Tuesday, April 3, 2007

wanadhani

ni rahisi kuimba wimbo wao,
ukaeleweka kwa wote,
kuna wenye vichwa vigumu,
hawaelewi kitu.

wengine ni werevu zaidi,
wanazinyaka hila,
labda kwa yule makini,
ndiye awezaye kung'amua,
na kutowa majawabu.

wamelala usingizi wa pono,
wakidhani hakutakucha,
hudanganywa nayo nuru,
ya mbalamwezi,
hawataki kuche haraka,
pengine kusiche kabisa,
jambo lisilowezekana.

hawana uwezo wa kuihimili,
miale ya nuru ya jua,
macho yao yamekufa,
ndiyo maana wao wanapenda,
kulia gizani.

wanajidanganya wenyewe,
si punde kutapambazuka,
nuru ya jua itawatesa sana,
ukali wa joto lake kuwaunguza,
watalia na nani sijui?

hakuna maji wakati huo,
wa kuyapooza maumivu hayo,
muda utakuwa umewahukumu.

wanadhani haitofika kamwe,
waache waendelee kudhani hivyo,
mbona watajiju.

No comments:

Post a Comment