Friday, July 27, 2007

bado tu!

bado tupo na zetu pilika,
bado tu hakijaeleweka,
kwa ahadi zilozoeleka,
hatujui lini tutafika,
bado tu!

Monday, July 2, 2007

Sala ya Mtawala.

Ee Mwenyezi Mungu,
Baba wa rehema,
Uliyeiumba mbingu na dunia,
Uliyeliweka tabaka la watawala,
Pia ukaweka tabaka la watawaliwa,
Wastahili sifa zote.

Ee Mwenyezi Mungu,
Kwani mamlaka zote zatoka kwako,
Umewaagiza wananchi kuzitii,
Nao watazitii daima.

Ee Mwenyezi Mungu,
Ahsante sana kwa kunichagua mimi,
Kuwa mtawala wa viumbe hawa,
Kwa kuwa ninastahili sana,
Kama ambavyo umeona wewe,
Hakuna mwingine kama mimi.

Ee Mwenyezi Mungu,
Ninakushukuru kwa kunipa ujasiri,
Wa kuweza kuwatawala watu wako,
Hata katika vipindi vigumu mno,
Bado ninasimama imara kabisa,
Hakika ninakushukuru.

Ee Mwenyezi Mungu,
Sina budi kutowa shukurani zangu,
Kwa kunipa uso mkavu kabisa,
Wakati mwingine tabasamu la bashasha,
Nisimamapo ma kuudanganya umma,
Hata katika mambo yaliyo dhahiri,
Ninasema ahsante sana.

Ee Mwenyezi Mungu,
Nipe ujasiri zaidi niviruke viunzi,
Na kuwaangamiza maadui wangu,
Unifanye shupavu kama mfalme Daudi,
Niweze kuwaangamiza wapinzani wangu,
Ili niwe na hakika ya kutawala,
Milele na milele.

Ee Mwenyezi Mungu,
Ee Yehova Yire, Mungu wa Israel,
Izidishie neema familia yangu,
Ifaidike vema na utajiri wa nchi hii,
Ambayo wewe umetuchagua tuifaidi.

Ee Mwenyezi Mungu,
Uniondolee huruma moyoni,
Pale inaponibidi kuyatanguliza maslahi yangu,
Lakini unijalie sura ya unyenyekevu,
Hata kama moyoni haitomaanisha hivyo,
Ili wananchi waizidishe imani yao kwangu.

Ee Mwenyezi Mungu,
Ninakuomba ukibariki kinywa changu,
Kiweze kuyatoa maneno matamu mithili ya asali,
Na uwafanye wananchi wazidi kuwa wadanganyika,
Ili utawala wangu udumu daima dawamu,
Na usifutike katika vitabu,
Vya historia.

Ee Mwenyezi Mungu,
Ninasema ahsante sana,
Kwani ulisema utanifanya kichwa daima,
Basi katika hayo yote,
Ninaomba na kushukuru,
Nikisema,
Amina.

Sunday, July 1, 2007

Hotuba ya Mtawala.

Ndugu wananchi,
Ninazitowa shukrani zangu,
Tena shukurani za dhati,
Kwa kunionesha imani kubwa,
Mliyoanyo kwangu mimi,
Hata mkanichagua.

Ndugu wananchi,
Si kwamba ninastahili sana,
Kuliko mtu mwinginewe,
Bali nimejitowa kuwa mtumishi,
Mtumishi wenu mwadilifu,
Nakuombeni ushirikiano.

Ndugu wananchi,
Kuna matatizo ya msingi,
Pamwe wale maadui watatu,
Yaani umasikini, ujinga na maradhi,
Na sasa kaka yao rushwa,
Tutasimama imara kwa pamoja,
Na kuyatokomeza.

Ndugu wananchi,
Tutahakikisha maji yanapatikana,
Tena yaliyo safi na salama,
Pia huduma za afya kwa wananchi,
Zitatolewa kwa moyo mmoja,
Nayo malaria itatokomezwa kabisa.

Ndugu wananchi,
Ukimwi utabakia historia,
Elimu ya uhakika itatolewa,
Na mitaji ya kutosha ya ujasiriamali,
Ili tuondokane nao hata ukahaba,
Tukiushinda umasikini.

Ndugu wananchi,
Miundombinu itaboreshwa,
Ili muweze kusafiri hata kwa teksi,
Mahala popote nchini humu,
Umeme nao utakuwa wa uhakika,
Hakutakuwa na mgao wala giza tena,
Yaani kutakuwa Ulaya Ulaya.

Ndugu wananchi,
Tutajenga mashule na mavyuo,
Na kukiboresha kiwango cha elimu yetu,
Hata wapiga debe watakuwa ni wasomi,
Na tutaongeza tija.

Ndugu wananchi,
Tunayo mengi ya kuyajadili,
Lakini kwanza tukafanye kazi,
Tushikamane kwa nguvu moja,
“Mshikamano daima, mbele daima”,
Mungu ataibariki nchi yetu.

Ahsanteni kwa kunisikiliza!