nguvu,
Ya hoja na siyo ya mabavu,
Kwa watufanyao wapumbavu,
Watalikalia kuti kavu,
Katika siku hiyo angavu.

Ni vema tukayasema haya,
Kwa uwazi pasipo kugwaya,
Kwa karatasi ama kwa waya,
Tukasikika kwa kila kaya,
Ili mambo yasiye mabaya.

Tunataka 'wao' wafahamu,
Sisi hatunayo tena hamu,
Twachoshwa na wao udhalimu,
Ambao kwetu ni kama sumu,
Isiyotufaa wanadamu.

Wamekula sana vya kutosha,
Na hawakutaka kubakisha,
Hawataki kujirekebisha,
Hawajui muda unakwisha,
Nani atakayewakumbusha?

Wamenogewa hawashituki,
Hawaumizwi na yetu dhiki,
Huja nazo ahadi lukuki,
Ingawa hazitekelezeki,
Hutushawishi kuzisadiki.

Wanafikiri hatutoweza,
Walipo 'wao' kuwafukuza,
Mizizi yao wameshikiza,
Wengine na kwa nguvu za giza,
Siku yaja 'wao' kuteleza.

Nakutaka nawe usikie,
Ili wengine uwaambie,
Inatupasa tudhamirie,
Haraka siku tuifikie,
Kwani tumechoka sana sie.

Tukakusanyane sisi sote,
Asibakie mtu yeyote,
Huku na kule na kote kote,
Taarifa hizi wazipate,
Wale yamini na wasisite.

Lini siku hiyo itafika?
Kama siyo leo kwa hakika?
Ni nani ambaye hatofika?
Huyo asemaye karidhika,
Na ole wake tukimshika.

Siku moja wala siyo mbili,
Hatufichi twasema ukweli.

Sunday, November 23, 2008

Hao hao

Wameyafaidi matunda,
Hawakuwekewa mizengwe,
Mbona walikula kwa raha
Na bado wanatafuna tu!
Hao wamefanya hivyo
Tangia tangu na tangu.

Wengine huwa hawapendi
Hata siku moja,
Kuwaona wa nje ya mnyororo,
Akionja
Japo tone la mchuzi,
Akinawa
Walau mikono yake.

Hawapendi kamwe iwe hivyo.
Wamehalalisha ubaguzi,
Unaotokana na mfumo,
Wao ulio mbaya.
Mfumo mbovu mno
Wenye utenganifu,
Sababu wao,
Wanacho kila kitu.

Na hawa,
Hawana japo thumni.

Walikula wao ile keki,
Sasa hawawataki na wengine,
Nao waile.
Wameimaliza chai yote,
Sasa wanataka kuikung'uta
Hata chupa ya chai.

Wamekomba mboga yote
Sasa wanauramba hata mwiko.
Walionja asali,
Hawajauchonga mzinga
Bali wameukombeleza,
Wote kabisa!

Ni kweli
Waliyaweza tangu jana,
Hata leo wameweza,
Lakini wanaisahau
Adhabu ya muda.
Kwamba hata wasipotaka,
Muda utafika tu.

Watoto wa masikini,
Watasoma tu!

Muda huo ni lini?
Ni huu tulionao.

Saturday, November 22, 2008

Wakati

Sema neno usemale, yangu mie sikiale,
Fanya mambo ufanyale, siige ya mtu yule,
Cha mtu mavi usile, kamwe usikigusile,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Sijisahau kivile, kuwa muda waendale,
Usidhani ni milele, tabaki na cheo kile,
Sishindwe hata simile, cheo siking'ang'anile,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Wautaka utotole, ni kipi ukifanyile,
Wakati huwa kichele, waenda mwendo mwendole,
Wala hauachi chule, kusema waonale,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Wakati siyo jefule, na haugongi kengele,
Kutoa ishara ile, mwendo wa kifukulile,
Siufanye mgolole, kuupenda mvaole,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Siwe kama duduvule, kutamani kasimile,
Kishafikia kilele, waachie watu wale,
Siutibie mkole, wakati siende mbele,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Wakati kama mtale, kizubaa wakatale,
Tumia utumiale, sichekwe na watu wale,
Haunaye mteule, umpendelee yule,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Jiepushie utule, pamoja na hiyo ndwele,
Fanya kama mtungule, jambo lile muda ule,
Sijisahau kwa vile, wakati haurudile,
Wakati ndiyo mwamuzi, huwezi pingana nao.

Ukisema wasemale, wakati huupingile,
Kibisha taumiale, takutupa mkonole,
Sasa sipowezale, silaumu mtu yule,
WAKATI NDIYO MWAMUZI, HUWEZI PINGANA NAO.

Wednesday, November 19, 2008

Lila na Fila

Hatujui mwalimu wao ni nani,
Hakuwa'mbia haya toka zamani,
Wangekuwa nayo mwao akilini,
Wangemwelewa.

Pengine walitoroka darasani,
Na somo likawapitia pembeni,
Hawajui lolote mwao vichwani,
Tumeingiliwa.

Hawayajui yale ya vitabuni,
Ndiyo maana hawana hata soni,
Ndiyo maana hawanayo imani,
Tumeshavamiwa.

Maneno wayatoayo midomoni,
Huwa yenye kujaa matumaini,
Nasi hudiriki hata kuamini,
Kumbe twaibiwa.

Matendo yao ni kama ukatuni,
Matendo na ahadi havifanani,
Na wao huridhika maofisini,
Tunatawaliwa.

Zamani tulikuwa hatuyaoni,
Tukiyaona twayasemea chini,
Maisha yetu yakazidi uduni,
Hawakuelewa.

Kitu ambacho wao wanatamani,
Kamwe tena asilani abadani,
Tusifunguke mboni zetu machoni,
Tuzidi onewa.

Haiwezekani kamwe haiwezekani,
Hatutonyamazia kama zamani,
Kwani hila zao tumezibaini,
Tumewaelewa.

Uongo na kweli hautangamani,
Hata utumie gundi ya dukani,
Hatutachoka kusema asilani,
Hatutaonewa.

Tunawataka mtuelewe!

Taifa ni Mwalimu

Wote huamini hivyo,
wenye kiburi hubisha,
kwa jeuri ya vyeo vyao,
kwa jeuri ya elimu zao.

Waseme maneno gani?
hawajui li dhahiri kwao,
wamechoka kufikiri,
wamechoka kabisa.
Busara i wapi?

Wote hupitia kwake,
yeye alojaa wito wa kweli,
kwa kazi yake.
Wameyasahau hayo,
aki ya Ngai!

Busara zote hutoka kwake,
tena huzipika kwa ustadi mkubwa,
hakuna ampitaye maarifa,
yu mpishi alobobea.
Hawafahamu hilo.

Ustawi wa maarifa yao,
watawala wakuu hawa,
wa ulimwengu wote,
umetoka kwake.
Abishae maneno haya,
na aseme kwa thabiti.

Dunia haina shukrani hata,
hapana,
si dunia tena,
bali ni wanadunia hawa,
siyo hawa,
bali ni sisi.

Na wao wenye nazo,
hizo mamlaka.

Hujisahaulisha,
kwa makusudi kabisa,
huona si halali wao kupewa,
hizo stahili stahiki.

Bila wao,
ningewakumbusha,
hakuna tena taifa,
litakuwepo vipi?
katikati ya umbumbumbu?

Wednesday, June 25, 2008

bado tunakukumbuka

Mwaka sasa umepita, bado tunakukumbuka,
Machozi hatujafuta, bado tunahuzunika,
Jina bado twaliita, kumbe ulishatutoka,
Bado tunakukumbuka, rafiki yetu Amina.

Ni vigumu kuamini, kuwa ilishatokea,
Machungu tele moyoni, vigumu kuyazowea,
Hupo tena duniani, mbali umeelekea,
Bado tunakukumbuka, rafiki yetu Amina.

Ni kama utani vile, ua letu kunyauka,
Nakumbuka siku ile, kichwani haitotoka,
Umekwenda zako kule, mwisho wako ‘lipofika,
Bado tunakukumbuka, rafiki yetu Amina.

Amina mpiganaji, mahiri wetu vijana,
Nasi tulikutaraji, ‘ngetusaidia sana,
Mambo yetu kuyahoji, majibu kupatikana,
Bado tunakukumbuka, rafiki yetu Amina.

Uliacha changamoto, kwenye timu ya taifa,
Sasa imepamba moto, yacheza kwa maarifa,
Na sasa tunayo ndoto, itat’ongezea sifa,
Bado tunakukumbuka, rafiki yetu Amina.

Bunge uliloliacha, sasa kumepambazuka,
Kwa hakika kumekucha, hoja zinajadilika,
Kwa mafisadi kwachacha, kwao moto unawaka,
Bado tunakukumbuka, rafiki yetu Amina.

Ila vita ya madawa, bado inasuasua,
Ingawa wanaelewa, moyoni ‘likusumbua,
Dhati kwao haijawa, bado hawajatatua,
Bado tunakukumbuka, rafiki yetu Amina.

Amina dada Amina, rafiki yetu wa kweli,
Kama ingewezekana, kulitenda jambo hili,
Basi tungeomba sana, uturejee kimwili,
Bado tunakukumbuka, rafiki yetu Amina.

Kimwili haupo nasi, kiroho tupo pamoja,
Ni kweli tunakumiss, tutakwona siku moja,
Familia yakumiss, Mungu aipe faraja,
Bado tunakukumbuka, rafiki yetu Amina.

Naweka kalamu chini, bado sisi twakupenda,
Upumzike kwa amani, mahali ulipokwenda,
Mahala pema peponi, malaika kukulinda,
BADO TUNAKUKUMBUKA, RAFIKI YETU AMINA.

Sunday, April 6, 2008

ni kitu gani?

Nakuleteeni swali, wajuzi wa maarifa,
Mlojaliwa akili, na bongo zisizokufa,
Muwezao ona mbali, naombeni maarifa,
Mapenzi ni kitu gani?

Mapenzi ni kitu gani, swali langu nauliza,
Kwani yalianza lini, hadi leo yatatiza,
Watu kuzama dimbwini, mbona yanawaumiza,
Mapenzi ni kitu gani?

Ama kuna tofauti, na yale ya vitabuni,
Yetu kizungumkuti, wengi wayalaani,
Kwamba raha hawapati, tena humo mapenzini,
Mapenzi ni kitu gani?

Niliyaanza zamani, nami pia nikapenda,
Tena niliyaamini, nazo siku zikaenda,
Pamoja nayo imani, mpenzi akanitenda,
Mapenzi ni kitu gani?

Walisema kupotea, ndiko kuijua njia,
Kidogo nikatulia, maumivu kupungua,
Ni kweli niliumia, nikawaza mara mia,
Mapenzi ni kitu gani?

Ikajatokea tena, mapenzini nikazama,
Wengine sikuwaona, kwake moyo kutuwama,
Nilimpenda kwa sana, sikujali wakisema,
Mapenzi ni kitu gani?

Ikajatokea naye, kanifanya kuumia,
Yule nimwaminiaye, ubaya kunifanyia,
Nani sasa awezaye, swali akanijibia,
Mapenzi ni kitu gani?

Huyu mwingine wa tatu, alinikata maini,
Pengine hanao utu, kashindwa kunithamini,
Kaona si malikitu, sipati jibu moyoni,
Mapenzi ni kitu gani?

Kapasi kwenda chuoni, nikabaki mtaani,
Hesabu zake kichwani, zikagoma abadani,
Akaniona wa nini, basi kanipiga chini,
Mapenzi ni kitu gani?
Huyu kaenda Ulaya, akasema sasa basi,
Kaniumiza vibaya, sitolipiza kisasi,
Sikumfanyia baya, akaninyima nafasi,
Mapenzi ni kitu gani?

Na huyu ile zawadi, kampa mtu mwingine,
Akaivunja ahadi, kwa kuzaa na mwingine,
Nadhani ni makusudi, sijiulizi jingine,
Mapenzi ni kitu gani?

Nikaipata adhabu, mapenzi yakanitesa,
Zingenipanda ghadhabu, dali wangu kumkosa,
Sijapata bado jibu, ndani kuna nini hasa,
Mapenzi ni kitu gani?

Wanasema yana raha, mi’ raha sijaipata,
Wanasema ni furaha, machozi yangenifuta,
Na kama siyo karaha, mbona mie nimesota,
Mapenzi ni kitu gani?

Ya kutoka kwa mzazi, hakika nayaamini,
Lakini ya kwa mpenzi, nimeona walakini,
Nishafanyiwa ushenzi, nikazama majonzini,
Mapenzi ni kitu gani?

Mapenzi ni raha gani, mbona wayasifia,
Ama yamo nchi gani, watu wasikoumia,
Hebu jifikirisheni, majibu kunipatia,
Mapenzi ni kitu gani?

Nawauliza malenga, nami nitoke kizani,
Haya watu wanalonga, kweli yapo duniani?
Ama kunayo machanga, yaso na ladha kwa ndani?
Mapenzi ni kitu gani?

Kwani huwa vipivipi, hayo mapenzi ya kweli?
Washayaonja wangapi, leo waseme ukweli,
Tena siyo ya makapi, yaso na ubaradhuli,
Mapenzi ni kitu gani?

Semeni semeni jama, nahitaji kuelewa,
Naogopa kuja zama, vile nilivyotokewa,
Nifahamu kuyapima, nisipate kuchachawa,
Mapenzi ni kitu gani?
Swali nimewauliza.

Wednesday, February 13, 2008

Wenye Hekima

Ukiwaambia wao, watakwelewa haraka,
Kwa ukweli dhidi yao, huwafanyi kasirika,
Kwa kuwa matendo yao, huwapa kuheshimika,
Wale wenye hekima.

Kuhusu wajibu wao, hufanywa kiuhakika,
Huwaambia wenzao, na kuleta ushirika,
I wazi mioyo yao, na tabia ziso shaka,
Wale wenye hekima.

Chuki si rafiki yao, huleta kugawanyika,
Dhamira mioyoni mwao, ndoto kuwezekanika,
Ili wananchi wao, wasizidi taabika,
Wale wenye hekima.

Madoa ni mwiko kwao, huwafanya kuchafuka,
Kisha mwonekano wao, ukakosa kubalika,
Na wapiga kura wao, wakapata kasirika,
Wale wenye hekima.

Huipenda nchi yao, kwa moyo ulotukuka,
Ufisadi mwiko kwao, binafsi kuneemeka,
Hutazama kwa upeo, jambo likamakinika,
Wale wenye hekima.

Rushwa ni adui yao, haiwezi kubalika,
Kwa zote akili zao, hujaribu iepuka,
Ili utendaji wao, uwe wenye kutukuka,
Wale wenye hekima.

Watamwomba Mungu wao, wasipate kengeuka,
Ili maslahi yao, yasilete kanganyika,
Isiwe nafasi zao, zikawa kutajirika,
Wale wenye hekima.

Na hizo hekima zao, hekima za uhakika,
Hawabahatishi wao, na hivyo kuheshimika,
Na huwa mfano wao, darasa la uhakika,
Wale wenye hekima,
Na wengine hawawezi.