Monday, September 17, 2007

kama wao!

niwaonapo nawaza kitu kichwani,
lakini nashindwa kujua nitafanyaje,
niwaonapo ni kama naona kivingine,
wala siyo vile ningestahili mimi,
na sijui wao wanajisikiaje,
wanapokuwa kama wao.

Wao hawakutaka kuwa kama sisi,
Ila walitaka sisi tufuate kama wao,
Na mavazi wayaletayo kwetu,
Hutufanya tuige ili nasi pengine tuwe,
Kama wao.

Rangi yetu wanaifahamu tangu mapema,
Pale walipokuja kwa mara ya kwanza,
Lakini wakaona kama haifai,
Wakaamua kutuonesha huruma yao,
Wakatuletea madawa mazuri sana,
Ili dada zetu wayatumiapo mwilini,
Rangi zao ziweze kubadilika,
Ziwe zenye kung’aa kama wao.

Walitukuta tunaabudu kivyetuvyetu,
Tena imani zetu zilikuwa na nguvu sana,
Wakakusudia kutudhoofisha kiimani,
Wakazileta zao walizosema ndizo bora,
Na kwamba zetu zilikuwa ni ushenzi mtupu,
Nasi tukazipokea kwa mkono yote,
Ili nasi tuabudu kama wao.

Wakavuruga mtindo wa utawala wetu,
Uliokuwa bora sana kushinda wa kwao,
Wakalazimisha kututawala wao,
Na hata waliposhindwa na kuondoka,
Wakawa wametuachia mfumo wao,
Nasi tukaona ni fahari sana,
Kuwa na mfumo kama wao.

Utamaduni wetu ulikuwa ni ushenzi kwao,
Wakaleta muziki wa kwao wao,
Kwa kuwa tushaathirika vichwani mwetu,
Tuaona ndicho kitu kitufaacho zaidi,
Tukautupa wa kwetu tukaukumbatia wa kwao,
Hata sasa bado tuna ugonjwa ule,
Hata muziki bado tunaupenda ule ule,
Maana tunapenda tuonekane kama wao.

Kila kitu cha kwetu twaona hakifai,
Tumemezwa na mbaya kasumba,
Na inatutafuna kwani hatutaki kubadilika,
Twavidharau vyetu na kukumbatia vyao,
Hata lugha yetu haifai,
Tuongeapo twachanganya maneno,
Kama siyo kuongea yao kabisa,
Ili hata wenzetu watuogope,
Tunapenda tuonekane kama wao.

Tuesday, August 7, 2007

wamepata wapi?

Wamejenga matabaka, tawala na tawaliwa,
Wameivuka mipaka, nchi yazidi kuliwa,
Wao hawanayo shaka, maana wamenogewa,
Wamepata wapi, huo ujasiri,
Kama si kwa kura zetu?

Maisha yawa magumu, magumu kupindukia,
Twapaa kwenda kuzimu, kusikokuwa na njia,
Wao washika hatamu, raha zimewanogea,
Wamepata wapi, huo ujasiri,
Kama si kwa kura zetu?

Kwao yawaka neema, kwingine umasikini,
Mwenye macho atazama, aiona khali duni,
Uchumi wazidi zama, wazama chini shimoni,
Wamepata wapi, huo ujasiri,
Kama si kwa kura zetu?

Wao walitowa khanga, kipindi cha kampeni,
Kauli mbiu tunga, maujumbe kusheheni,
Vitini walipotinga, ahadi tupwa kapuni,
Jiulize,
Wamepata wapi, huo ujasiri,
Kama si kwa kura zetu?

Walisemea madini, tena walisema sana,
Wakatowa tumaini, kwamba mambo yangefana,
Ingetupwa makapuni, mikataba ka’ ya jana,
Wamepata wapi, huo ujasiri,
Kama si kwa kura zetu,

Ni kwa hizo kura zetu, wamekipata kiburi,
Huu umasikini wetu, wao hauwaathiri,
Hawapo baina yetu, kwao maisha mazuri,
Wamepata wapi, huo ujasiri,
Kama si kwa kura zetu?

Tuliwapa wao kura, tukawanyima wengine,
Kupata maisha bora, tuwaze njia nyingine,
Hali yetu yadorora, si kama siku zingine,
Wamepata wapi, huo ujasiri,
Kama si kwa kura zetu?

Ni kura zetu wenyewe, nadhani tulikosea,
Kutaka tufanikiwe, kosa kutolirudia,
Yatubidi tuelewe, wenzetu hawana nia,
Tujiulize,
Wamepata wapi, huo ujasiri,
Kama si kwa kura zetu?

Friday, July 27, 2007

bado tu!

bado tupo na zetu pilika,
bado tu hakijaeleweka,
kwa ahadi zilozoeleka,
hatujui lini tutafika,
bado tu!

Monday, July 2, 2007

Sala ya Mtawala.

Ee Mwenyezi Mungu,
Baba wa rehema,
Uliyeiumba mbingu na dunia,
Uliyeliweka tabaka la watawala,
Pia ukaweka tabaka la watawaliwa,
Wastahili sifa zote.

Ee Mwenyezi Mungu,
Kwani mamlaka zote zatoka kwako,
Umewaagiza wananchi kuzitii,
Nao watazitii daima.

Ee Mwenyezi Mungu,
Ahsante sana kwa kunichagua mimi,
Kuwa mtawala wa viumbe hawa,
Kwa kuwa ninastahili sana,
Kama ambavyo umeona wewe,
Hakuna mwingine kama mimi.

Ee Mwenyezi Mungu,
Ninakushukuru kwa kunipa ujasiri,
Wa kuweza kuwatawala watu wako,
Hata katika vipindi vigumu mno,
Bado ninasimama imara kabisa,
Hakika ninakushukuru.

Ee Mwenyezi Mungu,
Sina budi kutowa shukurani zangu,
Kwa kunipa uso mkavu kabisa,
Wakati mwingine tabasamu la bashasha,
Nisimamapo ma kuudanganya umma,
Hata katika mambo yaliyo dhahiri,
Ninasema ahsante sana.

Ee Mwenyezi Mungu,
Nipe ujasiri zaidi niviruke viunzi,
Na kuwaangamiza maadui wangu,
Unifanye shupavu kama mfalme Daudi,
Niweze kuwaangamiza wapinzani wangu,
Ili niwe na hakika ya kutawala,
Milele na milele.

Ee Mwenyezi Mungu,
Ee Yehova Yire, Mungu wa Israel,
Izidishie neema familia yangu,
Ifaidike vema na utajiri wa nchi hii,
Ambayo wewe umetuchagua tuifaidi.

Ee Mwenyezi Mungu,
Uniondolee huruma moyoni,
Pale inaponibidi kuyatanguliza maslahi yangu,
Lakini unijalie sura ya unyenyekevu,
Hata kama moyoni haitomaanisha hivyo,
Ili wananchi waizidishe imani yao kwangu.

Ee Mwenyezi Mungu,
Ninakuomba ukibariki kinywa changu,
Kiweze kuyatoa maneno matamu mithili ya asali,
Na uwafanye wananchi wazidi kuwa wadanganyika,
Ili utawala wangu udumu daima dawamu,
Na usifutike katika vitabu,
Vya historia.

Ee Mwenyezi Mungu,
Ninasema ahsante sana,
Kwani ulisema utanifanya kichwa daima,
Basi katika hayo yote,
Ninaomba na kushukuru,
Nikisema,
Amina.

Sunday, July 1, 2007

Hotuba ya Mtawala.

Ndugu wananchi,
Ninazitowa shukrani zangu,
Tena shukurani za dhati,
Kwa kunionesha imani kubwa,
Mliyoanyo kwangu mimi,
Hata mkanichagua.

Ndugu wananchi,
Si kwamba ninastahili sana,
Kuliko mtu mwinginewe,
Bali nimejitowa kuwa mtumishi,
Mtumishi wenu mwadilifu,
Nakuombeni ushirikiano.

Ndugu wananchi,
Kuna matatizo ya msingi,
Pamwe wale maadui watatu,
Yaani umasikini, ujinga na maradhi,
Na sasa kaka yao rushwa,
Tutasimama imara kwa pamoja,
Na kuyatokomeza.

Ndugu wananchi,
Tutahakikisha maji yanapatikana,
Tena yaliyo safi na salama,
Pia huduma za afya kwa wananchi,
Zitatolewa kwa moyo mmoja,
Nayo malaria itatokomezwa kabisa.

Ndugu wananchi,
Ukimwi utabakia historia,
Elimu ya uhakika itatolewa,
Na mitaji ya kutosha ya ujasiriamali,
Ili tuondokane nao hata ukahaba,
Tukiushinda umasikini.

Ndugu wananchi,
Miundombinu itaboreshwa,
Ili muweze kusafiri hata kwa teksi,
Mahala popote nchini humu,
Umeme nao utakuwa wa uhakika,
Hakutakuwa na mgao wala giza tena,
Yaani kutakuwa Ulaya Ulaya.

Ndugu wananchi,
Tutajenga mashule na mavyuo,
Na kukiboresha kiwango cha elimu yetu,
Hata wapiga debe watakuwa ni wasomi,
Na tutaongeza tija.

Ndugu wananchi,
Tunayo mengi ya kuyajadili,
Lakini kwanza tukafanye kazi,
Tushikamane kwa nguvu moja,
“Mshikamano daima, mbele daima”,
Mungu ataibariki nchi yetu.

Ahsanteni kwa kunisikiliza!

Wednesday, June 27, 2007

Buriani Amina Chifupa!

Nasikia radioni, Amina hayupo tena,
Ninashindwa kuamini, umetutoka Amina,
Amina wetu jamani, Amina wetu Amina,
Mola umlaze pema, rafiki yetu Amina.

Mola wetu tusikie, twaja kwako Maulana,
Amina tumlilie, mbunge wetu vijana,
Faraja utupatie, usiku hata mchana,
Mola umlaze pema, rafiki yetu Amina.

Amina mbunge wetu, tuliyekupenda sana,
Uliyeonesha utu, kwa wazee na vijana,
Uliyekuwa mwenzetu, tena bila ya hiyana,
Mola umlaze pema, rafiki yetu Amina.

Amina ulitujali, tukakupenda kwa sana,
Juhudi zako za kweli, zilikubalika sana,
Mola wetu mfadhili, lini tutamwona tena?
Mola umlaze pema, rafiki yetu Amina.

Umetuacha jamani, twakulilia Amina,
Ni vigumu kuamini, kuwa hatukwoni tena,
Majonzi yetu moyoni, mbona ni makubwa sana,
Mola umlaze pema, rafiki yetu Amina.

Twashindwa kuelezea, jinsi inavyotuuma,
Ni vigumu kuzowea, kupoteza kitu chema,
Wewe ulijitolea, ukweli ukausema,
Mola umlaze pema, rafiki yetu Amina.

Amina bado kijana, umetuacha mapema,
Ndoto zako nyingi sana, ukaamua kusoma,
Kwa marefu na mapana, uiongeze hekima,
Mola umlaze pema, rafiki yetu Amina.

Amina muongeaji, waongea kwa hekima,
Wewe mshereheshaji, Amina ukawa mama,
Amina mpiganaji, vita sasa waitema,
Mola umlaze pema, rafiki yetu Amina.

Amina tulikupenda, ukawa rafiki mwema,
Ona sasa umekwenda, kwa heri hujaisema,
Mauti yamekutenda, basi uende salama,
Mola umlaze pema, rafiki yetu Amina.

Pole wanafamilia, pole Tanzania nzima,
Sote tunakulilia, utakumbukwa daima,
Wewe umetangulia, nasi twaja tuko nyuma,
Mola umlaze pema, rafiki yetu Amina.

Mola akupumzishe, peponi mahala pema,
Nasi tukajikumbushe, dunia siyo salama,
Mola wetu tuepushe, na hicho chako kiyama,
MOLA UMLAZE PEMA, RAFIKI YETU AMINA.

Ni vigumu kuamini, lakini duniani sisi sote tunapita. Ametangulia mwenzetu. Tunamuomba Mola ailaze roho yake mahali pema peponi. Amen.

wangu rafiki!

Nuru ya jua uamkapo,
Tumaini zaidi liwepo,
Na huzuni ikuondokapo,
Pindi moyo ufarijikapo,
Farijika nami.

Usilemewe sana kichwani,
Moyo siutose majonzini,
Walishasema hapo zamani,
Basi jipe amani moyoni,
Ufurahi nami.

Muda ungeweza rudi tena,
Tungeipenda siku ya jana,
Idumu muda mrefu sana,
Hakika tungefurahiana,
Jiliwaze nami.

Safari ndiyo yetu maisha,
Mwingine yake kakamilisha,
Kipande tulichokibakisha,
Nasi siku moja kitakwisha,
Jiliwaze nami.

Pengo lake huleta majonzi,
Moyo ukajawa na simanzi,
Tukimpa imani Mwenyezi,
Kuwa peke yetu hatuwezi,
Ufurahi nami.

Yahimili hayo maumivu,
Uzidishe ustahimilivu,
Kwa maana Mungu yu na nguvu,
Kuyafanya maisha angavu,
Jiliwaze nami.

Nimelirudia shairi hili, safari hii mahsusi kwa marafiki wote walioguswa na msiba wa Mh. Amina Chifupa (MB). Mola ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina.

Thursday, June 21, 2007

kwani uongo?

Siku moja itafika,
Ninasema kwa hakika,
Siku, siku itafika,
Tutasema tumechoka,
Hata nao vibaraka,
Hakika watateseka.

Siku moja ninasema,
Fungua macho tazama,
Wala usibaki nyuma,
Kwa pamoja kujituma,
Itakuwa siku njema,
Kwa wenye mapenzi mema.

Washatudharau sana,
Kwamba hatuna maana,
Wametufanya watwana,
Thamani yetu hakuna,
Huku wao wajichana,
Mifuko yao kutuna.

Tuling’oa ukoloni,
Tukidhani tumewini,
Kumbe tunao nguoni,
Adui nambari wani,
Waso huruma myoyoni,
Kwa wetu umasikini.

Kila kitu wanauza,
Hakuna wanachosaza,
Ni dhambi kuwauliza,
Uchumi ‘napouchakaza,
Ipo siku tutaweza,
Nasi kuwateketeza.

Nchi ni ya kwetu sote,
Hatukupewa tusote,
Ili wachache wapate,
Na wanyonge tuufyate,
Haikwandikwa tusote,
Haikwandikwa wapate.

Dini ya uwekezaji,
Waja umasikinishaji,
Zao ukandamizaji,
Na kupoteza mitaji,
Wao utajirikaji,
Na marufuku kuhoji!

Siku moja inakuja,
Hatuhitaji kungoja,
Sie sote kwa pamoja,
Tutaikata mirija,
Watabaki kubwabwaja,
Kwa ubwana ulochuja.

Siku hiyo imefika,
Tunapaswa kuamka,
Na kusema tumechoka,
Na kwa kweli watang’oka,
Kwa mizizi waloweka,
Ni kweli tumechoka.

Saturday, June 16, 2007

Mtoto wa Afrika!

Upo huko mashambani,
Kwenye mazingira duni,
Nani anakuthamini,
Akupeleke shuleni?
Mtoto wa Afrika!

Wahenyeka migodini,
Umezama taabuni,
Hunayo matumaini,
Hujui ‘takula nini,
Mtoto wa Afrika!

Unateseka vitani,
Na bunduki mabegani,
Wanakufundisha nini,
Maisha yako usoni?
Mtoto wa Afrika!

Watendwa mwako mwilini,
Na jitu zima fulani,
La miaka hamsini,
Ukimbilie kwa nani?
Mtoto wa Afrika!

Waondolewa shuleni,
Ukaolewe mjini,
Nani anakuthamini,
Akubakize shuleni?
Mtoto wa Afrika!

Mahali barabarani,
Una kopo mkononi,
U ombaomba jamani,
Sisi wala hatukwoni,
Mtoto wa Afrika!

Wasikia radioni,
Wenzako matamashani,
Na viongozi fulani,
Umebaki mtaani,
Mtoto wa Afrika!

Uliko ni kijijini,
Shuleni waketi chini,
Wenzako huku mjini,
Leo wapo jukwaani,
Mtoto wa Afrika!

Utangoja hadi lini?
Tateseka hadi lini?
Utakombolewa lini?
Utafurahia lini?
Mtoto wa Afrika!

Majibu anayo nani?
Mtoto yupo shidani,
Anakula jalalani,
Twapaswa kumthamini,
Mtoto wa Afrika!

Kwani tunafanya nini?
Na kwa faida ya nani?
Tunajenga kitu gani,
Pasipo kumthamini?
Mtoto wa Afrika!

Tupo usingizini,
Tuamke sasa!

Friday, June 15, 2007

ziwapo butu

Si kwa makali,
Nini kingekatwa nayo?
Hudhani ni vigumu,
Waonapo siyo rahisi,
Itawezekana vipi?
Haitowezekana bwana!

Si rahisi kiasi hicho,
Kama wanavyofikiria,
Si rahisi hata kidogo,
Inahitajika nguvu,
Tena nguvu ya ziada.

Wala si vigumu kabisa,
Wao ndiyo wanadhani,
Kwamba ni vigumu,
Hata siku moja,
Haiwezi kuwa hivyo.

Wanahitaji msaada sana,
Wao wenye uvivu,
Wa kufanya tafakuri,
Tena zenye kina,
Ni wavivu ati!
Kweli eeh?

Wanaamini hivyo,
Kwamba wanaweza sana,
Kuzififisha kabisa,
Bongo zenye kuthubutu,
Zisizo lala kamwe,
Daima zilizo vitani.

Wanazifanya ziwe butu,
Zisiweze asilani abadani!
Kutufanya tuwe imara,
Na kamwe hawatopenda,
Hawatopenda asilani.

Nguvu yetu i dhahiri,
Yenye kuonesha vema,
Dhamira zetu za dhati,
Kupingana nao,
Pasipo maslahi yetu,
Penye dhulma ilokithiri.

Yenye kuufuata upepo,
Ni ile bendera,
Hatufanani nayo hata!
Tu na msimamo wetu.

Hawatousimamisha,
Hawatousimamisha kamwe,
Muda, muda utafika tu,
Utawahukumu wao,
Kwa kuwa siku itafika tu,
Ndiyo, siku haitofika,
Wala,
Haipo mbali.

Watake wasitake wao,
Siku ya panga butu,
Litakapoyaonesha yake makali,
Litakata bila huruma,
Twalinoa vema, twalinoa hasa,
Twalinoa vema, twalinoa sasa,
Ndiyo!
Ndiyo, ndiyo siku itafika.

tomorrow

Is coming when the tables turn,
Their ways upside down,
When my financial ice,
On which we used to skate together,
Becomes too thin, I say too thin,
To bear our weight again,
Will you still hold my hand?

When my powers of persuasion,
Face wildly unbalanced state,
And become ridiculous and even pathetic,
And cause me an unspeakable vulgarity,
That I speak to you a melodramatic nonsense,
And lack the affectionate apologies,
Will you still keep on listening to me?

When my body becomes mortal,
And you find me with several discrepancies,
That my body is infernally obstinate,
No longer exercising the physical motions,
When people are treating me without a remorse,
Will you still love me truly?
Will you cry for me?

Tell me now!

Thursday, June 14, 2007

bongoland

Bongoland ndo nyumbani, unaishi kwa akili,
Tunaishi kimjini, kumejaa utapeli,
Wakuu nao kundini, kupora rasilimali,
Hii ndiyo Bongo.

Bongoland ndo nyumbani, nchi bado i fukara,
Hakuna matumaini, zimeshindwa zao sera,
Twazidi kushuka chini, uchumi siyo imara,
Hii ndiyo Bongo.

Bongoland ndo nyumbani, viongozi si wawazi,
Japo kwenye kampeni, wamwaga hata machozi,
Kututaka tuamini, watafanya vema kazi,
Hii ndiyo Bongo.

Bongoland ndo nyumbani, daima makongamano,
Kofia nzuri vichwani, ujumbe wa mikutano,
Kumbe mwao mioyoni, wawazia pesa nono,
Hii ndiyo Bongo.

Bongoland ndo nyumbani, kufikiri tu wavivu,
Tuhojipo ni kwa nini, twaambiwa tuna wivu,
Si yetu tena madini, twabaki lamba pakavu,
Hii ndiyo Bongo.

Bongoland ndo nyumbani, rushwa sasa takrima,
Unipe kiti bungeni, utalipwa wako wema,
Bado tupo safarini, yetu ya kurudi nyuma,
Hii ndiyo Bongo.

Bongoland ndo nyumbani, ni mibovu mikataba,
Mafuta hadi madini, kwa midogo mirahaba,
Na huko serikalini, pesa nyingi wanaiba,
Hii ndiyo Bongo.

Saturday, June 9, 2007

be thankful!

Be thankful my dear,
Always learn to thank them.

People will ignore you,
Be happy when thanking them.

When people do hurt you,
Make sure you thank them.

They’ll then satisfy you,
Don’t forget to thank them.

Love has to disappoint you,
Be happy and thank it.

And when people do admire you,
It’s when you always thank them.

Then, after reading this poem,
Happily say, THANK YOU!

wangu rafiki!

Nuru ya jua uamkapo,
Tumaini zaidi liwepo,
Na huzuni ikuondokapo,
Pindi moyo ufarijikapo,
Farijika nami.

Usilemewe sana kichwani,
Moyo siutose majonzini,
Walishasema hapo zamani,
Basi jipe amani moyoni,
Ufurahi nami.

Muda ungeweza rudi tena,
Tungeipenda siku ya jana,
Idumu muda mrefu sana,
Hakika tungefurahiana,
Jiliwaze nami.

Safari ndiyo yetu maisha,
Mwingine yake kakamilisha,
Kipande tulichokibakisha,
Nasi siku moja kitakwisha,
Jiliwaze nami.

Pengo lake huleta majonzi,
Moyo ukajawa na simanzi,
Tukimpa imani Mwenyezi,
Kuwa peke yetu hatuwezi,
Ufurahi nami.

Yahimili hayo maumivu,
Uzidishe ustahimilivu,
Kwa maana Mungu yu na nguvu,
Kuyafanya maisha angavu,
Farijika nami.

Nimetuma maalumu kwa rafiki yangu wa siku nyingi Elminah P. Kessy kwa kuondokewa na mzazi wake. Mungu ampe faraja rafiki yangu, na kuilaza roho ya marehemu mahali pema peponi. Amen.

Friday, June 8, 2007

kule nako!

Labda kichwa chauma,
Njaa zaidi ya homa,
Kama vile unalima,
Pale moto unapochoma,
Na pia huwezi sema.

Wadhani ipo hekima,
Ndivyo ulivyozisoma,
Nyakti ukazipima,
Ni kwa baya ama jema,
Ulijuwe la kusema.

Ishara za wao wema,
Majini zinapozama,
Ukahitaji egema,
Ukidhani usalama,
Na ndivyo ulivyosema.

Imani haitogoma,
Ilikwambia mapema,
Punguzo la yako homa,
Ongezeko la naima,
Hata watu walisema.

Tumaini linazima,
Ugunduapo si pema,
Wao wanakuandama,
Kwa chuki na si huruma,
Kwa mabaya kukusema.

Watakutaka kuzama,
Hawishi kukusakama,
Ushindwe mbele tazama,
Malengo yako kugoma,
Halafu wanakusema.

Watakupa na tuhuma,
Upatwe nayo zahama,
Ushindapo yawauma,
Wanaanza kulalama,
Wanazidi tu kusema.

Kwa uimara simama,
Tazama mbele daima,
Kamwe usirudi nyuma,
Kuwa na moyo wa chuma,
Watashindwa la kusema.

Tuesday, June 5, 2007

ada ya mja

Hili linawezekana, ijapokuwa ni gumu,
Na halitoshindikana, ndiyo yetu majukumu,
Nitakufundisha sana, mi hapa ndiyo mwalimu.

Mimi sishindwi na kitu, sijawahi asilani,
Ncha yangu siyo butu, ina makali fulani,
Mimi ni mtu wa watu, tangia hapo zamani.

Kila kitu ninaweza, hakuna nisichojua,
Haya nayowaeleza, ndivyo itakavyokua,
Haswa nitatekeleza, tena kwa kila hatua.

Mja huongea hivyo, tena kwa kusisitiza,
Huaminika vilivyo, ni fundi wa kueleza,
Vyovyote vile iwavyo, husisitiza aweza.

Leo hivi kesho vile, alimradi maneno,
Tawapiga watu shule, kwa ahadi zake nono,
Mwishowe mbivu wasile, japo wamengoja mno.

duniani humu

Siyo wote wema, ninasema,
Kwa wenye hekima, watapima,
Heri kutazama, ona kama,
Wanayo huruma,
Duniani humu.

Wengine mahiri, kufikiri,
Kisha mashuhuri, kubashiri,
Kutowa vizuri, mahubiri,
Kumbe ni washari,
Duniani humu.

Wengine nuksi, ni waasi,
Wana ibilisi, wa kisasi,
Tamaa ya fisi, wanaghasi,
Siwape nafasi,
Duniani humu.

Kuna marafiki, wanafiki,
Sipopata dhiki, wana chuki,
Watakupa siki, hawataki,
Pate japo laki,
Duniani humu.

Wanaichukia, yako njia,
Watakuzushia,’taumia,
‘Takuharibia, yako nia,
Pate didimia,
Duniani humu.

Ndugu mia tatu, siyo kitu,
Pengine si watu, roho kutu,
Mioyo i butu, sema katu,
Sikupe ufyatu,
Duniani humu.

Ndani ya mapenzi, ni kitanzi,
Mejaa ushenzi, kuna kazi,
Tapata simanzi, moyo ganzi,
Bado hujifunzi,
Duniani humu.

akili zao!

Kwa maana hawapendi kuona,
Ukitabasamu japo kidogo kwa maisha,
Furaha yao ni wewe kudidimia,
Na uinukapo wao hukudidimiza zaidi,
Kwa maana mafanikio yako wewe,
Huwafanya wakose usingizi usiku kucha.

Kwa maana hawawezi kulala kabisa,
Pale neema inapoyazuru maisha yako,
Ijapokuwa kupata kwako hakuwaingilii wao,
Hupenda wewe uwe chini milele na milele,
Kwa maana wao hujisikia vibaya sana,
Waionapo nuru angavu ndani ya macho yako.

Kwa maana hufikiri Mungu ni Athumani,
Wakidhani mafanikio yako yamekuja tu,
Kwamba hukuamka na kuyatafuta huko,
Hupenda kuamini kwamba wewe hustahili,
Kwa maana wao hulala tu na kusubiri,
Hujiaminisha mafanikio yatawafuata waliko.

Kwa maana wangependa mgawane taabu,
Hata kama wewe unajituma kuifukuza,
Kama vile waitamanivyo riziki hiyo yako,
Kana kwamba wewe hutafuta kwa ajili yao,
Kwa maana wao ndiyo wanaoistahili sana,
Pengine kuliko wewe mwenye kuitafuta.

Kwa maana ndivyo zinavyowatuma,
Akili zao!

Thursday, May 17, 2007

kidogo tu!

kama wangefikiria jambo,
japo kidogo tu,
kwamba wangeonesha kujali,
japo kidogo tu,
hakika tungeona mabadiliko,
ingawa kidogo tu.

wamelewa hawakumbuki tena,
japo kidogo tu,
wamesahau kwamba sote tu wahitaji,
japo kidogo tu,
ndiyo maana hawana mpango tena,
japo kidogo tu.

kwamba elimu ndiyo msingi,
siyo kidogo tu,
taifa bila elimu litadumaa,
siyo kidogo tu,
dila wao hawataki masikini wasome,
hata kidogo tu.

wanatumia utashi wao kutufunga,
siyo kidogo tu,
ufungwa wa kifikra na maono,
siyo kidogo tu,
ili wataofanikiwa kusoma,
wawe kidogo tu.

wanaupiga ngumu ukuta,
siyo kidogo tu,
wanasahau kwamba ivumayo haidumu,
japo kidogo tu,
kwamba siku yao inakuja,
bado kidogo tu!

Tuesday, April 17, 2007

wamezowea

kutufanya sie wajinga,
kutufanya watu tusiotambua,
tusiozitambua haki zetu ni zipi,
ni marudio ya nyakati zile,
nyakati zile zile za weupe,
japo sasa ni kwa sura mpya,
wanaona raha.

wanaofaidika na mfumo,
wamezowea kudhani wanayo sababu,
kuibinafsisha hakimiliki ya nchi,
kwani wao huona kwamba,
watu wengine si kitu sana.

husahau kuwa nyakati hupita,
kwamba hakuna aliyeiona kesho,
hutegemea matokeo ya matarajio yao,
maana huiamini nguvu yao,
wakidhani huishinda ile ya umma.

mazowea yao yamewaroga vibaya sana,
na aliyewaroga keshakufa,
tiba yao itakuwa ngumu sana,
kabla haiawadhuru kwa sana,
kwa sababu wamezowea vibaya!

vivuli vyao

ni zaidi ya mizimu ya kale,
vinatisha!
wanatamani kuvikimbia,
haiwezekani!
wana hofu kubwa hao,
nani wa kuwasaidia?
sijui!

sijui itakuwaje?
wanajiuliza daima,
na jawabu halipatikani,
kwani ni nani mwenye nalo,
zaidi yao wao wenyewe?

vinawatisha sana,
hawawezi hata kulala,
ni majinamizi ya ajabu,
ya ajabu ajabu yawajiayo,
kila siku ndotoni.

wanashindwa kumwamini mtu,
awaye yeyote yule,
kwa nini!
Aki ya ngai vile mi' wala sijui!

wanaviogopa vivuli vyao wenyewe,
vinawatishia mno amani,
lakini wanasahau kwamba,
siku yao itafika tu,
hata wangeichezea mara ngapi,
katiba ya n chi yao,

mwisho wao,unakuja tu,
watake wasitake utafika tu,
wakati ni ukuta,
zamani watu walikwishasema.

vivuli vyao vinawatisha,
Museveni hakitaki kabisa,
anakigopa kivuli chake,
Mugabe ndo wala usiseme!
haki ya Mungu siku yao ipo tu!

wanadhani wao ni zaidi ya mungu,
wanadhani wao ni zaidi ya watu!
hakika wanajidanganya!
vivuli vyao vitawatesa tu,
hata kesho na kesho kutwa,
ili wasiteseke sana,
ni heri wajitose tu leo,
kabla mambo hayajawa manbaya zaidi.

Wednesday, April 4, 2007

mihela mingi mingi

haya kumekucha sasa,
sote tukaisikia mbiu hiyo,
hakuna kulala tena,
hadi kitu kieleweke,
tusije kulaumu mzee,
kwamba hakutukumbuka,
alipokuwa enzini.

sote tukasikia hiyo mbiu,
kuna mihela mingi mingi,
mzee kaimwaga kwenye benki,
kazi kwetu kuufukuza uhohehahe,
tukafurahi na kucheza ngoma,
usiku kucha tukisherehekea,
mbona raha,
udumu milele baba wa watu!

tukaingia mitaani kwa mbwembwe,
tukaanza kukopa vitu madukani,
shida ya nini wewe!
wakati kuna mabilioni kule benki,
yanayotungoja siye wajasiriamali,
tukakopa na kukopa na kukopa,
rais kamwaga mihela tutalipa tu,
siye hatuna wasiwasi bwana!

vifua mbele hadi kwa mtendaji,
naye akaringa ringa hadi tukampooza,
tukamchapa kwa noti nyekundu kadhaa,
tukazija fomu kwa madaha,
we acha tu! ni zaidi ya raha,
unapojaza fomu ya kupata milioni kadhaa,
mbona watatukoma mwaka huu!

tukazipitisha huku na kule,
hatukuona shida tulipoombwa ya soda,
zikawa tayari bwana, acha kabisa,
hatukutaka kupanda midaladala yenu,
siye hatutaki kabisa taabu bwana,
watu tuna uhakika na maisha,
wacha tujidadambwe.

mara gari yapiga breki benki,
tukashuka kwa mbwembwe zile zile,
zile za pisha tupite wenyewe bwana,
tukaikuta bonge ya foleni, usipime!
tukaambiwa ati nao wanazifuata pesa,
hawa nao!

muda ukawa unasogea, foleni haisogei,
karibu na magharibi akaja meneja,
kwa mikwara mingi,tai hapa na pale,
vijimoyo vyetu vyepesi vikakosa gavana,
akaumauma mdomo wake na kuulamba,
akasema pesa zimemalizika.

hiyo hasira almanusra nimtoe mtu uhai,
tutakwenda wapi sasa,
mbona tuliambiwa zimetolewa pesa nyingi sana?
tena zinaitwa mabilioni mengi sana,
tutaikabili vipi hali yetu ya sasa,
baada ya kuwa tumepewa matarajio mengi?

tukabaki bumbuwazi,
kumbe ahadi si mali kitu,
wala haijakidhi mahitaji halisi,
kumbe ni bora tusingeahidiwa kabisa,
kwani tusingekuwa na matarajio,
tumeponzwa na ahadi ile nzuri,
kumbe maisha bado nai magumu vile vile.

huku vichwa vikiwa chini,
tukatoka benki kwa unyonge mkubwa,
hatukutaka kupanda teksi tena,
tutaimudu vipi gharama hiyo?
na madeni nyumbani itakuwaje?
tukaumiza kichwa njia nzima,
sasa itakuwaje?

Tuesday, April 3, 2007

wanadhani

ni rahisi kuimba wimbo wao,
ukaeleweka kwa wote,
kuna wenye vichwa vigumu,
hawaelewi kitu.

wengine ni werevu zaidi,
wanazinyaka hila,
labda kwa yule makini,
ndiye awezaye kung'amua,
na kutowa majawabu.

wamelala usingizi wa pono,
wakidhani hakutakucha,
hudanganywa nayo nuru,
ya mbalamwezi,
hawataki kuche haraka,
pengine kusiche kabisa,
jambo lisilowezekana.

hawana uwezo wa kuihimili,
miale ya nuru ya jua,
macho yao yamekufa,
ndiyo maana wao wanapenda,
kulia gizani.

wanajidanganya wenyewe,
si punde kutapambazuka,
nuru ya jua itawatesa sana,
ukali wa joto lake kuwaunguza,
watalia na nani sijui?

hakuna maji wakati huo,
wa kuyapooza maumivu hayo,
muda utakuwa umewahukumu.

wanadhani haitofika kamwe,
waache waendelee kudhani hivyo,
mbona watajiju.

wanadhani

ni rahisi kuimba wimbo wao,
ukaeleweka kwa wote,
kuna wenye vichwa vigumu,
hawaelewi kitu.

wengine ni werevu zaidi,
wanazinyaka hila,
labda kwa yule makini,
ndiye awezaye kung'amua,
na kutowa majawabu.

wamelala usingizi wa pono,
wakidhani hakutakucha,
hudanganywa nayo nuru,
ya mbalamwezi,
hawataki kuche haraka,
pengine kusiche kabisa,
jambo lisilowezekana.

hawana uwezo wa kuihimili,
miale ya nuru ya jua,
macho yao yamekufa,
ndiyo maana wao wanapenda,
kulia gizani.

wanajidanganya wenyewe,
si punde kutapambazuka,
nuru ya jua itawatesa sana,
ukali wa joto lake kuwaunguza,
watalia na nani sijui?

hakuna maji wakati huo,
wa kuyapooza maumivu hayo,
muda utakuwa umewahukumu.

wanadhani haitofika kamwe,
waache waendelee kudhani hivyo,
mbona watajiju.

Saturday, March 31, 2007

'ndiye mfano'

watu wote tumekusanyika,
na vikundi vya ngoma vikitumbuiza,
nyimbo zilizojaa ujumbe,
tunafurahi kikwelikweli,
hata na wenzetu wa mbali,
wanatamani wangehudhuria nao,
ili wapate jambo la kusimulia.

mbele yetu kuna mgeni,
ni mgeni wa heshima kweli kweli,
ametoka kule wizarani,
kunakotengenezwa sera,
amekuja na gari zuri sana,
sote tunalifurahia gari lake,
walau kwa siku moja tu,
tunasahau shida yetu ya usafiri,
gari la mzee linatufanya tujisikie raha,
ijapokuwa hatulipandi,
hata kidogo.

mgeni anatoa hotuba nzuri sana,
nasi hatuchoki kupiga makofi,
kila baada ya maneno mawili,
awali ya yote,
mgeni anavisifia vikundi vile,
vilivyotumbuiza kwa ngoma za asili,
anasema vinafaa sana kusikilizwa,
wanavikundi wapata vichwa vikubwa,
kumbe hawajui kwamba,
nyumbani kwake mzee,
kumejaa santuri za muziki wa kisasa,
kwa sababu hana muda,
na muziki wenu wa asili.

mgeni anamaliza hotuba,
na kujitolea mapesa mengi sana,
anayarusha juu kwa mbwembwe nyingi,
nasi tunagombania,
mzee anatutuliza tusiumizane,
anasema zipo nyingi tu,
zote ni kwa ajili yetu.

kumbe tena naambiwa,
ana ndugu zake wala hawajali,
wengine kijijini hawaendi shule,
kwa kukosa karo na vifaa vingine,
na mheshimiwa hatoi msaada kabisa,
ni ndugu zake wa damu hao.

mimi namkatalia mpashaji habari wangu,
haiwezekani mzee akawa hivyo,
mbona anaonesha ana roho nzuri sana?
nikajibiwa eti nitajiju,
kwa uvivu wangu wa kufikiri.

mzee akamaliza kwa kuchangia ujenzi,
wa kanisa na shule na tena msikiti,
na bomba la kumwaga maji usiku na mchana,
na barabara ataweka kokoto,
akatuahidi hivyo,
kumbe mzee anatupenda sana!
nikawaambia hao masikini wenzangu,
wakaniambia eti mimi ndiye masikini zaidi,
hawakuishia hapo,
wakasema ni masikini wa mali na akili pia.

wakaniuliza mara ya mwisho,
ni lini nilipomwona mzee kijijini pale?
ndipo nami nikafikiri kwa makini,
mama yangu!
kumbe ni miaka mitano nyuma!

nikagundua sababu ya ujio wake,
na sababu ya kutoa pesa nyingi sana,
nikawaambia hao wenzangu,
mimi ni masikini wa mali,
lakini kamwe sitokuwa masikini wa akili.

kwamba mimi hatonipata ng'oo!
atajiju yeye mwenyewe,
wenzangu wote wakacheka,
wakatamani somo lingeeleweka kwa wote,
nikawaambia wasiwe na wasiwasi,
kwa sababu 'wewe'
utawaelimisha na wengine.

wanajisahau

wawapo madarakani,
husahau kuna mwisho,
ndipo hawawi makini,
hawajui kuna kesho.

hudhani watatawala,
milele yote milele,
hujikuta wanakula,
ile keki yetu yote.

wala hawana nafasi,
kuwaachia wengine,
wana tamaa ya fisi,
wale wao si wengine.

mwisho wao unakuja,
muda si mrefu sana,
inakuja siku moja,
mwisho wa hao mabwana.

Wednesday, March 28, 2007

nini zaidi?

unachokitaka sasa,
ambacho hukukivuna awali,
utakachokifanya sasa,
ambacho hukukifanya awali.

utakachowafanyia watu wako,
ambacho pengine ulikisahau,
kwambna wategemee mambo mapya,
kutoka katika kichwa cha awali,
kwamba hakuna mwingine,
afaaye,
zaidi yako wewe!

wanaopenda mabadiliko,
wanaumizwa sana nawe,
waamini nini juu ya usawa,
na haki za raia?
nini zaidi wakitegemee kwako,
zaidi ya manyanyaso unayowapa?

muda siku zinakwenda tu,
na hazitegemei kurudi tena,
hakuna jipya toka kwako,
hakuna la kujivunia kwa sasa,
nini zaidi?

awali tulikusifu kwa sana,
tukataka uwe mfano kwa wengine,
jinsi ulivyokuwa ukitijali,
kabla hujapata kiburi kichwani.

nini zaidi babu mugabe?
ili tukuelewe,
ili tusikuhukumu bure tu,
pengine unalo jambo la ziada,
tuambie basi babu yetu,
nini zaidi unachokitaka.

kama kutawala ushatawala sana,
kama ubabe ushaufanya sana,
kama mavuno ushayavuna sana,
kama nini sijui,
uhshapata kwa sana,
sasa labda tukuulize,
nini zaidi?

Monday, March 26, 2007

tupo pamoja

tupo sote pamoja,
tunajenga kwa pamoja,
na kama itabomoka,
sote tunahusika.

kweli eeh?

wenye macho hawakuambiwa kitu,
kwani walijionea wao wenyewe,
na waliojaaliwa masikio,
waliyasikia haya kabla yangu,
nisingekuwa na jipya kwao,
tangu lini?

wengine wakadhani kwa utashi wao,
wakidhani hao hawatogutuka kamwe,
kwa sababu wanapenda daima iwe hivyo,
hawafahamu sisimizi humuua tembo,
wanacheka!

kwa kuwa wamezowea hivyo,
si tu dharau bali hata kebehi,
kana kwamba ni wao peke yao,
wenye leseni kumilikishwa hiyo,
tuliyomo nasi ndani yake.

wanajisahau sana!
wakidhani jua huwaka siku nzima,
ama labda wa juu hungojwa chini,
ilhali wao hawashuki kamwe.

wameisikia sana sauti wakauchuna,
na masikioni mwao wanazidi kuweka pamba,
wanatuona lakini hawajali,
maana karaha yetu ni raha yao,
wamepotoka!

wamepotoshwa na ndoto za kale,
wamepotoshwa na fikra zao mgando,
wanadhani dhana potofu tupu,
tupu!

hawaitamani eti kesho ifike,
wanayo nguvu ya kushindana na muda,
wanasahau kwamba wakati ni ukuta,
labda wao ni majemedari wa vita,
wenye uwezo wa kupigana na muda,
na kwamba watashinda.

ndivyo wanavyoamini wao,
na tusubiri tuone!

wewe ungesemaje?

wewe ungesemaje?

pale unapohitaji mabadiliko,
pale unapohitaji haki yako,
ungeipazaje hiyo sauti yako?
ili isikike hata kwa wenzako?

wewe peke yako ungeweza,
kama wenzako usingewajuza?
unadhani yasingekutatiza,
kama wewe usingejifunza?

ni vema kama ungeshiriki,
wewe na wako wema marafiki,
kuitoa nchi yetu kwenye dhiki,
kwenye dhiki kubwa ya haki!

ni nchi yako simama uipiganie,
na wenzako wengine wakusaidie,
ili sote kwa pamoja tuifikie,
haki sawa ili tuifurahie.

hakika tunapaswa kwa hakika.